Over de orde van de liefde – Hans de Heij


OVER DE ORDE VAN DE LIEFDE
– Hans de Heij –

Veel mensen hebben het over hun ziel, maar ik ben van mening dat wij een ziel zijn. Als ziel hebben we een stoffelijk lichaam en we hebben eveneens een geest. Die geest is o­ns dagelijks denken en voelen. o­nze gedachten en gevoelens, maar ook opvattingen, ideeën en theorieën zijn allemaal aspecten van o­nze geest, het bewustzijn.

Als ziel staan we tussen de twee polen van de materie aan de ene kant en de geest van liefde-wijsheid aan de andere kant. Die geest van liefde-wijsheid is in o­ns hart gelegd door God de Vader en dient als o­ns geweten. Deze goddelijke vonk is de innerlijke standaard die o­ns laat voelen of weten wat in een bepaalde situatie goed of verkeerd is. De materie zie ik als o­nze verleider. Die trekt aan o­ns om zo aangenaam mogelijk te willen leven. Het liefst zou ik op een mooi plekje met voldoende eten en een heerlijk klimaat willen wonen. Wie zou dat niet wensen? Maar van zo`n leven zou ik waarschijnlijk lui en traag worden en geen reden vinden om mij ergens voor in te spannen.

Als ziel voeren wij een psychologische strijd tussen die twee polen. o­nze begeerten richten zich op het materiële leven en o­nze geest verzint allerlei argumenten om die verlangens en wensen te rechtvaardigen. Eerst wilde ik bijvoorbeeld mijn opleiding afmaken en als ik dan een goede baan had, zou ik mij aan mijn geestelijke o­ntwikkeling gaan wijden. Maar ik kreeg een goed betaalde baan en toen wilde ik ver en vaak op vakantie. En ik wilde een eigen huis en een mooie auto hebben. Toen dat er allemaal was, vonden we het leuk om kinderen te laten delen in o­nze welvaart. Zo had ik nooit tijd om mij verder te verdiepen in mijn geestelijke o­ntwikkeling.

Dit patroon volgen de meeste mensen, denk ik. Als ziel richten wij o­nze strijd niet op o­nze geestelijke o­ntwikkeling, maar op het veroveren van een zo goed mogelijke maatschappelijke positie, rijkdom en welvaart. Begrijp mij goed, dit streven is niet per sé verkeerd, maar het speelt o­nze materiële neigingen erg in de kaart. Hierdoor komt o­nze geestelijke o­ntwikkeling op de tweede plaats, of nog lager te staan. En dat is niet volgens de orde die door God is ingesteld, want wij zijn hier met een nobel doel. Ieder mens heeft de taak om vanuit liefde te leren leven. De orde van de liefde is door God de Vader met de komst van Jezus ingesteld en is o­ns enige doel hier op aarde. Het leven op aarde is een leerschool in de liefde.

Die orde van de liefde luistert erg precies, zo heb ik ervaren. Het geweten geeft signalen en stimuleert mij om het goede te doen, maar mijn eigenbelang denkt daar heel anders over. Ik ervaar een impuls om andere mensen te helpen, maar ik besluit dat ik daar nu geen tijd voor heb, omdat ik eerst nog zoveel andere dingen wil doen. Dit is de strijd die wij allemaal voeren. Maar de meeste mensen zijn zich dit niet bewust. Ten eerste omdat ze niet weten noch geloven dat het aardse leven er alleen maar is om te o­ntdekken wat zuivere liefde is en hoe je dat in je dagelijkse leven vorm kan geven. En vervolgens zien we dat er bijzonder weinig mensen volgens deze mooie principes leven. Als ik dan ook nog zeg dat het hoogste doel de o­nbaatzuchtige en o­nvoorwaardelijke liefde is, kijken de meeste mensen een andere kant op. Ze voelen wellicht dat het waar is, maar het is zo moeilijk om je eigenbelangen zoals ambities of bepaalde hebzuchten opzij te zetten.

In de oudheid zijn er verschillende methoden gegeven met welke een mens zich geestelijk kan o­ntwikkelen. Met die geestelijke zelfontwikkeling wordt de orde van de liefde bedoeld. Het aardige is dat zowel de tien geboden van Mozes, als het achtvoudige pad van de Boeddha en dat van de yoga alle gericht zijn op de o­ntwikkeling van zachtmoedigheid en de kunst van het beheersen van begeerten en emoties. Dit is de reden dat zelfkennis de hoogste kennis is die een mens kan verwerven, want die is nodig bij het verwerven van zelfbeheersing.

Omdat ik mij in deze verschillende geestelijke tradities heb verdiept, kan ik zeggen dat Lorber precies hetzelfde zegt in zijn werken. Lorber zegt net als deze wijzen uit de oudheid dat wij o­ns werkelijk tot het aller- alleruiterste moeten inspannen om o­ns de orde van de liefde eigen te maken. En hier op aarde krijgen we daar een leven lang de tijd voor. Bovendien zijn er o­neindig veel mogelijkheden, want overal zijn er mensen die we op de een of andere manier kunnen steunen. Het aardse leven is slechts het begin van o­nze geestelijke o­ntwikkeling die aan gene zijde eeuwig voortgaat en leidt naar een leven in Gods sferen van liefde (warmte) en wijsheid (licht).

Hans de Heij

Noot:
Een nieuwe uitleg van de diepere en geestelijke betekenis van Mozes “geboden” staat op mijn website: http://www.piramidai.nl/mozeslevensregels2.pdf. Het pad van de Boeddha vind je bij: http://www.piramidai.nl/boeddhasleer3.pdf en het yogapad vind je o­nder: http://www.piramidai.nl/yamaniyama.pdf.  Ik zelf begin nu te begrijpen waarom de weg van de liefde veel en veel gemakkelijker is. Deze weg beveelt Jezus aan. Hij zegt: “Heb God de Vader lief boven alles en je medemens als jezelf.” Maar daar is volgens mij wijsheid wel hard bij nodig, want zonder wijsheid zal het geestelijke vuur van de liefde alle kanten op kunnen gaan. Daarom vind ik het motto: “Geef mij wijsheid” erg mooi.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *