“Bevrijding van de valstrik” – Wim van der Wenden

BEVRIJDING VAN DE VALSTRIK
– Wim van der Wenden –

Wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste, in de nabijheid van de Almachtige verblijft, kan zeggen: “U bent mijn schuilplaats, mijn vesting. Mijn God, ik vertrouw op u.” Want God is het die je o­ntrukt aan het net dat wordt gespannen, die je bevrijdt uit de valstrik van de jager. (Psalm 91)Johannes en Andreas, de eerste discipelen, zeiden tegen Petrus: “Wij hebben de Messias gevonden.” En Johannes zei tegen Petrus, dat Jezus tegen hem gezegd had:
“De wereld zal mij niet liefhebben. Want ze is verdorven en vol o­ndeugden en afgodische levenswandel. Eerder het tegendeel van liefhebben: de wereld zal mij niet willen. Want kinderen van de duisternis beminnen het licht niet. Maar de wereld bestaat niet alleen uit voorname mensen, want er zijn ook mensen die, ofschoon ze in de wereld zijn, niet van deze wereld zijn. Zo zijn er b.v. enkelen die van de wereld zijn, omdat ze erin gevangen zitten als vissen in het net. Geen van deze vissen wilde in het net terecht komen. Ook deze mensen zouden niet opzettelijk ten prooi willen vallen aan de mammon.*) Niet eens de slechtsten, want die geloven niet, zo verblind als ze zijn door de hoogmoed, dat ze niet het recht hebben zo te doen als ze doen. Hun ware zonde is de hoogmoed. Hieruit o­ntspruit al het andere kwaad. Maar zij die niet geheel slecht zijn willen eigenlijk niet van de mammon*) zijn. Toch vallen ze door lichtzinnigheid. En een last, de zonde van Adam, sleept hen mee naar de diepte. Ik ben gekomen om deze schuld weg te nemen, en in afwachting van het uur van de verlossing aan hem, die in mij gelooft, zoveel kracht te geven dat hij in staat is zich te bevrijden van de valstrik die hem vasthoudt, en hem vrij te maken om mij, het licht van de wereld, te volgen.”

*) Mammon betekent geld, dat op o­neerlijke wijze is verkregen. Vandaar dat het vereenzelvigd wordt met de “duivel”. En in bovenstaand verhaal wordt dit weer vereenzelvigd met “wereld”, d.w.z. “materie”. In Lucas 16 lezen we: “Gij kunt niet God dienen èn mammon; gij kunt geen twee heren dienen”. En daarbij komt ook nog dat de mammon hen die naar de hemel streven meer belaagt dan anderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *