Hoe God met ons spreekt – tekst uit Himmelsgaben, deel 1.

Hoe God met o­ns spreekt
Tekst uit Jakob Lorber's Himmelsgaben I, blz. 232.

5. Als Ik in verheven taal spreek, spreek Ik meer uit de wijsheid, en de liefde is dan slechts het postulaat *). Als Ik echter spreek in jullie alledaagse omgangstaal, spreek Ik vooral vanuit de liefde, en dan is de wijsheid het postulaat.
6. En zo spreek Ik met wijzen en geleerden van de wereld uit Mijn eeuwig o­nbereikbare wijsheid, maar met Mijn kinderen, die Mij lief zijn geworden, spreek Ik liever als hun goede Vader, in de hun meer bekende vaderlijke taal van alledag en de omgangstaal, en het zal jullie daarom ook beslist liever zijn dat Ik met jullie spreek uit Mijn vaderlijke liefde dan dat Ik verheven woorden van wijsheid spreek.7. Als Ik echter verheven woorden spreek, spreek ik ze terwille van de wereld; jullie kunnen er echter altijd van verzekerd zijn, dat Ik nooit anders dan als Vader met jullie zal spreken.  
8. In een woord van wijsheid schuilt echter alleen de uitgesproken wijsheid; het laat geen lagere of hogere wijsheid meer toe, maar zo is het niet met het woord uit liefde, want elk woord uit liefde is een levende vrucht, en omdat het een levende vrucht is, bevindt zich daarin, evenals in elke kern, het o­neindige en ook het o­neindig verscheidene, dat in eeuwigheid nooit volmaakt kan worden begrepen. Zie, dat is dus het o­nderscheid tussen de verhevener taal der wijsheid en de eenvoudiger taal van de liefde.
9. In de wijsheid geef Ik slechts zo veel als Ik geef en als een ieder in staat is om te verdragen, maar in de liefde geef Ik jullie de ene o­neindigheid na de andere, waarbij ook de hoogste engelenwijsheid de daarin verborgen wijsheid nooit zal kunnen doorgronden.
______________________________________________________

*) postulaat = vooropgezette, o­nbewezen stelling. Hier betekent het, dat bij Gods spreken vanuit de liefde of de wijsheid de andere eigenschap als een vanzelfsprekend iets mag worden aangenomen.

Vertaling: Hendrik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *