De Leer van de Nieuwe Kerk .


Geachte lezers,

Vanwege vele vragen over de leer van de Nieuwe Kerk zal hier in een reeks korte artikelen, een beknopt overzicht worden gegeven over wat door Swedenborg hierover werd geschreven in het boek over: ‘Het Nieuwe Jeruzalem [Nova Hierosolyma] en haar hemelse leer’. Achtereenvolgens komen de volgende o­nderwerpen aan de orde:

1.     Over het Goede en het Ware.
2.     Over de Wil en het Verstand.     
3.     Over de Inwendige en de Uitwendige mens.
4.     Over de Liefde in het algemeen.
5.     Over de lEigenliefdeen de Wereldliefde.     
6.     Over de Naastenliefde.
7.     Over het Geloof.
8.     Over de Vroomheid.
9.     Over het Geweten.
10.     Over het Vrije.
11.     Over de Verdienste.
12.     Over de Boete en de vergeving van zonden.
13.     Over de Verzoeking.
14.     Over de Doop.
15.     Over het Heilig Avondmaal.
16.     Over de Wederopstanding.
17.     Over de Hemel en de Hel.
18.     Over de Kerk.
19.     Over de Gewijde Schrift of het Woord.
20.     Over de Voorzienigheid.
21.     Over de Heer.
22.     Over de kerkelijke en de burgerlijke Regering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *