Waartoe ziektes dienen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 112 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'En kijk ook eens naar een mens op deze wereld, die lichamelijk kerngezond is! Omdat die mens zo gezond is, misbruikt hij zijn gezondheid door allerlei onmatig zinnelijk genot en onnodige krachtsinspanningen.
[2] Er komen wel echt ervaren mensen naar hem toe die tegen hem zeggen: 'Vriend, vriend, misbruik je gezondheid toch niet zo -want die gaat door zo'n onnatuurlijke en onverstandige leefwijze snel en gemakkelijk verloren; en als die eenmaal weg is, kan geen arts en geen geneesmiddel je die weer teruggeven en blijf je je leven lang een ziekelijk en lijdend mens!' - Maar de gezonde mens stoort zich daar niet aan en blijft ermee doorgaan.
[3] Na enkele jaren overkomt hem echter een ernstige lichamelijke ziekte en wordt hij aanvankelijk ontzettend boos vanwege die ziekte, die buitengewoon hinderlijk voor hem is. Hij laat artsen komen, en het lukt hun om hem weer te genezen, zij het ook niet helemaal, maar toch zo, dat het draaglijk is. Na zijn genezing zeggen de artsen hem heel ernstig: 'Vriend, wees nu verstandig en val niet weer terug in je oude leefwijze, anders overkomt je opnieuw een ziekte, nog veel erger dan deze waar wij je ternauwernood van hebben gered, en dan zul je moeilijker te helpen zijn dan deze keer!'
[4] De genezene neemt deze raad wel een tijdlang in acht; maar dan bekruipt hem zijn begeerte opnieuw. Hij begint weer in strijd met de orde te leven; en hoewel hij al duidelijke waarschuwingen bespeurt dat hij opnieuw ernstig ziek zal worden, stoort hij zich daar toch niet aan en zondigt verder tegen zijn toch al sterk verzwakte natuur.
[5] Hij krijgt dan ook noodzakelijkerwijs een nog ergere ziekte en krijgt ontzettende pijn. De artsen komen nogmaals en proberen hem te genezen. Maar deze keer wil het hun niet zo snel lukken, en ze manen hem tot geduld; want omdat hij hun raad niet heeft opgevolgd, moet hij het nu aan zichzelf toeschrijven dat hij door zijn oude lichtzinnigheid een veel ergere en langer durende kwaal heeft gekregen.
[6] Deze mens moet nu meer dan een jaar lang lijden en wordt heel zwak en vertwijfeld; maar na een jaar gaat het weer iets beter met hem, en hij zweert bij alles wat hem heilig is dat hij de raad van de artsen en andere verstandige en ervaren mensen nooit meer in de wind zal slaan.
[7] Ja, deze tweede, zeer bittere ervaring heeft die mens al aanzienlijk verstandiger en behoedzamer gemaakt, en hij komt weer op krachten. Maar als hij zich weer helemaal goed voelt, denkt hij bij zichzelf: 'Och, als ik mijzelf slechts één keer een oud genoegen gun, zal dat vast niets uitmaken!' Hij doet dat ook één keer, en komt er deze keer nog heelhuids vanaf. Maar omdat hij er die keer heelhuids vanaf is gekomen, denkt hij weer: 'Welnu, omdat het helemaal niet fout is gegaan, zal het mij een tweede en derde keer vast ook niet schaden!' En zo zondigt hij een tweede, derde en ook vierde keer.
[8] En kijk, de oude ziekte werpt hem opnieuw voor enkele jaren zodanig op bed, dat geen arts meer in staat is hem te helpen zoals de eerste en de tweede keer.
[9] Na vier lange jaren van bitter lijden gaat het beter met hem, meer doordat hij gewend raakt aan het lijden dan door de geneesmiddelen, en nu pas ziet hij in dat al zijn hevig lijden een genade van God was, waardoor hij van al zijn lichtzinnigheid in zoverre is genezen, dat hij daardoor zijn ziel toch zuiverder en God welgevalliger heeft kunnen maken; want door het lijden van het lichaam wordt de ziel van de mens deemoediger, geduldiger en ernstiger en wint zij aan kracht om de zinnelijkheid van het vlees meester te worden.'
«« 112 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.