Over de ontwikkeling van de mensen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 124 / 248 »»
[1] Toen zei DE MINERVAPRIESTER: 'Ja, Heer, U heeft in alles volkomen gelijk; maar omdat U vandaag helaas reeds de laatste nacht bij ons doorbrengt, zou ik U in naam van ons allen nog iets belangrijks willen vragen, en dat is, of U zo vriendelijk zou willen zijn ons toe te staan Uw leer, die U nu aan ons gegeven heeft, woordelijk op te schrijven, opdat zij als het belangrijkste goed van alle mensen nooit verloren zal gaan, daar Iedere leer anders toch, als er alleen maar mondelinge overleveringen zijn, tenslotte in de loop der tijden vervormd en verontreinigd wordt. Want de mensen voegen mettertijd graag van alles toe en laten anderzijds gemakkelijk iets wezenlijks weg. Als alles echter opgeschreven is, en door alle hier aanwezige getuigen ondertekend is ten bewijze dat het volledig waar is, dan, denk ik, zal een verontreiniging van Uw leer niet zo gemakkelijk meer mogelijk zijn. Om te zorgen dat wij niets verkeerds opschrijven, vragen wij U, o Heer, of U ons met Uw alwetende en almachtige geest wilt leiden!'
[2] IK zei: 'Dat kunnen jullie zeker doen; maar als jullie dat toch willen, schrijf het dan in meerdere exemplaren, opdat het meer algemeen wordt, en het ene en eerst geschreven boek -vooral bij de zeer bijgelovige heidenen niet een soort magische werking krijgt, waardoor de waarde van de inhoud misvormd zou worden en de mensen letterlijk vrees voor de heiligheid van zo'n boek zouden krijgen, het van louter eerbied niet meer zouden durven lezen, en tenslotte zelfs zover zouden komen, te geloven dat enkel de verering van zo'n relikwie de mensen al de hemel op zou leveren! Als er echter verscheidene gelijke boeken bestaan, is zo'n verbastering niet zo gemakkelijk meer mogelijk.
[3] Ik zeg niet, dat de mensen zulke boeken niet in ere moeten houden; maar zij moeten er niet meer van maken dan zij zijn, en ze ook alleen maar gebruiken voor datgene waarvoor ze bestemd zijn en zeker niet voor iets anders .
[4] Ik voeg daar echter nog aan toe dat jullie ook moeite moeten doen om alle mensen reeds van kinds af aan behoorlijk lezen, schrijven en rekenen te leren -niet alleen maar de rijken -, anders hebben jullie weinig aan de geschreven boeken. Probeer vooral een goede ontwikkeling van de kennis en daardoor van het hart bij de mensen te bewerkstelligen, dan staat je in Mijn rijk een grote beloning te wachten, en daardoor zul je ook gemakkelijk met de mensen op aarde kunnen werken; want met echt ontwikkelde mensen kun je gemakkelijk praten en omgaan. Maar probeer de mensen een waarachtige, totale ontwikkeling bij te brengen; want een halve ontwikkeling is vaak slechter dan helemaal geen!
[5] Onthoud jullie jongeren de waarheid niet, zoals ook Ik jullie niets heb onthouden; want slechts de waarheid vormt de mens werkelijk tot mens. Waar deze ontbreekt, moet zonder meer de leugen haar plaats innemen, en die is de moeder van al het onheil dat maar op aarde onder de mensen kan voorkomen. Houd dit ook voor jullie allen aan als levensrichtsnoer! Als jullie daar op zullen letten, zullen jullie heel snel de zegeningen ervan reeds op deze aarde zeer duidelijk en waarachtig ondervinden. -Hebben jullie nu nog wat op je hart?'
«« 124 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.