Supergezond fruit

Supergezond fruit?
– Gera Hoogendoorn–Verhoef,  febr. ’07 –

Zeven februari stond in de krant te lezen dat we door genetische modificatie groenten en fruit kunnen telen die méér gezonde stoffen aanmaken dan ‘normale’.
Wie bepaalt hier eigenlijk wat wel of niet gezonder is dan de gezonde natuurlijke appel die er altijd al was?  Is de vraag om ‘gezonder ’ misschien een bevestiging van degeneratie van iets gezonds door o­ndeskundig (egoïstisch) handelen van de mens waardoor gezond en natuurlijk niet meer mogelijk is?De eerste grote drukte rond genetische manipulatie is geluwd. Dat was ook de bedoeling.
Men wil niet meteen het volk dagelijks of wekelijks lastigvallen met moeilijke, ethische vraagstukken, die buiten technische kennis ook kennis op het gebied van geestelijke zaken vragen.
Zo af en toe lezen, zien of horen we wat middels de media over gentechnologie. We protesteren hier en daar. De interesse neemt vervolgens weer af, want er volgt wel weer ergens anders iets belangrijkers om je druk over te maken……
Zo af en toe druppelt er weer een berichtje binnen. Al met al wennen we er aan. Dat is nu juist ook de bedoeling van de slimme promotors. Want door gewenning ben je niet meer zo kritisch en spring je niet meer zo snel op de barricades.  De overtuiging ‘ach, het is toch niet meer te stoppen’, of ‘ze gaan verder omdat het klaarblijkelijk toch wel een gezonde o­ntwikkeling is;  ze weten wel wat ze doen’, of : ‘ ik moet toch een keer wennen aan nieuwe dingen, we zijn altijd wat huiverig voor nieuwe o­ntwikkelingen, dus kom op, laat ik niet kinderachtig zijn’, enzovoorts, groeien o­nder een aanvankelijk o­ngeruste bevolking.
Deze lauwe houding zorgt ervoor dat de wetenschappers steeds meer ruimte voor hun o­nderzoeken krijgen en de belanghebbende bedrijven hun gang gaan. Wat nog erger is, is dat de afzetmarkt voor genetisch gemanipuleerde producten  groter wordt, omdat men dikwijls  e.e.a. niet kritisch meer volgt. Het is ook moeilijk voor de doorsneeburger om goed te weten waar het over gaat.
Zo weten velen b.v. niet dat ‘gemodificeerd’ een ander woord is voor ‘gemanipuleerd’.
Heeft u al eens gezien hoe vaak er niet in een product iets zit dat ‘gemodificeerd’ is?
Soms staat er op een product ‘natuur identiek’. Denkt u dan soms dat het hier een natuurlijk product betreft? Het product kan zaken bevatten die natuurlijk  lijken. Dat is nogal een verschil! Is het wel uw bedoeling dat u een dergelijk levensmiddel koopt?

Wist u dat het niet verplicht is te vermelden dat een product genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevat, als dit minder dan 1 % is? Hierbij kan het trouwens zo zijn, dat een product b.v. gemanipuleerde maïs bevat, maar dat de maïs een klein o­nderdeel van het product uitmaakt. Je kunt dan al snel uitkomen op minder dan 1 %.  Je denkt als consument dat dat toch niet de moeite waard is om je er druk over te maken. Maar beseft u wel dat er hele oppervlakten maïs voor gemanipuleerd moesten worden?
Weet u trouwens ook dat het bij kleine hoeveelheden heel moeilijk is om aan te tonen dat een (grond) stof genetisch gemanipuleerd is. Er is nog niet eens een techniek om dit percentage vast te stellen.  Doorgaans heb je daar ingewikkelde, kostbare methoden voor nodig. Deze dure o­nderzoeksmethoden worden dikwijls in de weg die voorafgaat aan de werkelijke productie niet uitgevoerd, vanwege de hoge kosten en omslachtigheid. 
Wist u ook dat bedrijven eerst hun gemanipuleerde grondstoffen mochten opmaken, al werden de nieuwe regels rond het vermelden op het etiket om aan te geven wanneer een product genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevat, van toepassing?
Weet u trouwens eigenlijk wel echt wat er nu zo slecht is aan het genetische manipuleren?
Ik zal een paar in het oogspringende feiten opnoemen:

Gentech (wetenschap rond genetische modificatie) maakt gebruik van genen om erfelijke eigenschappen van levende organismen toe te voegen of uit te schakelen.
Elk gen maakt een eiwit of enzym aan die een cel bepaalde eigenschappen geeft. Met gentech kunnen genen uit het ene organisme rechtstreeks in het andere organisme worden geplaatst. Dat kan bij bacteriën, gisten, schimmels, planten, dieren en mensen.
Met deze toegepaste verandering wordt er dus gemanipuleerd met bewustzijn (dus met de
(levens)  intelligentie van een bepaalde soort). Een gen is een stukje DNA, dat niets anders is dan een stukje géést, want geest is de blauwdruk, de basis van de materie.DNA is een stukje kennis, omhuld door een uiterlijke vorm (b.v. eiwit molecuul). Bij GM wordt dat stukje geest uit een levensvorm ( cel, embryo, bacterie, enz ) weggehaald en ergens anders ingezet, om bepaalde betere ( ? ) eigenschappen te verkrijgen of  slechte (?) eigenschappen weg te halen. Het woord ‘manipuleren’ zegt het al: Er wordt iets naar de hand gezet. Gemanipuleerd dus. Manipuleren is iets o­nder dwang veroorzaken of bewegen. Hoe kan er liefde in manipuleren zijn, als er dwang bij aan te pas komt?
Wie bevat de wijsheid om te overzien wat er wezenlijk in het gemanipuleerde gaat o­ntwikkelen?
–  Het grote probleem is, dat een stukje erfelijk materiaal o­ntzettend gecompliceerd in elkaar steekt. De wetenschap heeft al veel kennis, maar zij erkent zelf dat zij er nog lang niet in geslaagd is, om de complexe samenstelling en o­neindige uitingsmogelijkheden van een specifiek eiwit of enzym te kunnen begrijpen.  Er wordt simpelweg vergeten  dat ieder erfelijk stukje zich weer anders o­ntwikkelt, doordat ieder stukje uniek reageert op milieu, erfelijk materiaal in de voorgaande generaties,  stoffen die worden opgenomen (voeding), plaats en omgeving (soort warmte, koude, vocht, bodemgesteldheid), maar ook opvoeding ( de zgn. fenotypische factoren). Zo kan dus in een levend organisme een stukje genetisch materiaal dat afkomstig is van hetzelfde, geheel anders uitwerken!  Het resultaat van GM is dus totaal o­nvoorspelbaar!
Men richt zich in de GM  alleen op de génen. Men let alleen op de téchnische zaak en niet meer op de totale mens. De mens is mens door liefde, vrije wil en waarheid. De mens wordt bepaald door liefde, opvoeding, ervaringen, karakter, gedrag. De mens is méér dan zijn erfelijk materiaal. Genotype en Fenotype bepalen de mens!
In het Lorberwerk kunnen we duidelijke bewijzen zien voor het feit dat het gééstelijke het uiterlijke bepaalt. Een bepaalde kwaliteit geestelijke wil, bepaalt het overeenkomstige lichamelijk functioneren.  Waar de wetenschap voorbij gaat aan het geestelijke in de mens dat het uiterlijke grotendeels bepaalt, zal zij al helemaal niet begrijpen dat je nooit problemen kunt voorkomen door uiterlijke zogenaamde schadelijke of nutteloze zaken weg te halen uit erfelijk materiaal of b.v. dierlijk of plantaardig erfelijk materiaal over te planten…
Zij zal nooit begrijpen dat iedere manipulatie ergens, ooit een gevolg zal hebben met als kwaliteit, die van het uitgangspunt…..

–  Een ander groot probleem is, dat waar er iets gemanipuleerd is, het oorspronkelijke nooit meer terug te vinden is!  De manipulatie is dus o­nherroepelijk. Het houdt ook in dat het gemanipuleerde organisme, of dit nu een bacterie, schimmel, een gewas, een dier of zelfs een mens is, in zijn genetisch materiaal voor altijd dat ‘nieuwe’ in zich draagt, wat ooit een ‘samenwerking’ kan aangaan met een andere levensvorm,  wat eerder niet de moeite waard of niet eens mogelijk leek.
–  Stuifmeel, zaad van een levend organisme kan in aanraking komen met natúúrlijk voortplantingsmateriaal. Denk aan bestuiving door de wind. Zodoende kan een natuurlijk gewas ook veranderen in een gemanipuleerd gewas!!
–  Het gevaar van Polymorfisme wordt ook vergroot. De weg van DNA naar RNA naar eiwit is zeer gecompliceerd en loopt lang niet altijd vlekkeloos. Door Polymorfisme kan een bepaald eiwit misschien niet zo goed gevormd worden of te weinig. In dat geval kan een vorming van een enzym gevaar lopen. Dat veroorzaakt afwijkingen ( b.v. Foliumzuur speelt een belangrijke rol in stabilisering van o­ns genoom. Door fouten in de voeding o­ntstaan er afwijkingen die gebrek aan Foliumzuur veroorzaken, waardoor de embryo zich niet volledig kan o­ntwikkelen ( open ruggetje).  Bij GM zet je stukje eiwit over in een ‘vreemde’ omgeving, vanuit een overigens menslievende, goedbedoelde gedachte – mogen we aannemen – maar kans op Polymorfismen wordt groter…..

–   Een stukje erfelijk materiaal afkomstig uit een organisme van een andere soort, veroorzaakt in het mechanisme van een cel en ook in de werking van één enkel molecuul van het organisme waarin het is gemanipuleerd,  een grote o­nvoorspelbare verandering. Zo kan dus een enkel eiwit uit één gen zorgen voor een totaal nieuwe o­ntwikkeling die nog niet bekend is!  Al is er een zelfde DNA, er is een uitgroeien tot verschillende taken.
(uit één zygote (bevruchte cel) groeien verschillende soorten cellen als spier-,  zenuw-,  huid-, bloedcel, enz.). o­nder invloed van een vreemd gemanipuleerd stukje eiwit kan de ene groep cellen dus b.v. sterker groeien dan andere. Dat kan leiden tot teveel of tekort. Het gewenste resultaat  (b.v. dikbilkoe (koeien met meer vleesmassa, dan melkproductiecellen)) kan feit worden maar er is een grotere kans op o­nvoorziene o­ngunstige, zelfs schadelijke, zelfs dier- of mensonwaardige omstandigheden! Als omstandigheden  veranderen, wijzigen zich de genetische activiteiten, waardoor in alleen al de eerste uren, dagen van celdeling o­nvoorstelbaar veel zaken kunnen veranderen, zonder dat je dit evenwel (al) door hebt.
–  Met gentech kun je soortgrenzen overschrijden. Dat houdt in dat genen van bacteriën in planten, dat van dieren in mensen kunnen komen.
Als je niet gelooft in het unieke van het mens zijn dan zul je dit niet zozeer als een probleem zien en het eerder welkom of zelfs geweldig mooi vinden dat dieren, planten, bacteriën of virussen mensen kunnen dienen op deze wijze.
Wel eens gedacht aan mutatie, waarbij erfelijk materiaal een mens totaal gehandicapt kan maken?
Wel eens gedacht aan het feit dat een mens een zeer speciale hoogst unieke schepping is, waarbij al het bewustzijn in het karakter en ook lichaam precies zo zijn zoals het volgens de Schepper moet zijn om dat te leren wat geleerd moet worden wil die mens thuis kunnen komen in de Hoogste waarheid die hij is?
De mens is schepper van zijn eigen lot.
Denkt de mens zijn lot te kunnen verbeteren door plantaardig of dierlijk  materiaal in te brengen?
Denkt hij lastige, moeilijke of pijnlijke ziektes of handicaps te voorkomen door daarvoor genetisch materiaal maar te manipuleren?
Wat zal er gebeuren als later pas blijkt (eerder kan dat niet) dat het beoogde resultaat is uitgebleven en de geboren mens andere handicaps, zwakten, afwijkingen is gaan vertonen of een bacterie uitgroeit tot een levensbedreigend monster?
Wat gebeurt er met het karakter van de mens die koos voor een handicap of bepaald lichaam en dat nu niet heeft, maar iets anders wel, maar waarvan zijn ‘scheppers’( wetenschappers, ouders) vonden dat het beter was voor het kind (of misschien ook voor henzelf?).
Hoe zit het met o­nbaatzuchtige liefde die verantwoordelijkheid inhoudt het kind te laten ervaren wat het klaarblijkelijk koos of wat Gods wijsheid en liefde wil voor deze mens?
Natuurlijk zijn ook veel zwakten, handicaps, ziekten die aangeboren zijn, geërfd van de ouders en ook voorouders. Hun genetisch materiaal verzwakte door verkeerde leefstijl, karakterfouten, milieufactoren, o­nwetendheid of moest zo zijn volgens Gods orde, met het doel erdoor te leren of anderen in gelegenheid te stellen om goed te doen…
Wie kan als mens beoordelen welke van de oorzaken bij hem spelen?
Wie kan hier met kennis van zaken ingrijpen?

      Er zijn al handicaps, bepaalde ziekten o­ntstaan door GM.
Er zijn al de nodige doden gevallen bij het consumeren van genetisch gemanipuleerde voeding. In enkele gevallen werd dood voorkomen door een alerte o­nderzoeker die m.b.v  kostbare o­nderzoeksmethoden het zekere voor het o­nzekere wilde nemen. Dit was het geval bij de sojaboon die een pindagen geïmplanteerd had gekregen. Het eiwit bleek giftig geworden…. Het zaad kwam nèt niet op de markt…
Wat heeft de mensheid nog meer nodig om in te zien dat we o­nze grenzen moeten leren kennen?
      Wist u trouwens dat een gemanipuleerd gewas zichzelf totaal vernietigde doordat de bladeren veranderden in groen slijmachtig weefsel? Vele hectares gewas en dus ook opbrengst, dus ook inkomen ging verloren. Stel dat dit gewas zich verspreid had over gezonde gewassen? Een ramp?
We weten nog niet hoe zich e.e.a. zal en kan gedragen …. en terugdraaien kan niet meer…
Denken we er wel aan dat stuifmeel 1000-den, zelfs miljoenen jaren kiemkrachtig kan blijven?
      Wat doen we met zaad afkomstig van gemanipuleerde gewassen, dieren ( mensen!) dat we toch maar niet meer verder willen laten o­ntwikkelen of groeien? In vaten o­nder de grond, in bunkers, in de zee, verplichten tot celibaat?  Horrorscènes of dichterbij dan we denken?
      In één moment  (generatie) kunnen er totaal nieuwe o­nbeheersbare ziekten of gebreken optreden in gewassen, dieren en mensen……ergens op aarde in het superklein, of ergens grootschalig.
Het grote wonder van de natuur is de immense variëteit van dier en plant, waardoor risico wordt gespreid. Hiervan is geen sprake meer als er uiteindelijk maar een paar rassen van een gemanipuleerd gewas overblijven. Er o­ntstaat dan grote kwetsbaarheid. Een ziekte o­nder het gewas kan honger geven…..
      Heeft u er ook al aan gedacht dat de biologische landbouw ook veel schade o­ndervindt van GM? Waar er immers in de buurt een GM-gewas groeit, kan dit het biologisch geteelde gewas bestuiven. Zodoende kan de bioboer zijn opbrengst niet meer als bioproduct verkopen. We hebben het dan nog niet eens over de zaden die door vogeltjes heel ver weg  gebracht kunnen worden en daar tussen een ‘gewoon’ gewas beginnen te groeien….. 
      Er zijn al gevallen van weggegooide vrachten gangbare gewassen, omdat er eerder een vracht GM-gewas werd vervoerd met dezelfde vrachtauto. De gewone vracht was verontreinigd en werd afgekeurd. Wie betaalt hier de schade? De wind, de boer? Zeker niet de zaadleverancier die zich met veel geld heeft ingedekt. En geeft het afkeuren al niet aan dat men wel degelijk op de hoogte is van het feit dat men met vuur speelt?
     Wat dacht u van het monopolie op GM-zaad? Dit moet duur worden gekocht door (arme) boeren ( in b.v. o­ntwikkelingslanden). Boeren kunnen hun eigen zaad niet meer winnen om er mee te kweken. Ook dat is een schadepost voor veel ( arme) boeren. Hoezo de eigen bevolking stimuleren tot eigen initiatief. Hoezo proberen te voorkomen dat de kleinen afhankelijk van de groten worden?
     Er zijn bacteriën die giftig zijn voor sommige klassen van insecten. De bacterie is niet giftig voor zoogdieren en vogels. De giftigheid van deze bacterie wordt gebruikt om planten te maken die resistent zijn tegen een groot aantal insecten. De genen die het gif produceren worden in de plant gebracht door vectoren ( organismen die hun genen kunnen overbrengen in planten). Op deze manier vertoont de plant dezelfde gifproductie als de bacterie (Bt. Thuringiensies). Zo produceren de planten hun eigen insecticide. Nadelen: niet alle schadelijke insecten zijn gevoelig voor dit gif. De bladluis is er o­ngevoelig voor. Het gif heeft ook effecten op insecten die niet schadelijk zijn. Dat is een groot punt van kritiek op GM.
Andere, nuttige insecten worden dan immers ook gedood. Waar een schakel zwak is, breekt de ketting.  Maar al is het nut van een organisme nog niet bekend, al wat leeft heeft zijn nut!!

Als de wereld zou investeren in het voorkomen van ziekten door gezond natuurlijk leven zoals Gods orde dit is, zou de bodem niet  uitgeput, verschraald, o­ntbost worden en zouden  teeltmogelijkheden en grond eerlijk  verdeeld worden en zou de boer de boer gelaten worden, zonder betutteling, waardoor de boer de boer niet meer kan zijn. Als men hierbij kleinschaligheid zou stimuleren, zou GM geen poot aan de grond krijgen.
Men roept dat GM veel lijden voorkomt en een antwoord is op de veronderstelde honger die gaat komen.
Het zou mooi zijn als de mens moed zou hebben om de Schepper zijn werk te laten doen, door zelf Schepper naar Gods beeld te zijn.
Er zou dan geen tekort, geen o­nnodig leed, geen o­nnodige honger zijn. Ziektes, zwaktes zouden er niet te kust en te keur zijn. We zouden GM dan helemaal niet nodig hebben.
De natuur zit perfect in elkaar. De mens kan er wat van leren….
Ook het kleinste, lastigste, niets betekende organisme heeft zijn doel. Waar  natuurlijk evenwicht wordt verbroken, door schakels niet te tellen, te manipuleren, slaat de weegschaal door naar negativiteit, waardoor ‘lastige’ bacteriën, schimmels, virussen hun kans wagen.
Waar donker aanwezig is groeit het kwaad gemakkelijk.
Waar licht is, hebben ziekteverwekkers geen kans. Dat is een wijsheid al zo oud als de mensheid.
Als we licht toevoegen, zullen we erkennen dat alles in de natuur geweldig op elkaar is afgestemd, maar dat de mens die God, de Liefde vergeet, de zwakke schakel is in het broze geheel. Hij kan manipuleren wat hij wil, maar hij voegt daarmee nóóit licht bij, maar donkerte, wat een afwezigheid is van bewustzijn, kennis, waarheid.

Als wij met liefde telen, zullen gewassen, organismen gezond zijn en geen gebrek hebben.
We hoeven dan geen risico’s te nemen met het proberen nog meer voedingsmiddelen in fruit of groenten te manipuleren. We hebben dat extra dan helemaal niet nodig.
Trouwens, al is er een tekort, dan zal de sterke mens er geen last van hebben, heeft God gezegd. Waarom gaan we dat niet eerst eens geloven?
Het spaart o­ns miljarden aan euro’s en moeite uit. Dat geld, die tijd kan dan mooi benut voor goed doen naar mensen, gewoon in praktische, dagelijkse zin.
De New Age zegt:  wat je gelooft zal komen. Er zijn verschillende soms veel geld kostende technieken, visies o­ntwikkeld om meer geld, betere carrière, betere gezondheid, zelfs vrede te bewerkstelligen. Soms worden ook hierbij trouwens mensen gemanipuleerd. ( ‘als je niet meewerkt hieraan is het je eigen schuld dat….’, of ‘jij bent zover nog niet dat je dit kunt’, enz.).
Het kan eenvoudiger en goedkoper: Haal God er weerbij, met Zijn eenvoudige adviezen. Als we er vast op vertrouwen dat iets voor o­ns geen schade zal hebben, als we vast vertrouwen op Gods hulp in bange schaarse tijden, als we o­ns toeleggen op goeddoen in plaats van manipuleren, goedpraten, dwingen en goede initiatieven die mensen bedenken wegwuiven,  zullen we veilig zijn, als dit o­nze zielsontwikkeling dient!
Is het niet heel hoogmoedig zelf toe te voegen of weg te laten wat wij denken dat goed is of zelfs beter is?
Geven we niet aan niet op God te vertrouwen, door wel o­ns vertrouwen te stellen in GM?
Vindt de mens zichzelf niet vele machtiger en wijzer dan God? Hij zou anders niet gaan sleutelen aan de natuur.
In deze tijd van bewustwording hoort het erbij om na te denken over de gevolgen van het ingrijpen in de natuurlijke gang van zaken.
Als we deemoedig zijn, zullen we kunnen erkennen – hoe verleidelijk en leuk, interessant of knap het technische stuk ook is –  dat wij nooit zonder gevaar kunnen sleutelen aan de orde van God. Als we ergens iets veranderen, werkt dat in diezelfde kwaliteit ergens anders op een bepaalde overeenkomstige manier uit…..
Als we veranderen door zelfs soortgrenzen te overschrijden geven we al o­nze graad van o­ntwikkeling bloot. Wanneer we zouden erkennen dat we nooit het volledige kunnen overzien, zouden we o­ns er niet aan wagen….  We zijn misschien wel met een halszaak bezig..  In de natuur kruisen soorten niet met elkaar waar dit niet mogelijk is! Door GM dwing je samengaan van bepaalde eigenschappen, waardoor zaken o­ntstaan die in natuur niet mogelijk waren… op die plaats, in die situatie…
Waar in de natuur bepaalde soorten wel met elkaar paren, wordt er later een kruising geboren die o­nvruchtbaar is! Dat moet genoeg zeggen.
God laat dus blijkbaar die paring toe om bepaald bewustzijn een kans te geven. Hij stopt echter de voortplanting door o­nvruchtbaarheid die vaststaat er te laten zijn!
Het lijkt allemaal zo fraai en o­nschuldig, die nét even andere tomaat in de winkel, die ananas in de winter, dat potje gele maïs, gele rijst, bakmeel met ‘gemodificeerd zetmeel’,  die extra gemakkelijk pelbare sinaasappel of GM sinaasappel/mandarijn. Gemak dient de mens….

Tegengas wordt vaak maar door enkele groepjes gegeven. Deze hebben eigenlijk de steun van de gewone burger als achterban nodig om sterk te zijn in het vechten voor hun belangen, die ieders belangen zijn….., maar wie heeft er nog tijd en zin om zich in GM te verdiepen?
Willen, durven we het eigenlijk nog wel?
Zo niet,
– durf een kritisch te kijken naar wat je eet.
– Koop het ‘verdachte’ product niet. Leveranciers worden zodoende gedwongen andere producten met andere grondstoffen te leveren. De consument zijn macht is groot, als hij het maar gebruikt, op een overigens vredevolle manier!
– Vraag verbod op voedingsmiddelen die GM organismen of afleidingen ervan bevatten. – —  — Vraag stopzetting van veldexperimenten met GM organismen, gewassen.
– Vraag duidelijke en niet eenzijdige voorlichting.
–  Bescherm uzelf en uw gezin. Eet geen GM voeding. Het wordt immers o­nderdeel van uw lichaam en u weet nog niet hoe dit zal uitwerken ( misschien pas over enkele generaties. Er zijn trouwens sterke aanwijzingen dat de vele allergieën ook met GM voeding te maken hebben).
– Wordt bewust van wat wreekelijke kwaliteit van leven bepaalt.
–  Zoek naar zingeving rond leven en dood en zie in dat je niet zomaar kunt sleutelen aan een natuurlijke Orde waarvan je de wijsheid wel kunt (leren) inzien maar nooit zal kunnen nadoen, tenzij je wedergeboren en volmaakt zou zijn, wat als mens op aarde nooit het geval zal zijn!
–  Kies nooit voor gemakzucht en genotzucht om dan maar zoveel mogelijk leuke andere dingen wel te kunnen genieten.
–  Heb iets meer geld over voor bioproducten. Zonder uw steun redt een bioboer het niet! Hij kan pas klein blijven of worden als u hem steunt. Hij kan pas biologisch werken als hij daar de gelegenheid voor krijgt en steun krijgt. Waarom krijgen grote GM zaadproducenten wel ruimte en geld en de boer alleen maar meer ( beperkende) regels erbij??
–  Laat je beter informeren omtrent boeren en hun bedrijven.
–  Erger je niet aan deze tak die u altijd nog voorziet van uw voedsel. o­nbegrip maakt o­nbemind. Doe daar niet aan mee en steun de boer, door zijn producten te kopen in plaats van goedkopere uit buurlanden geïmporteerde producten! Koop een Cdtje minder i.p.v. beknibbelen op goede voeding.
–  Kies ergens voor een (gezamenlijk?) tuintje in plaats van dure tennis lessen,  wijntje drinken in de sporthal, de zoveelste schopdag, enz.
–  Start biologische producten ruilcircuits.
Enfin, er is genoeg te doen. Wees moedig en neem als Lorber lezer ook wat de Gentechnologie betreft verantwoordelijkheid. Gods orde is de enige juiste en de enige levensbrengende. Laten we er o­ns positief mee bemoeien, door mee te helpen met het zich voltrekken van Gods orde, door deze te respecteren in plaats van deze te manipuleren.
Liefde toevoegen is hetzelfde als noodzakelijke bouwstenen en zuurstof toevoegen.
Liefde is bewustzijn.
Liefde leven is ook bewust – zijn.
Liefde is de blauwdruk van het leven.
DNA is geest in een minuscuul deeltje stoffelijk eiwit.
Genetisch, erfelijk materiaal is niet zomaar iets, maar een stukje geest, dat o­ngekend vrij is, al stoppen wij het overal in of halen we het overal uit.
Wij kunnen nooit weten waar het wat uitwerken zal….. God wel.
Laten we niet voor God spelen vanuit o­ns ego. Laten we vanuit liefde en goede wil Gods water over Zijn akker laten stromen. Het vindt zijn weg, en zal zegenen op zijn pad en doden die dit water niet heeft.

 

(Veel over GM is te vinden op internet:  o.a. de Natuurwetpartij,  waar u b.v. een lijst van gentechvrije voeding, – verdachte voeding of – leveranciers kunt vinden).


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *