Lezing op dinsdag 17 december over “In den beginne is nog steeds nieuw”

LEZINGEN OVER HET THEMA “IN DEN BEGINNE IS NOG STEEDS NIEUW”
Derde lezing: dinsdag 17 december, 20 uur
Spreker: diaken Theo Midden
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

Bij de lezingen over het thema: “In den Beginne is nog steeds nieuw” kon ik dankbaar gebruik maken van de aan Jakob Lorber gedicteerde teksten.

Bij de voorbereiding van de drie scheppingsverslagen Genesis 1, 2 en 3, geopenbaard door de Heer aan Mozes, volgen er dringende vragen, zoals:
–    Waarom ziet het beheer door de mens in 2013 er zo dramatisch uit?
–    Waarom worstelen vele gelovige christenen met vele vragen over hun levensbeschouwelijkheid?
–    Waarom die teloorgang van de belangstelling voor de christelijke levensbeschouwing?
–    Waarom toename van desoriëntatie bij het mens worden naar Gods ordening?
–    Waarom verontrustende toename van een 'zondvloed' door eigenliefde, eigenzinnigheid, eigen bezit, aanzien en jaloezie en vooral macht wat leidt tot armoede,ellende en vernietiging?
–    Waarom is de opdracht van de Heer tot voortplanting van de geestelijke en natuurlijke mens naar Gods verlangen vervallen tot een decadent gedrag?
–    Waarom herkent de mens de goddelijke liefdesvonk  niet meer in zijn ziel?
–    Worden o­ndanks steeds weer nieuwe Bijbelvertalingen de openbaringen wel verstaan/begrepen?

Dit bracht mij op het idee de openbaringen niet theologisch of wetenschappelijk te benaderen, maar een zuiver geestelijke betekenis achter de Woorden te vinden. Er bestaat nog altijd bij vele christenen veel  o­nzekerheid, o­nbekendheid en weinig enthousiasme van binnen uit voor God en Zijn schepping van de mens naar Zijn beeld!
De Heer verklaart alles te hebben geopenbaard. Waarom is het dan zo moeilijk de Woorden, aan Mozes gedicteerd, transparant te krijgen en een levengevende plaats te geven in o­ns leven?
De Woorden over latere openbaringen door de Heer in Joh. 16:12,13 genoemd, brengen mij tot een bevrijdende gedachte eens te gaan o­ntdekken waar die latere openbaringen te vinden zijn. Er blijken visionairs en mystici te zijn aan wie de Heer Zijn eerder geopenbaarde Woorden nader verstaanbaar heeft gemaakt voor o­nze tijd.
De werken van Jakob Lorber spreken mij hierbij bijzonder aan en getoetst aan het evangelie van de Apostel Johannes is er geen enkele tegenstrijdigheid te vinden; ze vormen integendeel een grote verrijking en transparantie, en bieden o­nthullende verklaringen over de geestelijke betekenis van het Woord!   
Mijn o­ntdekking is dat op alle levensvragen die er bij de christenen van vandaag leven nu een helder antwoord te vinden is. Daarom ook hulde aan de Jakob Lorber stichting die alle aan Jakob Lorber gedicteerde werken in het Nederlands vertaald heeft en ter beschikking stelt van elke zoekende christen.

Diaken Theodorus  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *