Uitvindingen en hun doel

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 234 / 248 »»
[1] (DE HEER:) 'Kijk, de oude Egyptenaren waren in staat een soort spiegels te maken waarmee zij de zonnestralen opvingen. Alle stralen die op een grote wiskundig juiste uitholling van zo'n spiegel terechtkwamen, werden door deze holle spiegel over een afstand van 50-100 manslengten op een punt ter grootte van een hoofd samengebundeld, dat zoveel licht uitstraalde datje er niet naar kon kijken, en die stralen ontwikkelden daar zo'n grote hitte, dat witgloeiend ijzer daarbij vergeleken nog maar koel water was. Het natuurlijke gevolg daarvan was dat een voorwerp waarop dit gloeiende punt gericht werd, ogenblikkelijk in brand vloog en vernietigd werd, zoals jullie, maar vooral de Grieken en de Romeinen al wel vaak zullen hebben horen vertellen.
[2] Wel, hoe was dat dan mogelijk? - Zo'n spiegel neemt een grote hoeveelheid stralen op en geeft die heel geconcentreerd weer terug, terwijl een vlakke spiegel ze slechts net eender weer terugkaatst als zij op zijn oppervlak komen!
[3] Als iemand voor een vlakke spiegel gaat staan, verschijnt hij daarin slechts zo groot als hij is; zou hij echter voor zo 'n genoemde holle spiegel staan dan zou hij reuze groot zichtbaar worden.'
[4] EEN ROMEIN zei: 'Ja, dat weet ik uit eigen ervaring; want ik heb zo'n spiegel in Memphis gezien. Hij was gemaakt van een zeer harde soort zwart marmer en mat ongeveer twee manslengten in doorsnee. Het vlak was gedeeltelijk al wel wat mat, maar over het geheel weerkaatste het nog goed, en als men voor de spiegel ging staan, zag men zich daarin als een kolossale reus. Enkelen van ons hebben dat gezien.
[5] Ook zijn er in Rome een paar mensen die glas maken en het daarna in allerlei vormen gieten, waaronder ook zulke, die aan beide zijden wat afgerond zijn, waarmee men dan een tondel zoals die in Illyrië voorkomt, of ook droog stro goed kan aansteken. Ook de Vestaalse maagden plegen hun lampen, als die soms eens gedoofd zijn, met dit vuur uit de zon aan te steken. Als men door zo'n glas echter een of ander voorwerp, dat natuurlijk niet te groot moet zijn, bekijkt, dan ziet men het veel groter dan het in werkelijkheid is.'
[6] IK zei: 'Wel, daar hebben we dan het geval met de kijkwapens al! Zo'n spiegel of zo'n glas, natuurlijk mathematisch zo zuiver mogelijk, is al ten dele een kijkwapen.
[7] Wanneer later, door het instromen van Mijn geest, de mensen in staat zullen zijn zulke spiegels en ook zulke glazen van verschillende grootten en brandpuntsafstanden te maken, zullen zij ook al gauw die eerder genoemde kijkwapens samenstellen waardoor zij de sterrenhemel zullen bekijken, en daar veel zullen ontdekken wat tot nu toe met name voor de meeste Joden verborgen gebleven is.
[8] En Ik zal dat en nog veel meer in later tijd door de mensen laten uitvinden, omdat dat dienen moet en ook dienen zal voor het onderdrukken en voor het algeheel aten verdwijnen van de valse profeten, die met grote kracht en wereldse luister zullen uitroepen: 'Kijk, hier is Christus!' of 'Daar is Hij!'; maar luister dan niet naar hen, en ontwijk hen als een pestvlaag! Want alles wat zij in de scholen en tempels leren en prediken zullen, zal niets dan bedrog zijn, dat onder de mensen de grootste ellende zal veroorzaken die ooit in de wereld was. Want veel mensen zullen hen aanhangen vanwege de valse tekenen en wonderen, die zij zullen verrichten zoals de Essenen en de Indische magiërs.
[9] Daarom zal Ik eerst de geest van ware wetenschap en allerlei vaardigheden bij de mensen opwekken en vervolgens pas de zeer reine geest van de waarheden uit de hemelen, en alle valse profeten met hun leider zullen dan jammeren en weeklagen, en al diegenen naar de hel vervloeken en op alle mogelijke manieren belagen, die hun voor eeuwig de rug toe zullen keren. Maar dat zal hun allemaal niet helpen; want de eeuwige ondergang der leugen bestaat altijd daaruit, dat zij in het gezicht van de waarheid te schande wordt, zoals het ijs, dat zich zo hard als steen voor zou willen doen, maar door de zon in water verandert, waarna het met zijn hardheid en vastheid afgelopen is.
[10] In het hoge noorden van deze aarde, waar het erg koud is, bouwen de Scythen in de winter woonhutten van ijs. Maar wat gebeurt er met deze hutten wanneer daar de weliswaar korter durende, maar zeer hete zomer komt? Binnen enkele dagen zijn al deze woonhutten weggesmolten! En net eender zal het in die tijd met de grote, prachtige hutten van de valse profeten gaan: Nog voor zij er behoorlijk erg in hebben, zullen hun prachtige woonplaatsen ook al weg zijn! -Begrijpen jullie dat nu wel goed?'
«« 234 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.