De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 218 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Er was eens een huisheer die veel wijngaarden, weiden, tuinen en akkers had. Hij kreeg een buitengewoon edele en zuivere soort tarwe van zijn vader en zei toen tegen zijn knechten: 'Ga een grote akker heel zorgvuldig schoonmaken, zodat, als ik die zuivere en edele tarwe op de akker zaai er daar geen onkruid tussen opschiet!'
[2] Dat deden de knechten, en de tarwe werd rijkelijk op de schoongemaakte akker gezaaid; hij kwam snel op, en de heer van de akker was echt blij dat hij geen onkruid zag tussen de opgekomen tarwe.
[3] Maar na een tijd, toen de tarwe al zo hoog stond dat hij aren begon te vormen, kijk, toen kwamen plotseling de knechten naar de huisheer toe en zeiden: 'Heer, wij hebben de akker schoongemaakt en overeenkomstig uw wil de zuivere tarwe daarin gezaaid; die kwam ook zuiver op, waar uzelf erg blij om was. Maar kijk nu eens: nu de tarwe weldra aren moet gaan vormen, schiet er ineens een grote hoeveelheid onkruid tussen de tarwe op! Als u wilt, zullen wij erheen gaan om het onkruid er tussenuit te wieden!'
[4] Daarop zei de heer van de akker: 'Laat dat maar, opdat jullie door jullie werk niet ook de reeds hoog opgegroeide edele tarwe beschadigen; want ik weet wel dat een vijand mij dat heeft aangedaan! Laat dus alles maar rijp worden, de tarwe samen met het onkruid! Als de tijd aanbreekt dat hij rijp is zal ik de tarwe door jullie, mijn dienaren, laten verzamelen en in mijn schuur brengen -en daarna pas het vele onkruid in bundels laten binden, totdat het verdroogt; daarna zullen we het aansteken en verbranden om de akker verder te reinigen!'
[5] Kijk, dat is het beeld waaruit jullie moeten leren wat jullie met betrekking tot het onkruid op Mijn levensakker te doen staat!
[6] De edele tarwe stelt die mensen voor, die bij Mijn gastmaalstafel een echt feestgewaad aanhebben, maar het onkruid stelt in zijn geheel die gast voor, die geen bruiloftskleed aanhad. Hij bediende zich weliswaar ook net zolang van de op tafel gezette spijzen, tot de scherpziende gastheer zelf de gastenkamer binnenkwam -wat het rijp worden van de edele tarwe en van het onkruid betekent.
[7] De feestelijk getooide gasten zullen behouden blijven, en degene die niet feestelijk gekleed is zal buiten in het toornvuur van de gastheer gegooid worden, en hij zal er dan toe moeten dienen dat hij door zijn verbranden de verontreinigde akker tenslotte zelf zal reinigen.
[8] Jullie zullen op deze wereld dus nog heel veel niet feestelijk geklede gasten tegenkomen en heel veelonkruid tussen de zuivere tarwe zien opgroeien; maar maak je daar niet al te druk om en laat alles rijpen -en wacht af, totdat de grote Gastheer Zelf komt! Dan zal tegelijk met Hem ook de juiste tijd van scheiding komen, en iedereen zal het loon ontvangen waar zijn goede of slechte liefde naar gestreefd heeft.Want in Mijn huis zijn weliswaar heel veel zaligmakende woningen, maar daarnaast ook heel veel kerkers, en degenen die aan Mijn vele kerkers de voorkeur geven boven de zaligmakende woningen en ernaar streven die te bewonen, zullen ook krijgen wat ze wensen; wij zullen hen daar nooit ofte nimmer door wat voor macht ook uittrekken en door hen onze zuivere hemelse woningen verontreinigen. Als ze echter iets beters voor zichzelf bedenken, dan zullen hun wat dat betreft ook geen grenzen gesteld worden. - Begrijpen jullie dat nu allemaal?'
«« 218 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.