De aarde als organisme

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 114 / 229 »»
[1] (Rafaël) : 'Kijk, de structuur van dit en nog andere soortgelijke meren is door de Schepper even wijs geordend als al het andere dat ik je op dit gebied heb laten zien en heb meegedeeld.
[2] Je hebt een lichaam, dat door spijs en drank en door het regelmatig inademen van zuivere lucht gevoed, onderhouden en op natuurlijke wijze in leven gehouden wordt. De voedende bestanddelen zijn in de spijzen en dranken in dezelfde geringe mate aanwezig als in de ingeademde lucht. Je ademt lucht in, maar je moet bijna evenveel uitademen als je eerst ingeademd hebt; slechts een klein, nauwelijks weegbaar deel wordt in je longen aan het bloed afgegeven, en dat is het meest belangrijke deel, waardoor je leven gevoed wordt, het andere deel wordt weer uitgeademd. Je eet verschillende spijzen en drinkt eveneens verschillende dranken. Wat je eet en drinkt bestaat echter niet alleen uit pure voedingsstof voor je lichaam, maar is voornamelijk een drager daarvan; slechts een etherisch minimum blijft als voeding in je achter, al het andere moet langs de bekende weg weer uit je lichaam verwijderd worden.
[3] Wel, evenals dat bij mensen, dieren en zelfs bij planten noodzakelijk is, omdat zij anders niet in leven zouden blijven, is dat ook bij een hemellichaam het geval! Een hemellichaam moet organen hebben om zijn inwendige overtollige vuil naar buiten op zijn huidoppervlakte te kunnen uitstoten. En nu kijken we nog een keer naar ons gevaarlijke meer en dan ontdekken we dat het een even noodzakelijk orgaan van de aarde is om het inwendige, niet meer bruikbare afval naar buiten te brengen, als een aantal vergelijkbare organen van het menselijke lichaam, die je wel niet onbekend zullen zijn.
[4] De aarde is evengoed een organisch levend wezen en heeft zelfs ook een zieleleven, zoals jij en ieder ander schepsel, en zij ademt en werkt en leeft in de oneindige scheppingsruimte.
[5] De ervaring zal je echter geleerd hebben dat het afval van mensen, dieren en planten als mest op de velden, zoals akkers, weiden en wijngaarden heel goed gebruikt kan worden; ik zeg je echter: Wat het dierlijke afval in het klein is, is het afval van de aarde in groter en algemener verband.
[6] De vruchtbare bodem van de aarde, ook de bergen en de zeeën zijn eigenlijk afval van de aarde; want dat alles ontstond door het inwendige levensvuur van de aarde, maar natuurlijk al onvoorstelbaar lange tijd geleden. En alles wat naar de oppervlakte van de aarde gebracht wordt, zoals zwavel, pek, zout, water en allerlei mineralen en metalen, dient voor het vormen van de vruchtbare aarde, zonder welke geen plant, geen boom en dus nog minder een dier of zelfs een mens zou kunnen bestaan.
[7] Als dus de aarde door haar eigen organen en poriën nog heden ten dage doet wat zij volgens de zeer wijze regeling van de eeuwig grote Schepper al ondenkbaar lange tijd geleden heeft gedaan en doen moest, dan kan men dat niet slecht noemen, maar dan is alles goed.
[8] Als een stuk grond of zo 'n meer niet geschikt is voor het natuurlijke leven van planten, dieren en mensen, dan is dat daarom met. slecht. De mens heeft hersens en verstand en kan dergelijke plaatsen, die nog met geschikt zijn voor bewoning, mijden. De aarde heeft gebieden in overvloed die rijp zijn om te bewonen en de mensen kunnen daar volkomen tevreden mee zijn. De zee beslaat als geheel nog een veel groter oppervlak dan het droge land. Wie zal er zeggen: 'Kijk, wat onwijs heeft God daar gehandeld door niet liever het grootste deel van de aarde tot vruchtbaar land in plaats van tot zoveel onbruikbaar water te maken! Wij mensen, en zeker ook de meeste landdieren en ook de meeste planten, zouden aan de meren, stromen, rivieren, beken, bronnen en de regen en sneeuw meer dan genoeg hebben!'
[9] Ja, zeg ik, dat zou wel kunnen als alle meren, stromen, rivieren, beken, bronnen en de regen en de sneeuw ergens anders vandaan zouden komen dán nu juist uit die grote wereldzee. Als dit niet zo ging zoals het nu gaat, zou er ook geen zoetwater op het vasteland zijn.
[10] Ik geloof dat ik je twijfels nu wel op een heel natuurlijke manier gecorrigeerd heb. Als jij daarop acht slaat zal het bestaan van een ware God, Zijn liefde, goedheid, wijsheid en macht volkomen duidelijk voor je zijn en geen enkel verschijnsel ter wereld zal je meer afbrengen van je ware geloof en het juiste kennen van een ware God.
[11] Als iemand je echter met een zekere welbespraaktheid een andere leer wil opdringen, leg hem dan alles zo uit, als ik het je heb uitgelegd. Neemt hij aan watje zegt, beschouw hem dan als een mens die de waarheid zoekt, en behandel hem als een broeder; neemt hij de overduidelijke waarheid echter niet aan, beschouw hem dan als een onverlicht mens, die een heiden en een ketter is omdat hij de lichtende waarheid niet wil aannemen, en mijd hem en zijn gezelschap!
[12] Er moet echter ook onderscheid gemaakt worden tussen degene die de waarheid niet wil aannemen, en degene die de waarheid niet kan begrijpen en aannemen, tengevolge van zijn geestelijke armoede. De eerste verdient niet dat men nog langer geduld met hem heeft, omdat hij uit hoogmoed en eigendunk de waarheid niet wil aannemen, en alleen maar wil dat zich alles naar hem richt. Maar heb met de tweede geduld; want die mist niet de wil, maar het verstand! Als hij door jouw geduld .en liefde verstandiger wordt, zal hij de waarheid wel aannemen.
[13] Ik heb je nu veel uitgelegd. Als je het overdenkt, zul je de grotere dingen vanzelf in je vinden. Je geest uit God zal je de diepten en hoogten van de waarheid laten zien. Vraag nu echter jezelf in je hart af, of je alles wat ik gezegd heb ook goed hebt begrepen!'
«« 114 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.