De belangrijkste voedingsmiddelen voor de mens

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 210 / 244 »»
[1] (De Heer) , Als een mens dus naar lichaam en ziel volkomen gezond wil blijven, moet hij van kind af aan matig gevoed worden met zuiver voedsel.
[2] Kijk naar Mij! Ik ben wat Mijn lichaam betreft ook een mens, maar Ik eet en drink steeds een en hetzelfde voedsel en stil Mijn dorst eveneens met zuivere, goede en gezonde wijn -maar altijd in de juiste mate; en wat Ik nu voor jullie ogen eet en drink, dat at en dronk Ik ook al in Mijn kinderjaren, evenals trouwens de meeste van Mijn leerlingen, die bijna allemaal vissers waren en van vis leefden.
[3] Voor wat ze overhielden aan vis kregen ze geld en kochten daarvan de nodige kleren, brood, zout en ook wijn, die ze met mate met water dronken; en vraag hen of een van hen ooit door een ziekte gekweld is, behalve degene die Ik j e niet nader wil aanduiden.
[4] Ik zegje: als de mensen gebleven zouden zijn bij de kost die hun door de profeet Mozes is aangegeven, zouden de artsen met hun geneesmiddelen nooit iets bij hen te doen gekregen hebben; maar ze zijn begonnen om net als de heidenen op de wijze van de epicuristen hun lichaam met honderden verschillende zogenaamde lekkernijen vol te proppen en zijn daardoor binnen korte tijd tot allerlei ziekten vervallen.
[5] Vissen van een goede soort, die zich in schoon water ophouden, en klaargemaakt op de manier zoals wij ze hebben gegeten, zijn het allergezondste voedsel voor het menselijke lichaam.
[6] Waar dergelijke vissen echter niet te krijgen zijn, is tarwe en gerstebrood op zichzelf de meest gezonde voeding voor de mens, evenals de melk van gezonde koeien, geiten en schapen. Onder de peulvruchten nemen linzen de eerste plaats in, en ook zoals bij het bereiden van brij de grote Perzische maïskorrels. Alleen het vlees van enkele kippen en duiven, dan van een gezond en rein rund alsook van geiten en schapen, in volkomen bloedeloze toestand, kan gebraden of gekookt gegeten worden; gebraden verdient echter de voorkeur boven gekookt.
[7] Het bloed van dieren moet echter door niemand worden gegeten.
[8] Wat Ik nu heb opgenoemd is en blijft voor de mensen het eenvoudigste, zuiverste en gezondste voedsel; al het overige -met name wanneer het overmatig wordt gegeten -is schadelijk voor de mens, met name wanneer het niet zodanig wordt toebereid, dat het boze van de natuurgeesten er volledig uit wordt gehaald.'
[9] Nu vroeg de opperstadsrechter aan Mij: 'O Heer en Meester, hoe zit het dan met de vele soorten buitengewoon goed smakend fruit en wortelen?'
[10] Ik zei: 'Het eetbare fruit moet in de eerste plaats volkomen rijp zijn. In die staat kan men het met mate eten; maar toch is het in gekookte, gebraden of gedroogde vorm gezonder dan rauw, omdat door het koken, braden en drogen de slechte en nog ongegiste natuurlevensgeesten eruit verwijderd worden. Hetzelfde is met wortelen het geval.
[11] Je kent het fruit en de wortelen die geschikt zijn voor mensen om te eten; de begerige en vraatzuchtige mensen nemen daar echter geen genoegen mee, maar ontdekken voortdurend nog een groot aantal voedingsmiddelen, zowel uit het planten alsook uit het dierenrijk, en de gevolgen daarvan zijn de steeds meer toenemende, meest uiteenlopende lichamelijke ziekten.
[12] Op grond van wat Ik je nu heb gezegd kun je met weinig moeite zelf oordelen, dat het voor Mij in de grond van de zaak een en hetzelfde is om door Mijn wil een akker van de ene of andere soort graan te voorzien,jouw graanschuren met al rijp graan te vullen of een klaargemaakt brood voor jou en ieder ander neer te zetten en het ook te vermeerderen, als dat nodig zou zijn. En zo is het ook met allerlei vlees; want als Ik levende dieren kan scheppen, zal het ook wel niet onmogelijk voor Mij zijn hun vlees te scheppen, het tevens klaar te maken en het in toebereide staat naar behoefte te vermeerderen.'.
«« 210 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.