Over het bekeren door wonderen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 221 / 244 »»
[1] Ik zei: 'Mijn beste Johannes, je hebt volkomen naar waarheid en juist gesproken; op die manier moet Mijn leer ook aan de andere mensen worden overgebracht, en zó zal ze ook blijvend goede vruchten dragen -maar als ze de mensen met teveel wonderen opgedrongen wordt, dan zal ze lijken op een noodrijpe vrucht, die zelden een waar, innerlijk gehalte heeft en in feite niet lang bewaard kan worden.
[2] Want alles wat noodrijp is heeft weinig innerlijke geest en gaat snel en gemakkelijk over tot rotting en ontbinding. Alles wat snel en gemakkelijk tot stand gebracht kan worden, lijkt op die bouwer, die zijn huis in het dal met geringe kosten op zand heeft gebouwd -en toen er stormen en wolkbreuken kwamen, kon het daar geen weerstand aan bieden, maar stortte het in. Zo gaat het ook met de leer over het rijk Gods, die met behulp van veel tekenen en wonderen aan de mensen is verkondigd en opgedrongen.
[3] Ja, de mensen nemen de leer gemakkelijk en snel aan; maar als er mettertijd verzoekingen en beproevingen over hen komen, weten ze daar niets tegenover te stellen -dat wil zeggen tegenover de mensen die hen met een andere, valse leer verzoeken -dan alleen de wonderen die ze hebben meegemaakt. Als nu de verzoekers, die valse leraren en profeten zijn, hun valse wonderen doen voor de ogen van zulke noodrijpe christenen, dan hebben deze noodrijpe christenen niets waarmee ze de innerlijke waarheid van Mijn leer kunnen bekrachtigen, vallen dan af en gaan over naar de valse leraren en profeten.
[4] Want dergelijke mensen zijn als een rietstengel die zich door de wind naar alle kanten laat buigen, omdat ze in zichzelf de waarheid nog niet begrijpen.
[5] Met eiken en ceders kunnen de winden niet zo'n spelletje spelen. Op eiken en ceders lijken echter die mensen, die door de pure waarheid van Mijn leer tot Mij bekeerd zijn. Tegenover hen kunnen de valse leraren en profeten hun duizendvoudige windspel spelen en dan zullen ze niet buigen, want de kracht van de innerlijke waarheid is machtiger dan alle andere krachten op de hele aarde.
[6] Wie van jullie dat bij het verbreiden van Mijn leer tot grondbeginsel maakt, zal werkelijk lijken op de zaaier die de tarwe alleen in de goede akker zaaide en spoedig daarna een honderdvoudige oogst had; wie dit grondbeginsel van de leer echter niet of minder in acht neemt, zal zijn tarwe ook op wegen en straten, op stenen en rotsen en tussen doornen en distels zaaien, en zal van zijn arbeid en inspanning een slechte oogst verkrijgen.
[7] Zo moeten jullie ook niet teveel ophef maken over de wonderen die Ik heb gedaan, maar in plaats daarvan de mensen liever heel duidelijk de wonderen en tekenen voor ogen stellen die Ik dag aan dag voor ieders ogen doe; dan zullen jullie daardoor veel betere en overvloediger vruchten oogsten dan wanneer jullie de mensen lang en breed over Mijn wonderen verhalen.Want als de mensen inzien dat Ik in alle dingen de Heer en Meester van eeuwigheid ben, dan zullen ze waarschijnlijk ook wel inzien dat ook tijdens Mijn lichamelijke leven voor Mij niets onmogelijk was.
[8] Wie dit begrijpt, laat die ernaar handelen, dan zal hij Mij goede vruchten verschaffen! Maar Ik zeg jullie nu ook dat er nog enkelen onder Mijn leerlingen zijn die het niet zo begrijpen als Mijn leerling Johannes. Daarom zal zijn woord dan ook tot aan het einde der tijden blijven bestaan, maar niet het woord van elke andere leerling, met name niet van degene die zijn mond teveel open zal doen om Mijn wonderen verder te vertellen.'
[9] Deze woorden van Mij evenals de eerdere woorden van Johannes bevielen enkele anderen van de hier aanwezige leerlingen weliswaar niet, maar toch durfde niemand daar iets tegenin te brengen.
«« 221 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.