Over de gevaren bij het eten van onreine spijzen De Heer in Abila

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 54 / 244 »»
[1] De commandant zei:'O Heer en Meester, vertel ons toch ook waar dergelijke geesten zich op aarde het meest plegen op te houden, opdat wij zulke onheilspellende plaatsen en streken gemakkelijker kunnen vermijden! Want als men in zulke streken komt en iets heeft dat verwant is aan zo'n boze geest, kan het gemakkelijk gebeuren dat men door hem beslopen en tenslotte zelfs in bezit genomen en beschadigd wordt, wat niet bepaald wenselijk is!'
[2] Ik zei: 'Vriend, daar hoeft niemand bang voor te zijn die van harte in Mij gelooft en Mij liefheeft door de werken te doen die Mijn liefde in hem aangeeft! Maar mensen die nog diep in allerlei heidens bijgeloof staan dienen overal en te allen tijde voor dergelijke geesten te vrezen en zijn ook steeds min of meer door hen omringd of zelfs bezeten; want alle onzuivere hartstochten van de mensen worden gestimuleerd en beïnvloed door geesten die vroeger zelfhun hele leven lang door dezelfde onzuivere hartstochten werden beheerst en zich daar naar hartelust aan overgaven.
[3] Zulke onzuivere geesten - voor een deel geesten die al eens in het vlees in deze wereld hebben geleefd, maar merendeels natuurgeesten, die nog nooit in een menselijk lichaam tot leven zijn geroepen -zijn er overal: in de lucht, op en in de aarde, in het water en het vuur, in stenen, metalen, planten, dieren en ook in het bloed en vlees van de mensen; daarom moeten de mensen ook geen vlees van gestikte en onreine dieren eten.
[4] In geval van nood kan het vlees van onreine dieren ook wel gegeten worden; maar het moet eerst goed schoongemaakt, met zout en goede kruiden gemarineerd, bij het vuur gedroogd en daarna samen met goede kruiden gerookt worden, om het van de onreine geesten te bevrijden.
[5] Het vlees van roofdieren is, ook bij alle voorzorgsmaatregelen die Ik jullie aanraadde, schadelijk voor de mensen, omdat de onreine geesten daar nooit helemaal uit verwijderd kunnen worden.
[6] Evenzo moeten de mensen ook geen water uit onreine bronnen drinken en moeten ze hun bronnen schoon houden, zoals Mozes dat namens Mij ook de Israëlieten allemaal strikt heeft bevolen.
[7] Wie wat zijn lichaam betreft volgens de aanwijzingen van Mozes leeft, zal het altijd en overal bespaard blijven door slechte en onzuivere geesten in bezit genomen te worden, en des te zekerder als hij werkelijk in Mij en Mijn vaderlijke zorg gelooft en alles in Mijn naam begint, doet en beëindigt. Maar zonder dat is hij ieder ogenblik blootgesteld aan duizend gevaren van allerlei soort, helaas door zijn eigen traagheid, onwetendheid en domheid.
[8] Als Ik die mensen, die reeds van nature een betere wil en instelling hebben, niet door Mijn engelen zou laten beschermen, zouden er maar weinig niet-bezeten mensen op deze aarde zijn! Maar daar moeten de mensen zich niet al te zeer op verlaten, omdat Mijn engelen de wil van de mensen niet beteugelen. -En dat is ook voor jullie iets om over na te denken!'
[9] Toen Ik was uitgesproken, bedankten allen Mij en prezen Mijn wijsheid en macht, en de inwoners van Abila vroegen Mij of Ik ook hun stad zou willen bezoeken; want ze zouden Mij daar aankondigen.
[10] Ik zei: 'Dat kunnen jullie wel doen -maar Ik noem niet met zekerheid de tijd en het uur dat Ik naar jullie toekom; maar Ik zal toch ook naar jullie toekomen! Nu kunnen jullie weer terug naar huis gaan! Maar neem eerst bij jullie waard wat brood en wijn tot je; maar eet pas vlees van varkens als je het hebt klaargemaakt zoals Ik je heb aangeraden!'
[11] Daarop bedankten ze Mij allemaal nog eens en begaven zich toen met de Griekse waard en de smid naar de stad.
[12] Wij bleven nog een poos op de heuvel, en de commandant en ook de andere Romeinen vroegen Mij nog vele dingen, en Ik nam hun twijfels weg.
[13] Op die manier werd het helemaal middag, en er kwam een bode van onze waard, die bij ons was gebleven, de heuvel op om ons voor het middagmaal uit te nodigen. En wij stonden op en volgden de bode.
«« 54 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.