Een evangelie van blijmoedigheid

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 18 / 248 »»
[1] Daarop haastten Martha en Maria zich meteen naar de provisiekamer haalden brood en wijn en gebraden schapenvlees, en zetten alles op een tafel naast ons, omdat op de onze geen plaats meer was.
[2] Toen de burgers heel eerbiedig bij ons in de kamer kwamen, zei IK meteen vriendelijk tegen hen. Laat nu die grote eerbied maar varen! Jullie hebben honger en dorst, eet en drink daarom welgemoed! Als de kinderen van de nacht, het gericht en de dood al opgewekt zijn bij hun smulpartijen waarom zullen de kinderen van het licht en het leven in aanwezigheid van hun hemelse Vader dat dan niet zijn?! Want Ik zeg jullie: Waar Ik ben, is ook de Vader. Wees dus allemaal blij en opgewekt, en eet en drink!'
[3] De burgers bedankten, gingen zitten en begonnen flink te eten en te drinken, en vertelden ons hoe goed het hun gelukt was om voor een aantal maanden afscheid te nemen van hun familie. Ik prees hen daarvoor en wenste hun ware moed en uithoudingsvermogen, hetgeen zij nodig zouden hebben om Mij met succes te kunnen volgen. Zij beloofden dat en hielden zich ook aan hun belofte, zoals later nog een keer zal blijken.
[4] Tijdens dit gesprek met de burgers van Jeruzalem zei MARTHA echter zachtjes tegen Lazarus: 'Broer, stel je voor: alweer een wonder! Gisteren en vandaag hebben wij voor al die mensen toch aardig wat opgemaakt, en kijk nu eens, uit onze grote provisiekamer is niet alleen niets verdwenen, maar van alles is er nu tienmaal zoveel, en in onze grote en kleinere wijnkelder zijn alle zakken vol wijn! Dat kan niemand anders dan alleen de Heer in Zijn overgrote goedheid en liefde voor ons gedaan hebben, en dus heeft Hij geen spijs en drank van ons gebruikt, maar aten wij allen aan Zijn tafel! ,
[5] Dat bracht Lazarus behoorlijk in verlegenheid en hij wist niet wat hij daarop moest zeggen.
[6] Maar IK werd zijn verlegenheid gewaar en zei zachtjes tegen hem: 'Maak je daar maar niet druk over; want wij zullen ons bijna de halve winter in alle rust in deze omgeving ophouden en nog vaak bij jou en ook bij onze waard te gast zijn! Er zullen gedurende de komende winter veel zieken in deze streken rond J eruzalem zijn, en die zal Ik bij die gelegenheid genezen opdat zij zullen ondervinden dat nu de Messias is gekomen en hen heeft geholpen, en zij zullen in Zijn naam geloven.
[7] Halverwege de winter zal Ik korte tijd een bezoek brengen aan de rechtschapen Galileeƫr Kisjonah en daarna een paar dagen voor het Paasfeest weer hierheen komen, maar nog voor het feest weer naar Galilea vertrekken. Kijk, wij zullen dus behoorlijk lang bij je vertoeven en ook behoorlijk wat nodig hebben; en daarom zegende Ik je provisiekamer en wijnkelder zo royaal! Houd echter je mond en zeg niemand daar iets over!'
[8] Lazarus bedankte Mij in stilte en stelde daarop zijn zusters gerust; en toen deze dat hoorden, deed het hun zoveel genoegen dat ze bijna in tranen uitbarstten en een poosje naar buiten moesten om daar hun vreugdetranen de vrije loop te laten zonder dat iemand het merkte. Daarna kwamen zij weer bij ons terug en deelden in onze vreugde. Toen de burgers uiteindelijk ook verzadigd waren, spraken zij hun dank uit en stonden op van hun plaatsen.
[9] Maar IK zei tegen hen: ' Als jullie verder niets te doen hebben, blijf dan zitten, dan zullen wij samen vrolijk zijn; het moment om treurig te zijn zal nog vroeg genoeg komen!
[10] Mijn leerlingen mogen geen kniesoren zijn en met schijnheilige gezichten en voorgewende vroomheid rondlopen om de mensen te laten geloven dat alleen hun voeten nog maar de aarde raken, maar dat de rest van hun lichaam al in de hemelen verblijft en dat zij helemaal vervuld zijn van de geest van God, -maar jullie moeten iedereen een vrijmoedig en opgewekt gezicht laten zien, zodat iedereen veel vertrouwen in jullie krijgt, dan zullen jullie veel zegen uit de hemelen onder de mensen verspreiden.
[11] Zie, de waarachtige Geest van God woont volledig in Mij, en jullie hebben Mij nog nooit met hangend hoofd en vroom neergeslagen ogen rond zien lopen, maar Ik loop met een open en gewoon gezicht rond en Ik ben steeds volkomen rechtstreeks, en bij eerlijke en vrolijke mensen ben Ik vriendelijk en opgewekt, en treurenden en angstigen maak Ik vrolijk en moedig, en als leerling van Mij moet je je geheel uit eigen vrije wil net eender gedragen!
[12] Daarom zeg Ik jullie allen nog eens, dat jullie volkomen vrij van geest, en vrolijk en opgewekt door de wereld moeten gaan, zonder aan de wereld te hangen. Want zoals Ik Zelf alleen maar in de wereld ben gekomen om alle mensen een blijde en gelukkig stemmende boodschap uit de hoogste hemelen over te brengen, die iedereen op zo'n wijze troost moet geven dat zelfs de ergste marteldood hem niet droevig zal stemmen -omdat hij ziet en zien moet, dat er voor hem geen dood meer bestaat en kan bestaan, en dat in Mijn eeuwige rijk voor hem noch deze aarde noch de hele zichtbare hemel ooit meer verloren kan gaan, en dat hij bovendien nog het gezag zal krijgen over heel veel -, zo zal Ik ook jullie, wanneer jullie in de geest en in de kracht van Mijn leer bekwaam worden, in Mijn naam uitzenden om alle volken der aarde deze blijde boodschap uit de hemelen over te brengen.
[13] Maar wie zal zo'n bijzonder blijde boodschap met een treurig, bedeesd, vreesachtig, angstig en moedeloos gezicht willen of kunnen overbrengen? Daarom, voor altijd weg ermee en weg met de overdreven eerbied zelfs voor Mij; want met dat alles zouden jullie nooit geschikt zijn om voor iets groots geroepen en uitgekozen te worden, en nog minder om iets belangrijks en groots te verrichten!
[14] Als je Mij uit de grond van je hart liefhebt, is dat voor Mij volmaakt voldoende; alles wat meer is, is dom, heeft geen nut en maakt van de mens, Mijn evenbeeld, een laf schepsel dat voor niets groots deugt of bruikbaar is'
«« 18 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.