Het voorbeeld van een vereniging van dierlijke zielen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 185 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Je hebt nog gezien hoe de reusachtige adelaar zich tenslotte meester maakte van de jakhals, die zich reeds met de gazelle had verzadigd, ermee omhoog vloog en hem toen op een steenachtige bodem liet vallen; bij die gelegenheid vond dat roofdier een zekere dood, maar daarna werd het weer door de adelaar gegrepen en ver naar het zuiden gedragen, waar de adelaar tussen de steenrotsen zijn nest en thuisbasis had. Toen hij daar met zijn buit aankwam, liet hij zijn prooi nogmaals van een behoorlijke hoogte naar beneden vallen, omdat die hem al wat te zwaar werd.
[2] De buit sloeg echter tegen een rotswand en viel naar beneden in een tamelijk diepe kloof van het dal. In die kloof weidden Arabische herders hun magere kudden en zagen al gauw hoe de reuzenadelaar, die voor de herders een bekende vijand van hun kudden is, steeds lager daalde om zijn prooi op te halen, die te diep in het dal was gevallen.
[3] Toen de herders dat merkten, spanden ze onmiddellijk hun bogen en mikten op de steeds lager dalende adelaar, en toen die volgens hun berekening laag genoeg was gekomen, schoten ze met hun bogen scherpe pijlen af en zie, de adelaar werd door drie herders goed geraakt, viel dood in de kloof en werd als een echte overwinningstrofee door de herders in ontvangst genomen. De arme jakhals met zijn gazelle ligt echter nog tussen de lage rotsen waar hij gevallen is, en zal pas na enige tijd door andere roofvogels opgegeten worden.
[4] En kijk! Daar voor de deur staat al een menselijke gestalte als die van een kind, en wacht om bij een volgende verwekking in het lichaam van een moeder opgenomen te worden. En achter deze zielsverschijning zie je een lichtende gestalte; dat is reeds van gene zijde de geest van die ziel, die ervoor zal zorgen dat deze ziel die nu nog tot het rijk der natuur behoort bij de eerstvolgende gelegenheid in een moederlichaam wordt verzorgd.
[5] En nu heb je ook gezien hoe uit de laatste drie, reeds voleindigde dierlijke niveaus -natuurlijk na vele duizenden voorafgaande processen -een menselijke ziel tevoorschijn is gekomen.
[6] Daaruit zal een mannelijk kind ter wereld komen, waaruit, als het goed opgevoed wordt, een groot man kan worden. Het goedaardige van de gazelle zal zijn hart regeren, het slimme van de jakhals zijn inzicht en het krachtige van de reusachtige adelaar zijn verstand, zijn moed en zijn wil. Zijn karakter zal voornamelijk krijgslustig zijn, wat hij echter door zijn gemoed en zijn schranderheid kan matigen, waardoor hij een zeer bruikbaar mens in wat voor positie dan ook kan worden.Als hij echter soldaat wordt zal hij door zijn moed weliswaar geluk hebben, maar eveneens aan de oorlogswapens van anderen ten prooi vallen.
[7] Maar opdat jij het kind direct vanaf zijn geboorte kunt gadeslaan, zal je naaste buurman volgend jaar al als zijn vader kunnen optreden.
[8] Nu weetje alles, en Ik heb je nu iets gezegd en getoond wat Ik tot nu toe aan geen enkel ander mens op die manier heb gezegd en getoond. -Maar laten we nu weer wat brood en wijn nemen en ons na deze tamelijk lange verklaring versterken!'
«« 185 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.