Het trapsgewijze reinigen van de wetenschap en haar toepassingen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 91 / 214 »»
[1] (De Heer): 'Nu denken jullie natuurlijk bij jezelf: wat Mij in die tijd mogelijk zal zijn, namelijk de wetenschap te reinigen, dat zou Ik nu ook kunnen doen; dan zou daardoor de zuivere leer, verenigd met de zuivere wetenschap en de verworvenheden daarvan, in zekere zin hand in hand op de mensen kunnen overgaan, en dan zouden de valse profeten, die wellicht hier en daar willen optreden, zeker geen zaken doen die hun zelfzucht zouden bevredigen.
[2] Maar Ik zeg jullie: het zou wel heel goed zijn als het zo ging; maar toch loopt het niet op de manier zoals jullie nu heel goed bedoelen, -Ik zou de mensen dan namelijk hun vrije wil moeten ontnemen en hen met de almacht van Mijn wil tot louter machines moeten omvormen! En wat zouden de mensen daarmee winnen voor het eeuwige heil en leven van hun zielen?
[3] Weten jullie dan nog niet dat alles wat onder de dwingende wet staat namelijk de almacht van Mijn wil op zichzelf gericht en dood is? Ik heb jullie dat toch al zo vaak zo grondig uitgelegd, en ondanks dat alles komen jullie toch in jullie oude wereldse verstand terecht.
[4] Kijk, als Ik nu in deze tijd onmiddellijk duizendmaal duizend wetenschappers van allerlei aard onder de mensen op zou wekken, die in alle dingen de zuiverste wetenschap bezaten en ook volgens die wetenschap door en door ontwikkeld waren, dan zouden die door de mensen van tegenwoordig nog meer vervolgd worden dan jullie, die weldra de verspreiders van Mijn leer zullen zijn en vanwege Mijn naam door de duistere wereldse mensen vervolgd zullen worden! Want de kennis van de mensen, die -zoals reeds gezegd -voor meer dan driekwart met het diepste bijgeloof vermengd is en waarmee de mensen zich hun materiƫle voordelen verschaffen, is veel moeilijker te reinigen.
[5] Bij heel veel gelegenheden heb Ik jullie de verschillende dingen, verschijnselen en gebeurtenissen goed, aanschouwelijk en grondig verklaard, zoals Ik dat ook gedaan heb voor andere mensen die een goede wil en een ontvankelijk hart hadden, Ik heb voor jullie ogen en oren de hele sterrenhemel zodanig onthuld, dat jullie nu wel weten wat onze zon, de maan, de planeten en de talloze andere sterren zijn en wat voor hoedanigheid ze hebben, en verscheidene ervan heb Ik jullie laten bezichtigen door jullie innerlijke geestelijke ogen te openen; en zo bezitten jullie nu in heel veel dingen al de zuiverste kennis.
[6] Maar ga het de blinde mensen maar eens leren op de manier waarop Ik jullie heb onderricht, dan zullen jullie maar al te gauw ervaren hoe moeilijk mensen van hun oude kennis en van ondoorzichtige vooroordelen af te brengen zijn!
[7] Bovendien zijn er ontelbare mensen die door hun zelfzuchtige priesters en heersers dermate dom gemaakt zijn, dat ze zo'n verrijking van hun kennis als een onvergeeflijk vergrijp tegen de goden zouden beschouwen en degene die hen tot een vergrijp tegen hun goden verleidde, kwalijk zouden toetakelen.
[8] Om bij de mensen in de loop van de tijd een volledige reiniging van de wetenschappen en de daaruit voortkomende toepassingen te bewerkstelligen, moet hun eerst Mijn leer verkondigd zijn en moeten de vele afgoden samen met hun priesters en tempels vernietigd worden.
[9] Als dat gebeurd is en Mijn evangelie aan de mensen verkondigd is, zij het ook door vele valse profeten, dan zullen ze ook in staat zijn om hun weten schappen en wat ze daarmee tot stand brengen geleidelijk aan te reinigen; en die zullen dan een bliksem zijn, die van zonsopgang tot zonsondergang alles wat er op aarde is helder verlicht. Onder 'zonsopgang' moet het geestelijke verstaan worden, onder 'zonsondergang' al het natuurlijke.
[10] Als jullie dit nu hebben begrepen, vraag dan niet weer of dit of dat niet nu al mogelijk zou zijn!'
«« 91 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.