Het grote belang van de leer van de Heer ten opzichte van Zijn daden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 44 / 244 »»
[1] Toen Veronica, de commandant, zijn vrouwen zijn ondergeschikten dat van Mij hadden gehoord, gingen ze, zonder er verder nog een woord aan te verspillen, snel naar de visbewaarplaats, die zich in de buurt van een bron op het grondgebied van de waard bevond en die de commandant van de waard had gepacht, omdat de waard toch nooit vissen had, en ze troffen de hele visbewaarplaats vol met de edelste vissen aan.
[2] Vol verbazing kwamen ze vlug allemaal weer terug en zeiden: 'O Heer en Meester in Uw geest reeds van eeuwigheid! Dat is wel een heel wonder, en wij zien nu allemaal heel duidelijk in dat geen mens op aarde U iets kan geven wat hij niet eerst van U heeft ontvangen. U zij alle dank voor deze gave, alsook voor elke andere; want U alleen bent op wonderbaarlijke wijze de eeuwige Gever van alle gaven, en wij, maar al te vaak ondankbare mensen, zijn vooral de ontvangers! Daarom zij U alleen alle eer, alle lof, alle prijs en al onze liefde!'
[3] Ik zei: 'Nou, nou, dat is wel goed zo; maar maak daar tegenover de mensen geen ophef over!'
[4] De commandant zei: 'Heer, wij zullen nooit iets tegen Uw wil doen en ondernemen; maar sta mij toe dat ik hierover een geheime brief stuur aan vele van mijn vrienden in Rome -want zulke dingen moeten voor de meer verstandige mensen die ik ken niet verborgen blijven!'
[5] Ik zei: 'Vriend, voor Rome is al gezorgd, en jouw vriend Agricola en ook verschillende van zijn metgezellen kennen Mij nog veel beter dan jij nu; maar voor deze aan jou toevertrouwde gemeente kun je wel in Mijn naam zorg dragen, dan zal Mijn loon voorjou niet achterwege blijven!
[6] Maar spreek ook daar niet teveel over de tekenen die Ik in speciale gevallen heb gedaan, maar des te meer over Mijn leer, waardoor alle mensen tot het eeuwige leven in Mijn rijk zijn geroepen! Want door Mijn wonderen alleen wordt niemand zalig, maar alleen als hij in Mij gelooft en volgens Mijn leer leeft en handelt.
[7] Door Mijn tekenen kan een mens wel tot geloof in Mij gedwongen worden wat voor zijn ziel niet van groot nut is - maar wie Mij door Mijn woorden herkent, in Mij gelooft en overeenkomstig Mijn leer leeft en handelt vanuit zijn niet gedwongen, volkomen vrije wil, die staat in Mijn rijk veel hoger dan degene die door Mijn tekenen tot geloof in Mij en Mijn leer is gebracht. Onthouden jullie dat goed en maak niet teveelophef over Mijn tekenen!
[8] Degene in wie de geest van waarheid overheerst, zal de waarheid van Mijn woorden ook zonder enig uiterlijk teken herkennen en zal in die waarheid geheel en al vrij worden en alle knechtschap afwijzen.
[9] Mijn leer zal blijven en eeuwig nooit vergaan; maar alle tekenen die Ik heb gedaan en nog zal doen, zullen in de loop van de tijd precies als ieder ander historisch verhaal voor het grootste deel van mond tot mond met vele veranderingen en vervalsingen hier en daar bewaard blijven en in later tijden bij de meer verlichte mensen weinig of geen geloof vinden. Maar door de zuivere waarheid van Mijn leer zullen de mensen zich ook in veellatere tijden gemakkelijk bewust worden wie Degene was die die waarheid aan de mensen heeft gegeven. Maak nu dus ook niet al teveelophef over Mijn daden, behalve over die van Mijn liefde!'
[10] Dat had een goede invloed op de Rómeinen, die anders wel heel veel waarde hechtten aan tekenen en wonderen, maar door deze les van Mij de dingen heel anders en beter gingen zien.
«« 44 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.