Aanmanende woorden van Agricola over het vertrek

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 148 / 220 »»
[1] Na deze woorden strekte Rafaël zijn handen over hen uit en, terwijl ze zich als het ware op een hoogte van meer dan honderd uren gaans boven de aarde bevonden, zagen ze de hele aarde, namen ook haar draaiing om de poolas waar, overzagen alle landen en rijken, de zee en de met eeuwige sneeuwen ijs bedekte poolstreken en merkten ook de ronde vorm van de aarde op, waar ook de hoogste bergen geen afbreuk aan deden.
[2] Maar deze keer liet Rafaël hen bijna een uur lang in die helderziende toestand, zodat ze ook de draaiing van de aarde duidelijker konden waarnemen, evenals de naar de evenaar toe steeds toenemende activiteit van de ether-, lucht en alle zuiverder geesten en de grovere natuurgeesten, die zij in de vorm van heel kleine, min of meer zwak oplichtende wormpjes waarnamen. Dat zij ook alle andere dingen, zaken en voorwerpen in alle windstreken van de aarde goed konden onderscheiden, spreekt vanzelf
[3] Na een uur maakte Rafaël hen weer wakker in hun natuurlijke toestand, en allen bedankten eerst Mij, omdat Ik dat toegelaten had, en daarna ook Rafaël, omdat hij hun deze weldaad bewezen had, die hun zo helder en diepgaand inzicht had gegeven over de ware gestalte en beweging van de aarde, alsook over het bestaan en de werking van de natuurgeesten.
[4] En daarop begonnen ze elkaar hals over kop te vertellen wat ze allemaal gezien en waargenomen had, wat tot ieders grote vreugde bij iedereen nauwkeurig overeenkwam, en de tien voorname Romeinen verheugden zich nog meer vanwege het feit dat hetgeen ze zojuist hadden gezien en waargenomen tot in details overeenkwam met wat zij al eerder van het wezen van de aarde gehoord en gezien hadden.
[5] Aan het over en weer vertellen en bevestigen van de waarheid kwam bijna geen einde en duurde voort tot aan de ochtendschemering, terwijl Ik en alle anderen nog verder sluimerden.
[6] Toen vermande Agricola zich en zei: 'Mijn vrienden en nu ware broeders door de genade van de Heer! De dag van ons vertrek is bezig aan te breken, en wij hebben daar nog veel voor te regelen en in orde te maken. Hoe staat het ervoor met onze dienaren, met de lastdieren en met onze bagage? Wij zijn nu al bijna meer dan twaalfdagen in deze omgeving en hebben ons er in die tijd nog niet één keer om bekommerd! Maar nu hebben wij heel veel mee te nemen en zullen dus ook een veel groter aantal lastdieren nodig hebben. Waar zullen wij die vandaan halen? Het is nu echt tijd dat wij de voorbereidselen daarvoor beginnen te treffen.'
[7] Rafaël zei: 'Vrienden, tot nu toe is er voor al jullie zaken op de beste wijze gezorgd en er zal ook tot aan het moment van jullie vertrek op de beste en doeltreffendste manier voor gezorgd worden; bekommer je dus ook nu niet om datgene waarom jullie je tot nu toe niet hebben hoeven bekommeren. Jullie dienaren en knechten zijn allemaal zonder dat jullie dat wisten allang hier in Bethanië ondergebracht, en ook al het andere in de juiste hoeveelheid, want de Heer wist heel goed wat jullie voor de terugreis nodig zullen hebben en heeft er door mij dan ook reeds uitstekend voor gezorgd. Daarom kunnen jullie nu wat dit wereldse aspect betreft ook heel gerust zijn!'
[8] De Romeinen zeiden: 'O vriend, dat zou teveel genade van de Heer voor ons heidenen zijn; maar omdat het allemaal wel zo zal zijn als jij ons nu gezegd hebt, is het voor ons toch wel de hoogste tijd om met onze waard en vriend Lazarus de rekening op te maken en hem onze grote schuld te betalen!'
[9] Nu zei Lazarus: 'Vrienden! Degene die in Zijn grote liefde en erbarmen voor het ene heeft gezorgd, heeft ook zeer rijkelijk voor het andere gezorgd! Jullie zullen onderweg naar jullie eigen land hier en daar nog veel arme en noodlijdende mensen tegenkomen; aan hen kunnen jullie in de juiste mate barmhartigheid bewijzen. En jullie hoeven van nu af aan tot aan het tijdstip van jullie vertrek nergens meer voor te zorgen!'
[10] Agricola zei, heel ontroerd: 'Hier gebeurt toch het ene wonder van de grote liefde van de Heer na het andere, en wij, grote en machtige Romeinen, kunnen Hem daar niets verdienstelijks tegenover stellen!'
«« 148 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.