Over het opstijgen en neerdalen van engelen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 197 / 244 »»
[1] Nadat Ik dat gezegd had leegde iedereen zijn beker wijn, waarna wij allemaal welgemoed opstonden en ons naar de genoemde berg begaven, waarop -zoals jullie al weten -Mozes, Mijn eerste grote profeet, gestorven is.
[2] Binnen een klein half uur bevonden we ons al op de berg, waar het er nu veellieflijker uitzag dan 's morgens; want nu was het ook in het hele westen helder en vrij van nevel, en men overzag het hele Jordaandal benevens een groot stuk van de Dode Zee en de hele streek van het Libanongebergte, en natuurlijk ook een buitengewoon groot aantal steden, plaatsjes en dorpen, evenals de oude Davidsstad Bethlehem en verder naar boven Jeruzalem.
[3] Ongeveer een uur lang werd er veel over de geschiedenis van het Beloofde Land gesproken, en dat het welzeker een van de meest gezegende landen van de hele aarde was.
[4] Tenslotte zei Ik: 'Ja, jullie hebben gelijk, maar binnenkort zal het er in dit land heel anders uitzien! Enkelen van jullie en jullie kinderen zullen aan den lijve ervaren dat dit aardse paradijs van de joden tot een woestijn gemaakt zal worden; want omdat dit volk de tijd van zijn grote beproeving niet heeft herkend en ook niet heeft willen herkennen, zal er na de grote tijd van genade weldra een andere tijd van gericht komen, en vele joden zullen verjaagd en de hele wereld in gedreven worden, en velen zullen ook naar jullie in deze zestig oude steden vluchten.
[5] Houd degenen van wie jullie zien dat ze van goede wil zijn, bij jullie en geef hun onderdak; laat de eigenzinnigen echter verder trekken! Deze streek van jullie zal Ik daarvoor in de wijde omtrek zegenen en vruchtbaar maken zodat jullie grote kudden zullen kunnen houden en veel gerst en ook tarwe kunnen verbouwen; ook wijnstokken zullen jullie kunnen telen en daar een passende hoeveelheid goede wijn van oogsten.'
[6] Daarop zei de Farizeeƫr Barnabas: 'Afgaande op Uw woord, o Heer en Meester, zal de oude profeet inderdaad gelijk hebben, toen hij zei: 'Het gebied Hauran zal weliswaar door heidenen vertrapt worden; maar als de Heer der heerlijkheid het met Zijn voeten zal betreden, zal het weer groen worden en tot vruchtbaar land worden.'
[7] Ik zei: 'ja, ja, dat zal het ook, maar toch nog niet in het algemeen - want voordat dit uitgestrekte Haurangebied in zijn geheel weer vruchtbaar land wordt zal er nog wel heel lange tijd nodig zijn; maar voor enkele honderden jaren zal dit hoogland in de wijde omtrek vruchtbaar zijn op die plaatsen die Ik heb bezocht en waar Ik vruchtbare mensenharten heb aangetroffen. Wanneer de harten van de mensen echter weer hard en droog worden, zal ook dit gebied hetzelfde aanzien krijgen als de harten van de mensen.'
[8] Hierop zei de Farizeeƫr Dismas: 'O Heer en Meester, ik heb ook in de Schrift gelezen dat, als U op aarde bent, de hemelen open zullen staan en Uw engelen op en neer zullen zweven en U dienen. Hoe moeten we dat opvatten?'
[9] Ik zei: 'Ik denk dat dit voor jullie nu niet zo onbegrijpelijk hoeft te zijn, aangezien jullie zelf vanmorgen op deze plaats Mozes en een engel aan zijn zijde hebben gezien. Overigens heeft dit tekstgedeelte van de profeet ook een andere betekenis, die eigenlijk de enige volkomen ware is.
[10] Kijk, het hemelrijk, dat het eigenlijke rijk Gods is, bestaat voor de mensen niet in uiterlijke pracht en praal, maar het is inwendig in de mens. De mensen die dit rijk Gods in zich hebben opgenomen -het rijk dat Ikzelf naar hen toe heb gebracht -zijn in hun hart, dat van liefde voor Mij en hun naaste vervuld is, ten eerste de hemel zelf, die nu openstaat, en ten tweede de engelen zelf, die tussen Mij en hen opstijgen en neerdalen en Mij in hun liefde dienen!
[11] Want wat jullie hemel noemen, is als zodanig geen hemel, maar door en door wereld, en is door Mij geschapen voor de periode waarin de mensen hun vrijheidsproef moeten doorstaan; maar wanneer jullie je eigen wereld tegelijk met je vlees afgelegd zullen hebben, zal deze uiterlijke, nu zichtbare wereld er zo goed als niet meer voor jullie zijn. Dan zullen jullie bewoners van een heel andere wereld worden, die niet Ik voor jullie vanuit Mij of vanuit jullie zelf heb geschapen, maar die voor jullie vanuit jullie zelf geschapen zal zijn, en wel voor iedereen al naargelang het soort liefde dat hij voor Mij en zijn naaste heeft -zoals jij, Mijn beste vriend en opperstadsrechter, gisteravond hier hebt gehoord uit de mond van je reeds tien jaar geleden gestorven vader, die Ik aan je heb laten verschijnen.'
«« 197 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.