De verschillende vormen van al het geschapene

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 112 / 229 »»
[1] Rafaël zei: 'Weet je, m'n vriend, over dat punt kunnen we niet zo gemakkelijk met elkaar spreken; want wat dat betreft ben je nog lang niet ver genoeg en nog te veel vervuld van je oud-Indische wereldse wijsheid. Ik zou je dan eerst de hele innerlijke organische levensinrichting moeten laten zien en het hele organisme van de wereld en het doel daarvan helemaal moeten .onthullen, en dat gaat toch niet zo snel als jij het je met je Indische fantasie voorstelt; want daar is echt meer voor nodig dan de kennis die jullie in Indië hebben opgedaan. Maar ik zal je toch een paar aanwijzingen geven, waardoor je je al een bepaalde voorstelling kunt maken; neem het volgende aandachtig ter harte!
[2] Luister! Jij bent een mens. Je lichaam bestaat uit bijna ontelbaar vele organen, waar je helemaal niets van af weet. Zonder die organische inrichting van je lichaam zou het leven van je ziel daarin absoluut niet denkbaar zijn. En toch liggen de voornaamste organen van je lichaam niet bepaald zeer ordelijk in je lichaam! Kijk maar eens naar je aderen! Hoe onregelmatig lijken die door je armen te lopen! En toch heerst daarin de hoogste doelmatige orde. Kijk eens naar de plaatsing van je haren! Zowel op je hoofd als op je hele lichaam staan ze ordeloos door elkaar en toch is iedere haar door God geteld en op de juiste plaats gezet! En bij andere mensen. staan ze weer anders dan bij jou en staan toch ook op de juiste plaats, omdat het de Heer in Zijn wijsheid behaagd heeft om vrijwel ieder mens een andere gedaante en ook een andere gemoedsgesteldheid te geven, zodat zij zich onder elkaar gemakkelijker kunnen herkennen en elkaar dan als mensen liefhebben.
[3] Zo heeft de Heer zelfs de huisdieren een enigszins verschillend voorkomen gegeven, opdat de mensen hun huisdieren gemakkelijker kunnen herkennen, terwijl de wilde dieren uit het bos allemaal zo veel mogelijk op elkaar lijken, omdat het voor geen enkel mens noodzakelijk is die te herkennen. Kijk ook eens naar de huisvogels en de wilde vogels in de lucht, ook bij hen zul je diezelfde omstandigheid tegenkomen!
[4] Laten we eens aannemen dat op aarde alle landstreken als twee druppels water op elkaar zouden lijken en ieder huis er ook precies zo uit zou zien als elk ander en ook niet groter of kleiner mocht zijn, dan zou ik van jou wel eens willen weten hoe jij, als je ver weg bent, je vaderland ooit ergens terug zou kunnen vinden!
[5] Kijk vervolgens eens naar de vruchtbomen die bij het ene huis horen, en ook naar die, die bij een ander huis staan, dan zul je in hun vormen een grote verscheidenheid ontdekken, ondanks dat het één en dezelfde soort is! En dat heeft God ook toegelaten, opdat iedere eigenaar zijn bomen als oude goede vrienden al van verre kan herkennen.
[6] Ik zal je echter nog een voorbeeld geven voor we tot de hoofdzaak zullen overgaan, luister dus! Kijk, hoe zou het zijn als bijvoorbeeld alle meisjes, oud of jong, precies dezelfde gezichten zouden hebben en even groot zouden zijn, er hetzelfde zouden uitzien en op dezelfde manier gekleed zouden gaan, zoals dat het geval is bij de vogels in de lucht en de wilde dieren in het veld en het bos? Zou je dan je dochters wel kunnen onderscheiden van je vrouw, of van de dochters van je buurman, of van je moeder, of van je zusters? Als je vader er precies zo uit zou zien als jij en je zoons, hoe zou je dat als denkend mens bevallen? Volkomen gelijke omgevingen, met volkomen gelijke menselijke gestalten en vormen, kort en goed, alles, jong of oud zou volkomen gelijk zijn, helemaal één en hetzelfde, - hoe zou je dat bijvoorbeeld bevallen?'
[7] De magiër zei: 'O vriend, zoiets zou voor ons de dood betekenen terwijl we nog leven! Ach, houd maar op met zulke absurde voorbeelden! Dan zou immers ook al het denken bij de mens helemaal ophouden, want dat is zonder vergelijkingen eigenlijk onmogelijk! Wel,ik zie al, waar je eigenlijk naar toe wilt! Maar ga maar door; want ieder woord uit jouw mond is duizendmaal duizend pond zuiver goud waard!'
«« 112 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.