De genezing van het blinde meisje Achaia De Heer in Nahim in Judea

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 32 / 214 »»
[1] Na deze woorden van Mij gingen de Grieken naar hun afgod en hieven een luid biddend geklaag aan dat iets minder dan een half uur duurde, natuurlijk zonder enig resultaat.
[2] Toen zij hun klagende gebed beƫindigd hadden kwam de Griek weer naar Mij toe en zei: 'Vriend, zoals je ziet is onze moeite nu zoals altijd volkomen vruchteloos geweest! Nu is het jouw beurt om ons het beloofde feitelijke bewijs te leveren, krachtens welk jullie God de enig ware zou zijn. Als het je lukt, zullen wij direct voor altijd joden worden zoals jullie!'
[3] Ik zei:'Ga dan nu je blinde dochter halen, en overtuig je ervan dat ze nog helemaal blind is! Pas daarna zal Ik haar ogen openen.'
[4] Omdat hij nu al geloofde dat zijn dochter ziende zou worden, ging de Griek heel blij naar het blinde meisje en bracht haar bij Mij, met de woorden: 'Hier is ze, beste vriend, en ze is nog helemaal blind; wees nu zo goed om met de hulp en levende macht van jouw God haar ogen te openen!'
[5] Ik zei tegen het meisje: ' Achaia, zou je net als de andere mensen het licht en talloze andere prachtige dingen op de aarde willen zien?'
[6] Het meisje zei: 'O heer, als ik door uw macht zou zien, zou ik meer dan gelukkig zijn en u meer liefhebben dan alles ter wereld! O, open toch mijn ogen!'
[7] Toen ademde Ik over haar ogen en zei: ' Achaia! Ik wil dat je op dit moment ziet, en dat je voortaan nooit meer blind wordt!'
[8] Toen Ik deze woorden over het meisje had uitgesproken, werd zij volkomen ziende en wist van blijdschap niet wat ze nu het eerst moest doen, en zo verging het ook haar ouders.
[9] Pas na een poosje vielen het meisje en haar ouders en broers en zusters aan Mijn voeten, en ze zei: 'O Heer! U bent meer dan alle mensen op de hele aarde! U bent Zelf de ene en enig ware God, niet alleen van de joden, maar van alle mensen op de hele aarde! U alleen wil ik ieder offer brengen en mijn leven lang U alleen liefhebben, loven en prijzen!'
[10] Ik zei: 'Achaia, hoe kom je er nu bij om Mij nu als een God te prijzen? Zie je dan niet dat Ik een mens ben, net als de anderen die om je heen zijn?'
[11] Het meisje zei: 'Dat is wel zo, dat wel, maar alleen naar de schijn, in Uw uiterlijke vorm; maar Uw innerlijk is vervuld van Gods kracht, en die is immers eigenlijk de enig ware God! Bovendien hebt U niet tegen mij gezegd: 'De God van de joden make je ziende!', maar U zei: ' Achaia, Ik wil dat je ziet!', en toen werd ik ziende! U hebt mij dus geholpen vanuit Uw eigen macht, die puur goddelijk moet zijn, omdat ik anders wel voor altijd blind gebleven zou zijn. Aan U zij dus al mijn liefde en diepste verering!'
[12] Na deze betuiging kwamen ook alle anderen en loofden en prezen Mij, en aller ogen waren op Mij gericht.
[13] Terwijl allen naar Mij keken en Mij loofden en prezen, liet Ik de tempel samen met zijn afgod door de macht van Mijn wil verdwijnen, en zei toen tegen de Grieken: 'Omdat jullie nu de juiste en enig ware God hebben gevonden, heb Ik vanuit Mijn volmaakte macht jullie afgod met de bijbehorende tempel al vernietigd. Ga de plaats maar zoeken waar de tempel heeft gestaan!'
[14] Toen gingen allen naar de tempel kijken, en ze konden niet meer vaststellen waar die tevoren had gestaan; want Ik had niet alleen de tempel met het afgodsbeeld, maar ook de heuvel vernietigd.
[15] Toen de Grieken dat zagen, begonnen ze Mij nog luider te loven en te prijzen, en ze vroegen Mij wat ze moesten doen om de genade die hen nu bewezen was meer waardig te betonen.
[16] Ik onderwees hen met een paar woorden, allen namen Mijn leer aan en weldra vormden ze een goede gemeente in Mijn naam.
«« 32 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.