De samenstelling van de menselijke ziel

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 22 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Dat een menselijke ziel en op overeenkomstige wijze zelfs haar aanvankelijk zeer onbeholpen lichaam op die manier zijn samengevoegd, zal een dieper denkend en voelend mens uit vele verschijnselen die hij bij zichzelf waarneemt in grote lijnen kunnen vermoeden.
[2] Neem het ontelbare aantal zeer uiteenlopende begrippen en ideeën, die een ziel met slechts enige ontwikkeling uit zichzelf kan ontwikkelen en waarvan ze zich ook een voorstelling kan maken -juist of minder juist, dat is vooralsnog niet belangrijk; als ze niet in zekere zin tot een alomvattend geheel samengesteld zou zijn, zou ze evenmin als een os of een ezel in staat zijn om een ontwerp voor de bouw van een koninklijke burcht te tekenen en de burcht volgens die tekening te bouwen.
[3] Als je alle verschillende dieren bekijkt, zowel die in de lucht -zoals insecten en vogels -alsook de dieren op de vaste aardbodem en die in het water, dan zul je bij de meesten het vermogen om iets te bouwen ontdekken. Kijk maar naar de bijen en andere diertjes in de lucht die daar min ofmeer op lijken; bekijk de zeer verschillend gebouwde nesten van de vogels maar eens; en de mieren en nog andere insecten in de aarde, de spinnen en de rupsen, verder alle soorten muizen, de bever, die een echte hut bouwt, de vossen, wolven, beren en nog een groot aantal andere dieren, en zie hoe ze hun woningen heel doelmatig voor henzelf bouwen en inrichten; kijk verder eens naar de verschillende dieren in zee, met name de schaaldieren -dan zie je bij hen zo'n geweldig vermogen om te bouwen, dat vaak zelfs de beste architect daar hoogst verbaasd over is!
[4] Welnu, ieder dier, van het kleinste tot het grootste, heeft natuurlijk een vermogen tot bouwen dat aansluit bij de eenvoudige intelligentie van zijn dierenziel; het kent bovendien het bouwmateriaal en gebruikt het op zijn eigen manier, die altijd hetzelfde is. Maar in de menselijke ziel zijn er ontelbare aantallen van al die dierlijk intelligente vermogens tot bouwen aanwezig, en daaruit kan ze, als het ware door een stilzwijgende bewustwording, ook een ontelbaar aantal voorstellingen en ideeën samenstellen en zo geheel nieuwe en grote vormen scheppen.
[5] En zo kan de mens dus, wanneer hij ook maar enigszins ontwikkeld is, allerlei woonhuizen in zeer grote verscheidenheid en talloze andere dingen uit zichzelf uitvinden en ze met zijn wil, verstand en ijver ook ten uitvoer brengen. Zou hij dat kunnen, als in zijn ziel niet al die verschillende vermogens op de getoonde wijze aanwezig zouden zijn? Zeker niet; want zelfs het na de mens meest intelligente dier heeft geen fantasie en derhalve ook geen alomvattende gave om dingen vorm te geven.
[6] Nu zeg je bij jezelf: 'Ja, maar waarom moest een mensenziel die vermogens eigenlijk via zo'n lange en moeizame weg verkrijgen?'
[7] Ik zeg je: de eeuwig beste en meest wijze Bouwmeester van alle dingen en wezens weet het allerbeste, waarom Hij op deze aarde juist die weg voor de ontwikkeling van een volmaakte mensenziel heeft ingericht, en Mijn woord moet voorjou hierin voldoende zijn. Als je in jezelf meer voleindigd zult zijn, zul je ook de reden voor jouw lange en moeizame weg inzien.
[8] Jullie Romeinen, de Grieken en de Feniciërs en ook de Egyptenaren geloofden in zielsverhuizing en geloven er heden ten dage nog net zo in als de Perzen, Indiërs, de Chinezen aan de andere kant van de hoge bergen in het wijde, grote en verre oosten en nog een volk, dat nog verder naar het oosten op grote eilanden woont* (* De japanners. ) , die omspoeld worden door de grootste zee van deze aarde, en ook nog vele andere volksstammen op de wijde aarde. Maar overal is de waarheid, die de oervaderen van de aarde heel goed kenden, geheel vervormd en volkomen verdraaid doordat in de loop der tijd hebzuchtige mensen opstonden die aanvankelijk leraren van het volk en later priesters vol eerzucht en heerszucht werden - want de ware toedracht van de zielsverhuizing zou hun geen tribuut en offers opgeleverd hebben, en daarom lieten ze de menselijke zielen weer terugverhuizen in de dieren en in die dieren lijden, van welk lijden alleen de priesters hen in ruil voor grote offers konden bevrijden.'
«« 22 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.