De nieuwe zondvloed

De nieuwe zondvloed
– door Günther K. Holderer –

De eerste zondvloed vond plaats d.m.v. water; materiëel gezien werd zij door de mensen zelf veroorzaakt. Geestelijk gezien betekent water ‘geloof’. De mensen werden vòòr de zondvloed gedurende een lange tijd opgeroepen tot het geloof in God.  Hun o­ngeloof werd hun toen noodlottig, want het ‘geloofswater’ deed hen verdrinken, met uitzondering van de weinigen die zich op God bleven richten.Door de geboorte van Jezus Christus, in wie de goddelijke geest in de menselijke ziel en lichaam werd geïncorporeerd, werd een voortdurende verbinding geschapen tussen God – de hemelse Vader van de mensen – en de mensen zelf. Het staat de mensenzielen tegenwoordig vrij om de hemelse o­ntwikkeling te volgen door het aannemen van de geest. Dat is veel meer dan ‘slechts’ te moeten geloven. Nu is de goddelijke geest niets anders dan een allerintensiefst vuur; daarom wordt ook gesproken van het ‘geestelijke vuur’.

Jezus heeft verschillende keren gezegd, dat er geen zondvloed meer zal plaats vinden; daarbij doelde Hij echter op het water. Wat er wel zal gebeuren, dat is een reiniging d.m.v. vuur, dus een zondvloed d.m.v. het vuur, en dat is o­ngetwijfeld het goddelijke geestelijke vuur. Waarop werkt deze geest in? Toch op de ziel van de mensen! Dit reinigend ‘zondvloedvuur’ werkt dus in op de ziel van de mensen. Voor diegenen, die de geest al in hun ziel hebben opgenomen, zal het vuur, dat tot hen doordringt, een buitengewoon versterkende uitwerking hebben. Maar voor diegenen, die o­nverschillig staan tegenover de hemelse Vader, zal het vuur zijn als een brand, die alles wegvaagt.

Deze verandering is het, die Jezus bedoelde, toen Hij heeft gesproken over ‘na bijna 2000 jaren’. Laten wij echter niet vergeten, dat dit geen strafmaatregel is, maar een maatregel die de o­ntwikkeling van de mensen bevordert. Strafmaatregelen, die door de profeten worden voorspeld, hoeven niet o­nvoorwaardelijk plaats te vinden, want deze brengen altijd een negatieve uitwerking met zich mee.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *