De Heer legt de toekomstbeelden van Jesaja uit (Jes. 2, 1 -5)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 172 / 229 »»
[1] De schriftgeleerde zei: 'Maar waarom hebben dan alle profeten zo verhuld gesproken en geschreven? Er moest hun toch wel het meest aan gelegen zijn dat hun woorden door de mensen begrepen zouden worden!'
[2] Ik zei: 'Dat soort bedenkingen zijn een paar dagen geleden op de Olijfberg ook geopperd, en Ik heb jullie de ongegrondheid daarvan aangetoond; dus hoef Ik hier wat al een keer gezegd is niet meer te herhalen.
[3] Wat voor Godswoord moet dat zijn, dat geen innerlijke betekenis heeft? Of kun je je soms een mens voorstellen zonder ingewanden, of één die zo doorzichtig zou zijn als een waterdruppel zodat men zijn hele inwendige lichaam kon zien, wat ondanks het kunstige ervan, ons zeker in hoge mate zou tegenstaan?
[4] O, leer allemaal toch eens werkelijk wijs te denken! Ik zal jullie nu echter de voor de hand liggende ware betekenis van het vierde vers van Jesaja uitleggen, let dus goed op!
[5] 'De Heer, die Ik ben in het woord, zal de heidenen richten en vele volkeren straffen.'
[6] Wie zijn de heidenen en wie de volkeren? - De heidenen zijn al diegenen die de enige, ware God niet kennen en in Zijn plaats dode afgoden en de mammon van deze wereld aanbidden en het meest vereren. Door zulke mensen wordt het jodendom aan alle kanten omringd, en waarheen jullie nu ook in de wereld willen gaan -naar de morgen, de middag of de avond -,jullie zullen niets dan allerlei verschillende heidenen aantreffen! Jullie weten echter, dat er nu van alle kanten van de wereld heidenen van hoge en lage stand en van dichtbij en van ver naar Mij zijn toegekomen. Zij hoorden Mijn woord en zagen Mijn tekenen, werden van geloof vervuld en namen Mijn leer aan, en Mijn woord richt en berecht nu onder hen, waardoor zij ophouden heidenen te zijn en overgaan tot het getal van de gezalfden van God en het getal van het ware volk van God.
[7] Maar ook zij zullen niet blijven zoals zij nu onderricht en gevormd zijn; want weldra zullen er valse gezalfden onder hen opstaan, die ook tekenen doen, koningen en vorsten misleiden, zich weldra een grote wereldse macht toeëigenen en te vuur en te zwaard die mensen vervolgen die hen niet willen volgen, en zich uiteindelijk in vele sekten en partijen splitsen, en dat zijn dan de vele volkeren die Ik als Heer zal straffen vanwege hun liefdeloosheid, hun onwaarheid, hun egoïsme, hun hoogmoed, hun starheid, hun heerszucht en hun kwade getwist en wederzijdse vervolgingen en oorlogen. V óór die tijd echter zal komen, zal er nog net zoveel tijd verstrijken als van Noach* (* opmerking: Noach stierf in 2145 voor Christus volgens het Gr.Ev.Joh.deel 8, hfdst.86,3; Genesis 5 en Genesis 9,29.) tot nu.
[8] Zoals het echter ten tijde van Noach was, toen de mensen huwden en uitgehuwelijkt werden, grote feesten en feestmaaltijden hielden, zich hoog lieten vereren en verwoestende oorlogen voerden tegen hen die zich voor hun afgoden niet wilden buigen, zodat toen weldra de grote vloed kwam die alle daders van het kwaad verdronk, zo zal het ook in die toekomstige tijd gaan. Maar dan zal de Heer met het vuur van Zijn ijver en Zijn toorn komen en al die boosdoeners wegvegen van de aarde.
[9] Dan zal het gebeuren dat de gespaarde zuivere en goede mensen en de echte vrienden van de waarheid en het licht uit God, van de zwaarden ploegscharen, van de spiesen sikkels zullen maken en de krijgskunst helemaal op zullen geven; dan zal daarna geen echt gezalfd volk meer tegen het andere het zwaard opheffen, behalve de nog mogelijkerwijs in de woestenijen van de aarde overgebleven heidenen; maar ook die zullen vermaand worden en daarna van de aarde worden geveegd.
[10] Dan zal de aarde opnieuw gezegend worden. Haar bodem zal honderdvoudige vrucht dragen van alles, en de Oudsten zal de macht gegeven zijn over alle elementen.
[11] Kijk, zo is geestelijk gezien het vierde vers voor deze aarde te begrijpen, dat jij als schriftgeleerde zo erg onbegrijpelijk vond!
[12] Maar achter deze natuurlijk ware, geestelijke betekenis ligt nog een diepere puur geestelijke en hemelse betekenis verborgen, die jullie echter nu met je nog puur wereldse verstand niet kunnen begrijpen, en die ook niet in woorden is uit te drukken. Als jullie echter op de berg des Heren in het huis van God zullen zijn binnengegaan en dan uit dit huis van Jacob komen, zoals de profeet daarover spreekt in het korte vijfde vers, dan pas zullen jullie in het ware licht van de geest uit God wandelen. (Jes.2,5) Zeg nu eens of je dit alles nu beter begrijpt dan eerst!'
«« 172 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.