De verlossing van de wereldmens

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 246 / 248 »»
[1] (DE HEER:) 'Zoals jullie nu, zullen nog talloos velen uit hem ontstaan, en dat net zo lang tot al het in hem gerichte en gevangen gehouden leven over zal zijn gegaan in het vrije geestelijke leven; en zolang deze hele wereldmens niet volledig in het vrije, zelfstandige geestelijke zal zijn opgelost, zolang zal ook het gericht en de hel voortbestaan. En dus hoeft niemand van jullie er zich zorgen over te maken dat eventueel de hellegeesten van de ergste soort in het lijden en de kwellingen die zij zichzelf aandoen te kort zullen komen.
[2] De omlooptijd van deze zon om haar centrale zon beslaat een tijdsruimte van ongeveer 28000 aardse jaren, wat voor de zon zelf dus een jaar is, dat wil zeggen ongeveer een jaar op de zon.
[3] Voordat deze aarde er was, had de zon als datgene wat zij nu is, deze weg al talloze malen doorlopen, maar met deze aarde ook al zo vaak, dat jullie voor het totaal van die zonnejaren in jullie rekenkunde helemaal geen getal kennen dat groot genoeg is om het te berekenen, en er zou nog minder een getal te bedenken zijn voor het aantal malen dat zij haar grote kringloop nog zal blijven volbrengen tot aan haar volledige oplossing. Ik zeg jullie: aeonenmaal aeonen van die zonnejaren zouden nog vrijwel niets zijn!
[4] Maar wat is de ouderdom van een planetaire zon vergeleken bij die van een centrale zon van een zonnengebied, die eindeloos eerder bestond, voor er ook maar één planetaire zon de haar omringende planeten verlichtte?! Maar wat is deze bestaansduur dan weer vergeleken bij die van een centrale zon van een zonnenal, en die weer vergeleken bij de bestaansduur van een centrale zon van een zonnenal-al, en bijna helemaal niets vergeleken bij die van een centrale oerzon in een hulsglobe, die eigenlijk de allereerste grootmoeder van alle zonnen en werelden in een hulsglobe is?!
[5] Welke rekenaar kan bepalen hoe oud zo'n centrale oerzon is, en hoe oud deze nog zal worden?! Hoeveel centrale zonnen en hoeveel hele zonnengebieden zijn reeds uit haar ontstaan die allang helemaal opgelost zijn, en hoeveel zullen er over onvoorstelbaar lange tijden nog opgelost worden en hoeveel nieuwe zijn er al onheuglijk lang geleden in hun plaats gekomen, en hoeveel nieuwe zullen er weer op hun plaatsen komen?!
[6] Maar ook deze centrale oerzon zal eens, wanneer eerst alle andere zonnen uit haar in de loop van eindeloos lange tijdsruimten zullen zijn opgelost, ook opgelost worden, maar de hele grote wereldmens nog lang niet; want zoals het afsterven bij een mens geleidelijk gaat, zo gaat het ook bij de grote wereldmens.
[7] Waarom wordt het lichaam van een ouder geworden mens langzaam maar zeker steeds zwakker? Omdat bepaalde vezels en zenuwen geleidelijk aan afsterven en niet meer werken, - wat het verouderen en zwakker worden van het lichaam veroorzaakt. En toch kan de mens daarbij nog vele jaren door blijven leven zonder dat hij aan geestelijke kracht iets inboet, vooral als hij steeds volgens de wil van God geleefd heeft. En zo zal dat ook eens met de grote wereldmens het geval zijn. Ook al zullen er in hem al aeonen hulsgloben opgelost zijn, dan zal hij daarom toch nog voor jullie begrippen eindeloos lang voort kunnen bestaan, want de hulsgloben in hem zijn dat, wat bij jullie vezels en zenuwen zijn.
[8] Deze nu aan jullie voorgestelde grote wereldmens is in de algemeenste zin van het woord de jullie eerder voorgestelde verloren zoon, nu op zijn terugkeer, en de Vader die hem tegemoetkomt ben Ik, nu als mens bij jullie, en Ik neem hem in ieder mens die volgens Mijn leer leeft weer in Mijn Vaderhuis op.
[9] Heil de zondaar die boete doet en berouwvol naar Mij terugkeert! Laat daarom niemand denken dat de algehele ommekeer misschien binnen een kort tijdsbestek zou kunnen plaatsvinden en dat de bewoners van de hel of van het gericht soms te kort voor hun wandaden door hun zelfgeschapen wanorde zouden moeten lijden en smachten! De hardnekkigsten zullen natuurlijk het langst en de eerder tot inkeer komenden wat minder te lijden hebben. - Heb jij als schriftgeleerde dat nu goed begrepen?'
«« 246 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.