Dat de Heer de heidenen schijnbaar begunstigt

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 186 / 244 »»
[1] Mijn raad werd direct opgevolgd. We namen allemaal weer brood en wijn tot ons, en de aanwezige Farizee├źn zeiden: 'Nu geloven we pas helemaal dat U de Heer en de waarachtige Christus bent! Want dergelijke geheimen in de grote natuur kunnen alleen aan U en verder aan geen mens op de hele aarde bekend zijn.'
[2] Daarop zeiden Mijn leerlingen: 'Heer en Meester! Zo hier en daar hebt U ons in het bijzijn van de mensen ook wel soortgelijke dingen getoond, maar onszelf hebt U eigenlijk nog nooit zo diepgaand onderwezen over zulke geheimen van de natuur, en ze ons ook niet op die manier uitgelegd; het blijft toch merkwaardig van U, dat U onder de heidenen veelopenhartiger spreekt dan onder onsjoden!'
[3] Ik zei: 'Zijn jullie dan nog zo kortzichtig en begrijpen jullie de reden daarvan niet? Zijn jullie soms vanaf je geboorte mensen geworden die in de natuur thuis zijn? jullie hebben nog nooit het een of andere verschijnsel onderzocht, lieten het gaan zoals het gekomen was, en het bleef jullie per slot van rekening volkomen onverschillig of een wolf een schaap verscheurt en opvreet of dat een moedige ram zelfs een wolf velt en hem van kant maakt of ijlings op de vlucht jaagt.
[4] jullie zijn wel altijd ijverig geweest in het opvolgen van de wetten van Mozes, maar om de wetten in de natuur hebben jullie je zelden of vrijwel nooit bekommerd, en Ik wist daarom wel wat Ik jullie het eerst moest onderwijzen en voor jullie in een juist licht moest plaatsen; al het overige wat jullie nodig hebben zullen jullie bij gelegenheid bij Mij wel successievelijk te horen krijgen.
[5] Menigeen van jullie vond het aanvankelijk moeilijk en was vol bedenkingen om Mij als meer dan een profeet te beschouwen. Maar nu het jullie duidelijk is geworden -hoewel niet ieder van jullie in dezelfde mate -dat Ik de waarachtige Messias ben, is ook voor jullie de tijd gekomen dat jullie vele andere dingen op het gebied van de natuur van de aarde nader verklaard en onthuld krijgen; maar tot op de bodem begrijpen en inzien zullen jullie al die dingen pas, wanneer jullie van Mijn geest vervuld zullen zijn.
[6] Dan zullen jullie ook inzien dat men met dergelijke verklaringen in deze nog totaal duistere tijd niet naar buiten kan treden, met name onder de joden, die tot nu toe - in het bijzonder van de betekenis van het eerste boek van Mozes - nog geen vleugje begrip hebben en bij wie de gezichtsbedekking van Mozes nog altijd hun innerlijk gezicht verhult.
[7] Daarom zullen jullie ook voldoende hebben gedaan als jullie je broeders tot geloof in Mij wekken; al het overige, voorzover nodig, zal Mijn geest dan in hen tot stand brengen.
[8] De Romeinen zijn echter mensen die goed thuis zijn in de natuur en veel ervaringen hebben opgedaan en waarnemingen gedaan; aan hen moeten daarom zulke verschijnselen en ook andere dingen op het gebied van de natuur onderwezen worden, en ze begrijpen het ook en hebben meer licht dan jullie; en Ik zeg jullie bovendien nog, dat het grote licht weldra van de joden weggenomen en volop aan de heidenen gegeven zal worden.'
[9] Daarop zei een leerling van Johannes: 'Heer en Meester! Dat zijn woorden uit Uw mond die ons joden niet blij, maar enkel treurig kunnen stemmen; want wij zijn volgens de Schrift toch het uitverkoren volk van God, en U bent Zelf uit ons voortgekomen. Nu zal aan de heidenen boven ons de voorkeur worden gegeven en zullen wij in zekere zin verstrooid worden onder alle volkeren der aarde en geen land en geen huis meer bezitten, en met de navolger van koning David zal het ook wel niets worden!'
«« 186 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.