De eerdere openbaringen van de Heer aan de priester

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 100 / 244 »»
[1] Ik zei: 'Je hebt weliswaar in menig opzicht gelijk, maar over het geheel genomen toch volkomen ongelijk; want jij beschuldigt de Godheid van nalatigheid en volledige onverschilligheid tegenover de mensen -en dat, vriend, is niet waar, ook al lijkt het zo voor jouw verstand!
[2] God heeft Zich altijd aan de mensen geopenbaard, en dus ook aan jou, in Rome al en nog duidelijker in Thebe, en één keer, toen je aan de oever van de Nijl zat, heb je een duidelijke stem gehoord die zei: 'Lees Mozes, en leef volgens de wetten die daarin geschreven staan, dan zul je vinden wat je zoekt!'
[3] Toen begon je Mozes en ook de andere profeten weer te lezen; maar toch heb je om allerlei redenen nagelaten om volgens de wetten te leven en te handelen.
[4] Een jaar later kwam je nogmaals bij dezelfde plaats aan de rivier, hoorde opnieuw dezelfde stem en dacht daar lang over na. Maar toch kwam je niet tot handelen.Want ten eerste was je een Romeinse priester en wilde je naar jouw idee niet in strijd met de wetten van Rome handelen, omdat daaruit een werelds nadeel voorjou had kunnen voortkomen, hoewel je wel wist dat het een priester niet verboden was om ook in de God van de joden te geloven. En ten tweede leek het handelen volgens de wetten van Mozes je te lastig en hield je tenslotte de stem die je duidelijk had gehoord toch slechts voor een zinsbegoocheling, die gemakkelijk kon voorkomen; en je dacht bij jezelf dat, als er iets waars in die stem stak, die zich wel vaker zou laten horen.
[5] En zo heb je daarna nog wel verder nagevorst en gezocht, maar tot handelen kwam je niet en je leek op een bouwmeester, die de ene bouwtekening na de andere maakt; als het echter op het praktisch uitvoeren van het bouwplan aankomt, laat hij zich door de moeite en de kosten afschrikken en komt hij niet tot bouwen.
[6] Denken, bezinnen, oordelen, navorsen of zoeken is geen daad, vriend, maar alleen het voornemen tot een daad -maar aangezien het leven zelf geen voornemen tot een daadwerkelijk leven, maar het daadwerkelijke en werkzame leven zelf is, moet het voornemen om te leven ook een daadwerkelijk leven worden, als je daardoor wilt bereiken wat je zoekt.
[7] Weliswaar heb je af en toe iets gedaan, maar dat was te weinig om je innerlijke gezindheid een andere richting te geven, en zo bleef je steeds op een en dezelfde plek staan; pas nu heb je voor het eerst de volkomen vaste wil opgevat om een geheel ander mens te worden, en wel volgens de door Mij aan jou bekend gemaakte wil van de ene, enig ware God van de joden, en daarom zul je ook in een overvloed van waarheid datgene vinden watje zolang tevergeefs hebt gezocht.
[8] je hebt het eigenlijk al gevonden; alleen ben je nu nog te vergelijken met iemand die midden in een dicht bos door de bomen het bos niet ziet.'
[9] De priester zei: 'Luister, werkelijk zeer wijze meester, hoe moet ik dat begrijpen en opvatten?'
[10] Ik zei: 'Kijk daar eens! Daar staat een lege beker, maar Ik wil dat die vol wijn komt, en jij moet van die wijn drinken! Pak hem maar en drink, en beoordeel dan of een magiër dat ook kan bewerkstelligen!
[11] Toen de priester dat zag en de wijn proefde, die buitengewoon kruidig smaakte, keek hij Mij met grote ogen aan en zei: 'Waarlijk goddelijk wijze meester, dat is nog nooit door een mens tot stand gebracht! U moet met die enig ware God van de Joden wel in een heel machtige verbinding staan; want uw wil en de wil van uw God lijken wel volkomen één te zijn.
[12] De beker was toch volkomen leeg, en u hebt hem enkel door uw wil helemaal gevuld met een uitgelezen, uitstekende wijn, zoals ik slechts één enkele keer in Rome bij de hoogste priester een dergelijke wijn heb geproefd, die de naam vinum olympicum * (* Latijn voor: 'Olympische wijn' ofwel godenwijn.) droeg.
[13] Omdat u dat hebt kunnen doen, zult u nog wel heel veel andere dingen kunnen! Wie het met de vriendschap van de Godheid zo ver gebracht heeft als u, kan zich tenslotte natuurlijk ook volledig onsterfelijk maken.
[14] Ja, als ik ook als jood op deze wereld was gekomen, had ik het misschien ook tot een hoog niveau van eenwording met God kunnen brengen -want aan de wil en de ijver zou het bij mij niet ontbroken hebben; maar omdat ik als heiden in diepe nacht op deze wereld ben gekomen, heb ik de juiste weg nooit kunnen vinden, en zodoende bleef ik in steeds dezelfde nacht hangen en kon ik tot nu toe geen waarachtig licht verkrijgen. Maar van nu af aan moet het anders worden! .
[15] Sta mij nu echter toe dat ik naar mijn collega's ga en hun meedeel wat ik hier heb vernomen; want ook zij voelen net als ik wat hun ontbreekt.'
[16] Ik zei: 'Ga dan, en spreek de waarheid!'
«« 100 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.