De vergeefse poging om een tiran op te voeden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 114 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Ga maar eens naar de jou eerder getoonde heerszuchtige tiran, wiens denken en streven er alleen op gericht is de hele wereld te veroveren, alle andere regeerders tot zijn laagste slaven te maken en zich door alle volkeren op aarde als een over alles gebiedende God te laten eren en aanbidden, breng een machtig oorlogsleger bijeen, overval zijn landen, neem hem al zijn steden en burchten af, neem tenslotte hemzelf gevangen en zeg dan tegen hem: 'Kijk eens, trotse en zeer hoogmoedige dwaas van een koning, die de hele wereld wilde veroveren en alle andere heersers der volkeren tot slaven wilde maken - nu ben je in mijn macht en moet je je naar mijn wil voegen! Ik wil echter niet hard tegen je zijn, maar ik wil je genade voor recht laten wedervaren, als jij je in je gemoed zelf verdeemoedigt en een mens wordt die voor al zijn medemensen het goede wil en het onrecht, dat je zo ongehoord vaak aan hen bedreven hebt, wil goedmaken. Ik zal je weliswaar in verzekerde bewaring nemen en alle richtingen gadeslaan die jouw gedachten en strevingen uitgaan. Als ik merk dat je helemaal veranderd bent, heb ik de macht en de goede wil omjou weer naar je rijk te brengen en als ware regeerder op de troon te zetten, tot heil, maar nooit meer tot onheil van de volkeren die onder jouw tirannie hebben geleden!'
[2] En kijk nu verder, Mijn vriend Pellagius! Jouw gevangene zal je daarop beloven alles te doen wat je hem ook maar zult opdragen, omdat je beloofde hem in ruil daarvoor zijn rijk en zijn troon terug te geven. Maar denk je dat zijn gemoed daardoor geheel en al anders zal worden? Voor de schijn, ja, maar in werkelijkheid zeker niet; want als je hem weer op de troon zet, zal zijn hele streven er in het geheim op gericht zijn zich op jou te wreken. Want een hoogmoedige en trotse koning zozeer te verdeemoedigen dat hij van de hoogste schitterende troon ver beneden de bedelstaf terechtkomt, betekent hetzelfde als een volmaakte duivel van hem te maken, die dan in het rijk van de eeuwige duisternis vrijwel nooit meer te helpen is.
[3] Als zo'n mens geheel van de grootste woede en de onverzoenlijkste wraakzucht vervuld is, of hij nu koning is of slaaf, is hij niet meer te bekeren en te verbeteren. Het is het beste om dergelijke mensen met alle geduld te verdragen en hen bij gelegenheid te vermanen, zoals Ik dat Zelf heb gedaan door de mond van Mijn vele profeten.
[4] Als ze zich - zoals gewoonlijk - daar niet aan storen, moet men enkele zeer gevoelige tuchtigingen over hen laten komen, waarbij hun tenminste half duidelijk wordt dat zij die zelf veroorzaakt hebben; als ze zichzelf dan toch niet veranderen, moet men hen volledig van de aarde wegvagen, wat natuurlijk altijd alleen Mij toekomt, omdat Ik als enige altijd het duidelijkste zie wanneer de maat der gruwelen van zo'n mens vol is.
[5] Als je goed nadenkt over wat Ik je nu over de hel heb gezegd en getoond, zal je wel duidelijk worden wat de eigenlijke hel is, en hoe en waar die is.
[6] Zoals een goed en volgens Gods wil deugdzaam en vroom mens de hemel als het rijk Gods onverwoestbaar in zich draagt, zo draagt ook de uitgesproken tegenstander van Gods orde de helonverwoestbaar in zich; want dat is immers zijn liefde en zijn onwrikbare wil en zodoende ook zijn leven. - Heb je dat nu begrepen?'
«« 114 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.