Noordpool

Van een lezer ontvingen wij het volgende bericht uit het blad Exposure Magazine (no.1 1994), een blad met o.a. berichten van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers welke in tegenspraak zijn met het gevestigd wereldbeeld, die in de media nauwelijks aandacht krijgen.
De “Holle aarde” oftewel “Het gat aan de polen”:
UFO Nachrichten juli 1970 brengt de primeur van een opzienbare NASA-foto gemaakt door de satelliet ESSA 7 op 23-11-1968. Hierop ziet men duidelijk aan de noordpool een reusachtig ‘gat’, d.w.z. de foto werd gemaakt van de noordpool zonder wolkendek.
Verder lezen

Spontane menselijke ontbranding

Een fenomeen die de wetenschap met de handen in het haar laat is de “spontane menselijke zelfontbranding”. Liever zou de wetenschap het bestaan van dit fenomeen ontkend hebben, maar de as van het slachtoffer er ligt er. De wetenschappers hebben zo hun theorieën over de oorzaak van zelfontbranding, maar goed beschouwd raken ze kant nog wal, daar die theorieën over het ontstaan van dit fenomeen niet met praktijkexperimenten gestaafd kunnen worden. Althans, het resultaat is geheel anders dan wat er rest na een spontane menselijke ontbranding.
Anders dan bij verbranding van buitenaf waarbij brandstof is toegevoerd, is bij spontane menselijke ontbranding de verbranding zo volledig en in zo’n korte tijd dat men eigenlijk wel moet concluderen dat het lichaam zelf als brandstof heeft gediend.
In “Geheimen der Natuur” aan Lorber gegeven lezen we in het hoofdstuk dat de vlieg beschrijft wat de oorzaak hier van deze spontane menselijke zelfontbrandingen is.

Verder lezen

Zonlicht zuivert water

Uit “de geneeskracht van het zonlicht” van Jakob Lorber vernemen we het volgende, blz. 10:
Had de zieke last van zijn maag dan moest hij, naast het eerst een tijdlang blootstellen van zijn maagstreek aan het zonlicht, water drinken uit een zuivere bron die ook aan het zonlicht was blootgesteld en dan ging het spoedig beter met hem.

Verder lezen