De gedachten van de waard over de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 93 / 244 »»
[1] Na deze zeer steekhoudende, verontschuldigende uiteenzetting van de waard gingen wij het huis binnen en werden direct naar de grootste en sierlijkst ingerichte zaal gebracht, die tot nu toe slechts heel spaarzaam met één lamp verlicht was, maar onmiddellijk beter en met meerdere lampen voldoende verlicht werd.
[2] Nu merkte de waard dat wij in het gezelschap van de commandant, op zijn gevolg na, allemaal Joden waren. Daarom vroeg hij de commandant hoe het kwam dat hij, die anders niet bekend stond als een speciale vriend van de Joden, nu in hun gezelschap een reis ondernam, en dan ook nog te voet. En hoe zou hij, een Romeinse waard, die voor de Joden een gruwel is, nu in staat zijn deze mensen tevreden te stellen?
[3] De commandant zei: 'Bekommer je nu maar nergens anders om dan dat je ons een juiste hoeveelheid brood, zout en wijn brengt; daarna zal al het andere je vanzelf duidelijk worden.'
[4] Toen werd er direct de juiste en voldoende hoeveelheid brood, zout en wijn gebracht. Wij gingen aan een grote tafel zitten, die helemaal van steen was gemaakt, en namen wat brood met zout tot ons en dronken daarna de wijn.
[5] Het viel de waard echter op dat de dochter van de commandant, toen Ik wilde drinken, Mij direct de gouden beker met wijn voorzette, die Mij in Pella was aangeboden, en dat Ik die naar Mijn mond bracht en eruit dronk, terwijl alle andere aanwezigen de wijn uit aarden bekers dronken.
[6] De waard en ook een paar dienaren bekeken Mij van enige afstand van top tot teen en wisten niet wat ze van Mij moesten denken.
[7] De waard zei bij zichzelf 'Die moet iets hoogs zijn, anders zou onze commandant hem niet zo'n eer bewijzen!'
[8] Toen wij ons allemaal voldoende met brood en wijn gesterkt hadden, zei Ik tegen de waard: 'Je moet weten, waard, dat jouw huis een groot heil ten deel is gevallen! De meesten van jullie Grieken en Romeinen zijn behoorlijk thuis in de geschriften van de Joden, en jullie weten dat de ene, enig ware God, de Schepper van hemel en aarde en van alles wat daarop, daarin en daarboven was, is en zal zijn reeds vanaf het eerste begin van de mensheid bij monde van de profeten aan de Joden en door hen ook aan jullie heidenen een Messias heeft beloofd! En kijk, deze beloofde Messias ben Ik, en Ik ben nu dan ook naar jullie heidenen toegekomen, om ook onder jullie het rijk Gods te vestigen en te verbreiden!
[9] Ik ben door God de Vader vanuit de hemelen gezonden, en de Vader, die Mij gezonden heeft, is de eeuwige liefde, en Mijn hart is haar troon; zij is in Mij en Ik in haar. In Mij woont derhalve ook alle macht, kracht en heerschappij over alles in de hemel en op aarde; Ik ben het Leven, het Licht, de Weg en de eeuwige Waarheid Zelf.
[10] Wie in Mij gelooft, Mij meer dan alles ter wereld liefheeft en volgens Mijn leer leeft en handelt en zijn medemensen liefheeft als zichzelf, zal van Mij het eeuwige leven ontvangen en Ik zal hem opwekken op de jongste dag.
[11] Jij hebt Mij zojuist van top tot teen bekeken en bij jezelf gezegd: 'Achter die man moet iets hoogs verborgen zijn, anders zou onze commandant hem niet zo'n eer bewijzen!' En kijk,je hebt juist geoordeeld!
[12] Maar opdat je je ervan kunt overtuigen dat het inderdaad zo met Mij gesteld is als Ik je heb gezegd, moetje nu alle zieken in jouw huis hier bij Mij brengen, dan zal Ik hen gezond maken! - Geloof je dat?'
[13] De waard zei: 'Heer, Heer, Uw woorden zijn diep in mijn ziel doorgedrongen en hebben daar een leven in wakker geroepen dat ik nog nooit eerder gevoeld heb, en daarom moet alles wat U tegen mij hebt gezegd waar zijn! Ik geloof dan ook zonder twijfel dat U al mijn zieken zeker zult genezen.
[14] Hierop werden de vele zieken onze grote eetzaal binnengebracht. Er waren er bij die door kwade koortsen werden gekweld, sommigen door vallende ziekte, anderen door jicht, één was er blind, en twee hadden door de angst tijdens de aardbeving hun stem en spraakvermogen verloren.
«« 93 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.