Wenken voor de voeding De gebreken van de wetten der profeten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 240 / 244 »»
[1] Ik zei: 'Precies datgene wat jij nu hebt genoemd! Wat door de mond naar binnen gaat verontreinigt, als het vers is en goed klaargemaakt, de mens niet en schaadt bij een matig gebruik ook nooit zijn gezondheid; alleen van het vlees van gestikte dieren, zoals dat bij vele heidenen gebruikelijk is, moet een mens niets eten, omdat in het bloed van dieren bepaalde ongegiste natuurgeesten heersen, die voor de menselijke natuur bijna hetzelfde zijn als vergif en daarom ook het bloed bij de mens verontreinigen, hem heel snel ziek maken en niet in staat om zijn werk te doen.
[2] Kijk, als wijn uitgegist is en geen onzuiverheden meer bevat, is die voor iedereen zeer aan te bevelen om zich zowel innerlijk als uiterlijk lichamelijk te versterken! Maar als iemand de jonge most drinkt, waar de onzuivere natuurgeesten nog niet door het gisten uit verdwenen zijn, dan is die drank schadelijk voor een mens; daarom moet men alleen oude en zuivere wijn drinken en de most net zolang laten staan tot die behoorlijk gereinigd is en tenminste twee tot drie jaar oud is geworden.
[3] Dat Mozes bij zijn volk bepaalde fouten heeft gemaakt, evenals zijn broer Aäron, dat weet Ik heel goed; daarom kwamen ze ook beide niet in het Beloofde Land. Aäron kwam tot aan de berg Hor, mocht het Beloofde Land zien en zich toen op de berg neerleggen en sterven. Mozes kwam op de berg Nebo, zag ook het Beloofde Land en moest toen sterven. Jij, Mijn beste vriend, kent beide bergen, omdat ze bij jou in de buurt zijn!
[4] Zoals gezegd heeft Mozes met name de stam Levi, die voortdurend om hem heen was, met veel wijsheid verrijkt; de overige stammen liet hij meer in hun barbaarsheid en hij heerste zo nu en dan zelfs als een tiran over het volk, zonder dat de Godheid hem daar echt bevelen toe had gegeven, en daarvoor heeft hij van de Godheid dan ook niet zelden terechtwijzingen gekregen.
[5] Datzelfde was ook met alle andere profeten het geval; want niet een van hen beleefde werkelijk vreugde aan zijn roeping, en de Godheid moest steeds met allerlei middelen als corrector achter hen staan en hen gewoonweg tot daden dwingen. Maar kijk, dat is in deze wereld heel gewoon, omdat de Godheid zelfs de meest wijze profeet zijn vrije wil, zijn liefde, zijn inzicht en zijn verstand niet kan en mag ontnemen; want anders zou hij tot een dood instrument gedegradeerd worden.
[6] De Godheid dwingt een profeet weliswaar met haar almachtige geest strikt volgens de wil van de goddelijke wijsheid te spreken, te schrijven en te handelen tijdens die momenten van Zijn werkzaamheid die God van hem verlangt maar daarna laat Hij hem weer helemaal vrij, en dan kan hij doen en handelen zoals hij wil, en bij die gelegenheid kan een profeet dan ook net als ieder ander mens fouten begaan. - Heb je dat begrepen, Mijn beste vriend?'
«« 240 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.