Onbekend maakt onbemind.

Onbekend maakt o­nbemind.

In het Nederlandse taalgebied geldt dit gezegde zeker ook met betrekking tot de werken van Emanuel Swedenborg.
Om U een beeld te geven van Swedenborgs invloed op verschillende gebieden van de samenleving, zoals de kunst en wetenschap, handel en politiek, filosofie en religie, volgt hier een beknopte serie korte citaten van bekende mannen en vrouwen die Swedenborgs geschriften lazen, en er een mening over gaven.


Over Swedenborg:

Gerrit Barger – ingenieur en oprichter van het Swedenborg Genootschap in 1909.
“Reeds te lang is Emanuel Swedenborg o­nbekend, o­nbegrepen en miskend in Nederland, waar hij toch een aantal van zijn werken heeft uigegeven, terwijl in andere landen veel ernstige, warme en gelukkige bewonderaars van zijn werk gevonden worden. Men stelt zich Swedenborg nog altijd voor als een dweper, een enthousiast, een geestenziener, een ketter, een dwaalleraar en wat al niet meer, omdat men hem niet kent of niet begrijpt.”
 
Robert Lemm – Nederlands schrijver en literator.
“Ik geloof niet dat iemand concreter over het hiernamaals heeft geschreven dan Swedenborg”
 
Jorge Luis Borges (1899 1986) – Argentijns schrijver/dichter.
“Of we nu geloven in de o­nsterfelijkheid van de ziel of niet, we moeten erkennen dat de leer die door Swedenborg werd geopenbaard, meer redelijk en moreler is, dan enige leer die een mysterieuze, bijna bij toeval o­ntvangen gift voorondersteld. Vooral leidt hij o­ns tot de praktijk van de deugd in o­ns leven.”
 
Helen Keller – Amerikaans schrijfster.
“Wat de Apostel Johannes in symbolen zag, zag Swedenborg in werkelijkheid. Hij legde getuigenis af van de vervulling van die profetische beelden, en verklaarde ieder vers zodanig, dat de Apocalyps niet langer een verzegeld boek is; het ligt open en de boodschap is vol glans over de wederkomst van de Heer.”
 
Czeslaw Milosz – geboren in Lithouwen en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur.
“Swedenborgs gedetailleerde beschrijvingen van prachtige tuinen in de hemel, en van moerassen, vuil en ruïnes in de hel, willen niet zeggen dat hij geloofde dat die slechts in de verbeelding bestaan. Ze stemmen overeen met de staten van de geest van mensen, die na hun dood eeuwig leven als geestelijke lichamen.”
 
Honoré de Balzac (1799 1850) – Frans schrijver.
“Weet je, dat ik ben teruggekeerd tot Swedenborg na een diepgaande studie van alle religies, en na het lezen van alle werken die de afgelopen 60 jaar gepubliceerd zijn ? Swedenborg geeft zonder twijfels alle religies der mensheid in samenvatting weer. Zijn belijdenis is de enig acceptabele voor verheven zielen.”
 
Ralph Waldo Emerson (1803 1882) -Amerikaans schrijver.
“Swedenborg is stelselmatig, en houdt rekening met de wereld in iedere volzin, alle redenen worden ordelijk aangevoerd. Zijn vermogens werken met astronomische nauwkeurigheid, en zijn wonderlijke geschriften zijn rein van alle aanmatiging of eigendunk. Zijn religie denkt voor hem en is algemeen van toepassing, want zij is passend voor ieder deel van het leven, en geeft verklaring en waardigheid aan alle omstandigheden.”
 
Carl Gustav Jung (1875 1961) -Zwitsers psycholoog.
“Ik bewonder Swedenborg als een groot wetenschapper en groot mysticus tegelijkertijd. Zijn leven en werk hebben mij altijd zeer ge´nteresseerd, en tijdens mijn studie medicijnen las ik 7 lijvige delen van zijn geschriften.”
 
Jakob Lorber – Christelijk mysticus.
“Swedenborg is waar en goed, dat kan je zeker geloven.”

Calvin Coolidge – President van de Verenigde Staten.
“Ik voel me geroepen om mijn diepe bewondering te uiten voor het werk en leven van een vooruitstrevend wetenschapper en denker: Emanuel Swedenborg. Hij was een pionier en voorloper in de mechanica, de biologie en de medische wetenschap zoals wij die heden kennen. Zijn grote geleerdheid en diep inzicht in de mysteriën van het leven werden aangevuld met een sterk religieus vertrouwen, en kent al vele generaties toegewijde bewonderaars.”
 
Elisabeth Barret Browning – Amerikaans schrijfster.
“Mijn geest vond in Swedenborgs filosofie licht met betrekking tot het leven na de dood. Hij verklaart veel dat tot dan toe o­nbegrijpelijk was.”
 
Howard Pyle – Amerikaans schrijver.
“Het geschrift “Hemelse Verborgenheden” is naast de Bijbel waarop het gebaseerd is, het grootste boek dat ik ooit gelezen heb.”
 
Graaf Von Höpken – tijdgenoot en minister president van Zweden.
“Het nuttigste en best geschreven memorandum dat de Rijksdag werd voorgelegd betrof de nationale financieën en werd ingediend door Swedenborg.”
 
Victor Nilsson – Zweeds historicus .
“Emanuel Swedenborg was de meest opmerkelijke man die Zweden ooit heeft voortgebracht. Zijn veelzijdigheid in de wetenschappen en de filosofie, waarin hij eveneens een prominente persoonlijkheid is, wordt nog overstegen door zijn vermaardheid als groot religieus denker en vernieuwer.”
 
William Blake (1757 1827) – Engels dichter en graficus. 
“Omdat een nieuwe hemel is begonnen, en die komst is nu drieëndertig jaar geleden, herleeft de Eeuwige Hel. En zie ! Swedenborg is de Engel die zit aan de tombe; zijn geschriften zijn de opgevouwen linnen kleden. Nu is de heerschappij van Edon, en de terugkeer van Adam in het Paradijs; zie Jesaja hoofdstuk 34 en 35.” – uit: “Het Huwelijk van Hemel en Hel” 1790.
 
Henry James Sr. (1842 1910) – Amerikaans schrijver.
“Emanuel Swedenborg had het gezondste en meest verreikende intellect, dat deze eeuw gekend heeft.”
 
Thomas Carlyle (1795 1881) – Schots dichter.
“Ik heb persoonlijk die man bestudeerd, las vele van zijn boeken en van de biografieën, die van hem bekend zijn. Voor mijzelf dacht ik na over de zonderlinge verschijning, die hij in de wereld maakt, en de merkwaardige zending die hij aan zijn tijdgenoten te volbrengen had. Een man met grote en o­nmisken bare beschaving, een schitterend mathematisch verstand, en een diepgaande vroomheid van gemoed. Een man die voor mij een schone lieflijke en tragische verschijning is; en als ik zijn vele gedachten voor mijzelf uitleg vind ik, dat die tot de verhevenste en meest blijvende van het menselijk denken behoren.”
 
Samuel T. Coleridge (1772 1834) – Engels dichter.
“Ik mag beweren dat Swedenborg als een moralist boven alle lof verheven is, en dat hij als natuurvorser, psycholoog en theoloog grote en veelzijdige aanspraak heeft op de dankbaarheid en bewondering van practische en filosofische geleerden.”
 
August Strindberg (1849 1912) – Zweeds roman en toneelschrijver .
“Swedenborgs kosmos is o­neindig en alles omarmend. Hij heeft al mijn vragen beantwoord, hoe moeilijk die ook voor mij waren. Oh rusteloze ziel, smartend hart, neemt en leest !”
 
Ton Gravelijn – Nederlands fijnschilder.
“Swedenborgs ideeën brachten orde in mijn chaos en beïnvloedde mijn gehele leven.”

______________________________________________

The Star News of Pasadena – Amerikaans tijdschrift:
“Anatole France zei over Emile Zola: Hij was een groot moment in het bewustzijn van de mens! Van Swedenborg mag worden gezegd, dat hij een moment was van God's Geest een moment waarin nieuwe waarheid tot de mensheid kwam.”
 
The Times – Amerikaans tijdschrift:
“Met de vraag: “Waarom besta ik?” houden zich vooral dichters, predikers en mystici bezig, en Swedenborg was alle drie. Geen wonder dat hij in het midden van zijn leven een ziener werd. Toch is dit maar één aspect in de natuurlijke evolutie van een man, die zowel een groot wetenschapper als een verlichte geest was.”
 
The Journal of Sioux City – Amerikaans tijdschrift:
“De lijst van Swedenborgs kundigheden is zondermeer indrukwekkend. Ook Benjamin Franklin was een veelzijdig man, diplomaat, staatsman, wetenschapper en uitvinder, maar hij bewonderde de diepzinnigheid en veelzijdigheid van Swedenborg, die in de moderne wereld nooit overtroffen werd.”
 
Science Service of Washington – Amerikaans tijdschrift:
 “Swedenborg, voornamelijk bekend als filosoof en grondlegger van een nieuwe religieuze beweging, was een pionier op talrijke wetenschappelijke gebieden. Veel van wat wij trots beschouwen als strikt moderne, 20e eeuwse wetenschap was al scherpzinnig voorondersteld, en mogenlijk ook feitelijk bekend bij deze man die toch vóór de Amerikaanse Revolutie leefde.”
 
__________________________

Deze reeks citaten zou kunnen worden uitgebreid met woorden van de volgende bekende personen die uitingen over Swedenborg deden.

Almquist
Baudelaire
Benjamin Franklin
Benz
Dostojevski
Francis Millet
George Inness
George Macdonald
George Sand
George Washington
Goethe
H.D. Thoreau
Heine
Henry Drummond
Herder
John Chapman
John Ruskin
Joseph Jefferson
Kant
Kierkegaard
Lavater
Louis Post
Maeterlinck
Margaret Fuller
Marie Corelli
Mark Twain
Martin Harvey
Oberlin
Oliver Lodge
Ötinger
Robert Browning
Robert Morris
Sartre
Schelling
Soloviev
Steiner
Tolstoy
Vachel Lindsay
Victor Hugo
W.B. Yates
W.D. Howells
W.F. Barret
Walter Pater

Lezers die over relevante teksten van bovenstaande auteurs of van anderen beschikken, worden uitgenodigd deze per email aan info@swedenborg.nl toe te zenden, ter aanvulling op deze webpagina.
Bij voorbaat hartelijk dank, Guus Janssens.

_______________________________________________________________
bron: Swedenborgiana – Tijdschrift voor Swedenborg publikaties  – Editie 3 – 1992.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *