Hoe moeilijk het is voor verdwaalde zielen aan gene zijde om te keren

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 113 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'En kijk, de ziel van deze mens, die Ik je nu heb getoond, is door veellijden en pijn, die hij door zijn leven in strijd met de orde zichzelf had bezorgd, nuchter, geduldig, bescheiden, zuiverder geworden en krachtiger om aan haar innerlijk leven te werken, en ze is ernstiger en dieper in zichzelf gaan keren. Zo worden ook de zielen in de grote wereld aan gene zijde door allerlei soorten lijden, wederwaardigheden en ook pijn, die ze echter alleen maar zichzelf bezorgen, mettertijd gelouterd, en wel doordat zijzelf een echte afkeer krijgen van hun verkeerde handelwijze en die in zichzelf steeds dieper beginnen te verafschuwen; zodoende veranderen ze hun liefde, hun wil en daarmee ook hun denken en streven volkomen, keren in zichzelf, d.w.z. in hun ware levensgeest en gaan op die manier als het ware van trede tot trede over naar een helderder en gelukkiger bestaan.
[2] In de grote wereld aan gene zijde gaat dat evenwel moeilijker en moeizamer dan op deze wereld, en bij heel veel zielen, die te diep gezonken zijn in hun leven dat in strijd met Mijn orde is, zal er een voor jou onvoorstelbaar lange tijd nodig zijn, voor ze in zichzelf de weg naar Mijn eeuwige en onveranderlijke orde gevonden zullen hebben.
[3] Op deze aarde staat ieder mens op een vaste bodem en heeft vóór zich een groot aantal goede en slechte wegen en om zich heen allerlei raadgevers, leiders en leraren; hij kan met slechts weinig onderzoek gemakkelijk voor al het goede kiezen en zo dan ook zijn liefde en zijn wil veranderen, en op die manier kan hij in al zijn handelen volgens Mijn orde, die hem steeds duidelijker wordt, steeds volmaakter worden. Maar in het andere leven heeft de ziel van de mens niets anders dan alleen zichzelf en schept ze haar eigen wereld, net zoals in een droom.
[4] In zo'n wereld kunnen er dan ook geen andere wegen zijn dan die, welke een ziel vanuit haar liefde, wil en fantasie voor zichzelf gebaand heeft.
[5] Als haar liefde en wil volgens Mijn orde goed en gerechtvaardigd zijn, al is het ook slechts voor het grootste deel, dan zal zo'n ziel ook spoedig na enkele bittere ervaringen, die ze waarschijnlijk opdoet langs de een of andere weg die in strijd is met mijn orde, natuurlijk eerder en gemakkelijker voor de weg van de orde kiezen, daarop voorwaarts gaan en op die manier van haar bestaan in fantasie en droom overgaan naar een waar en reëel bestaan, waar in het steeds helderder licht alles wat vroeger nooit in haar gedachten op kon komen, steeds begrijpelijker voor haar wordt.
[6] En zo'n ziel, die al zuiverder is geworden doordat zij zelfhaar leven gebeterd heeft, komt dan natuurlijk snel en gemakkelijk vooruit. Maar een ziel die in een wereld van dromen en boze fantasieën leeft - die zijn voortgekomen uit haar eigen liefde en haar eigen wil, beide in strijd met de orde - en waar vaak nauwelijks een weg half binnen de orde bestaat en kan bestaan, zal daarentegen heel veel moeite hebben er in zichzelf voor te kiezen om op haar weg, die nauwelijks merkbaar zo half binnen de orde loopt, na lange tijd een weg op te gaan die geheel binnen de orde loopt en naar het ware licht des levens leidt, en daarop met nog heel veel hindernissen te strijden en geheel en al binnen Mijn orde op te stijgen.
[7] Hoe zal het in de andere wereld dan een ziel vergaan, die nog geen halve of kwart weg binnen Mijn orde heeft en er dus ook geen zal kunnen vinden? Kijk, dat is dan al de eigenlijke hel!
[8] Zo'n ziel zal al haar talloze slechte wegen in haar duistere wereld van dromen en fantasieën opgaan en zich tot heerschappij zelfs over Mij willen verheffen.
[9] Maar omdat ze daar niet alleen niets mee zal bereiken, maar alleen maar steeds meer verliest, wordt ze ook steeds toorniger, grimmiger en in steeds grotere woede wraakzuchtiger, maar daardoor ook steeds duisterder en machtelozer.
[10] Stel je nu eens de talloze slechte wegen in de dwaze fantasiewereld van zo'n ziel voor! Wanneer zal ze die allemaal doorlopen hebben, voor ze zover zal komen dat ze ook maar heellicht gaat vermoeden dat al haar strevingen en inspanningen zinloze dwaasheid zijn, en dat er daarna in haar een zeker verlangen wakker en actief wordt, om in het vervolg liever te gehoorzamen dan zelf over alles te heersen?!'
«« 113 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.