De nieuwsgierige burgers van Emmaüs

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 137 / 229 »»
[1] Toen de beide Romeinen bij ons kwamen en de hun welbekende Agricola in het oog kregen, wisten ze van pure blijdschap niet wat ze moesten doen. Want zij hadden al hun aardse geluk aan Agricola te danken, en zij waren ook naar het joodse land gekomen om daar de ware God en Zijn wil nader te leren kennen. Zij vertelden hem natuurlijk dadelijk wat zij intussen allemaal al te weten waren gekomen; maar Agricola zei dat dat allemaal zo goed als niets betekende, vergeleken bij datgene wat zij vandaag nog zouden horen, zien en meemaken. Dat bracht de beide Romeinen natuurlijk erg in verbazing en zij vroegen hem of hij wel zeker wist dat de Opper Egyptenaren vandaag zou komen.
[2] Maar Agricola zei verder niets anders dan: 'Beste, oude vrienden geloof datgene wat jullie vandaag gezegd wordt rotsvast; want alles zal precies in vervulling gaan en daarvan zullen jullie je maar al te gauw overtuigen, wanneer straks de wonderlijke mensen uit Opper-Egypte hier zullen arriveren.'
[3] De beide Romeinen zeiden: 'Nee, dat hadden we allerminst verwacht, dat ons vandaag plotseling zoiets merkwaardigs zou te wachten staan!'
[4] Er werd op de open plaats nog veel besproken; maar toen begon de ene groep na de andere binnen te komen, zodat er een hele drukte ontstond. Tenslotte kwam ook onze Lazarus met Rafaël en de vele slavenkinderen, die met hun lieftallige schoonheid de bewondering van de beide Romeinen afdwongen; Rafaël hielden zij zelfs voor een god.
[5] Maar Agricola en nu ook de andere reeds aanwezige Romeinen zeiden: 'Het lijkt er wel op, - maar het ligt toch heel anders! Vraag nu echter nergens naar; want jullie zullen over alles nog op de juiste tijd ingelicht worden!'
[6] De Romeinen schikten zich daarin, maar vroegen toch of het niet passender zou zijn zich nu in een of andere herberg terug te trekken; want zo veel mensen buiten op een ongewone tijd zou te veelopzien baren in een klein plaatsje. Het zou daarom raadzamer zijn naar een grote herberg te gaan.
[7] Dit voorstel was goed en wij gingen naar de grote herberg van Nikodemus.
[8] Toch merkten enkele burgers dat wij daarheen waren gegaan, en daarom begaven ook zij zich daar een voor een heen om te zien wat er aan de hand was.
[9] Maar onze Nikodemus zei tegen hen: 'Vrienden, vandaag is hier niets voor jullie te doen; want je ziet dat de hoogst geplaatste Romeinen hier een grote en belangrijke vergadering willen houden, waarbij zowel ik als nog een aantal voorname joden aanwezig mogen zijn! Trek je dus maar allemaal bescheiden terug, anders zouden jullie moeilijkheden kunnen krijgen, omdat de Romeinen iets opgemerkt hebben waardoor ze jullie voorzover ik gehoord heb -zeker niet welgezind zijn! Trek je dus maar zo snel mogelijk terug en laatje verder de hele dag niet meer zien!'
[10] Na deze waarschuwing van Nikodemus gingen de nieuwsgierigen zo snel mogelijk weg, en wij bleven de hele dag van hun toeloop verschoond; want zodra de mensen uit Emmaüs iets hoorden over de hoge Romeinen, gingen zij weg en brachten zelfs de hele dag buiten de stad door en kwamen pas laat in de nacht weer naar huis.
[11] Toen Nikodemus de nieuwsgierige burgers van Emmaüs op die manier verjaagd had, kwam hij terug en zei: 'Nu kunnen we ons hier wel vrijer bewegen; want deze nieuwsgierigen blijven nu de hele dag weg, en niemand zal zich, zelfs niet op een afstand, meer laten zien. Of ik echter helemaal juist gehandeld heb, door hen meer door een slimme list dan door de zuivere waarheid voor de hele dag verwijderd te hebben, wel, dat is natuurlijk een heel andere vraag! Maar ik denk bij mijzelf: als je door een middel, dat beslist niet slecht is, iets goeds kunt bereiken, dan moetje het zonder bezwaar maar aanwenden; want hoe vaak moeten verstandige en wijze ouders hun eigen kinderen niet door allerlei listen en smoesjes leiding geven, willen zij ware mensen van hen maken! Met de volkomen zuivere, naakte waarheid zou men met de kinderen niet ver komen!'
[12] Ik zei: 'Jouw middel was hier zonder meer goed en ook waar, en daarmee heb je ook een voor deze dag heel goed doel bereikt! Wie tot het volle levenslicht van de waarheid wil komen, moet eerst het terrein van de leugen en de misleiding doorkruisen; zonder dat komt niemand tot de volle waarheid.
[13] Kijk, de hele wereld, ja zelfs het lichaam van de mens en al het lichamelijke is voor de ziel en de geest een misleiding en dus ook een leugen; maar zonder die wereld zou geen enkele ziel tot de volle waarheid van het leven kunnen komen! Maar dieper beschouwd is ook de lichamelijke wereld weer geen bedrog en geen leugen, maar eveneens volle waarheid; deze ligt echter niet bloot, maar is binnenin verborgen en kan door overeenstemmende beelden (analogieën) gevonden worden.
[14] Daarom was jouw vermeende list dan ook geen leugen, maar waarheid; want het gaat hier immers voornamelijk om het winnen van de heidenen en niet om het winnen van de joden, die van Mozes al het juiste licht hebben. Als zij het niet willen gebruiken, is het hun eigen schuld als zij in hun zelf gewilde duisternis te gronde gaan. En kijk, daarom heb je goed gesproken toen je tegen de burgers zei, dat het hier gaat om een beraadslaging van de Romeinen, en wat je deed heb je dus heel goed gedaan. Maar zojuist zijn ook de mensen uit het binnenland van OpperEgypte met z'n zeven en hier aangekomen; zeg tegen de Romeinen dat zij zich op hun ontvangst moeten voorbereiden!'
[15] Nikodemus ging toen direct naar de Romeinen, die aan een tafel waren gaan zitten, en zei hun dat. De beide Romeinen stonden onmiddellijk op en vroegen aan Nikodemus wie hem dat verteld had.
[16] En Nikodemus zei: 'Degene, die dat en nog eindeloos veel meer weet, en die ook jullie vandaag nog beter zullen leren kennen! Vraag nu echter niet verder, maar ga naar buiten en ontvang degenen die komen!'
«« 137 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.