De Heer geneest de zieken in de herberg

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 94 / 244 »»
[1] Toen binnen een half uur alle zieken, ongeveer dertig in totaal, in de zaal waren gebracht, zei de waard: 'Kijk, o Heer, Heer, hier zijn nu de zieken van mijn huis! Als U hen wilt genezen, doe het dan, dan zal mijn gehele huis in U geloven en U buitengewoon eren en liefhebben!'
[2] Ik zei: 'Dan geschiede hun naar jouw geloof!'
[3] Toen Ik dat had gezegd, werden allen plotseling zo volkomen gezond, alsof hun nooit iets gemankeerd had.
[4] Daarna hield het loven en prijzen van Mijn wezen maar niet op, en de genezenen hielden Mij voor een god in de zin van hun heidense leer en vroegen Mij, terwijl ze op hun knieën lagen, of Ik zo genadig wilde zijn hun te zeggen of Ik misschien Jupiter zelf of een andere god was, opdat ze die god dan steeds de grootste eer en dankbaarheid konden betonen.
[5] Maar Ik zei: 'Ik ben noch Jupiter noch een ander uit jullie reeks goden, die nooit hebben bestaan, niet bestaan en nooit zullen bestaan!
[6] Ga nu allemaal naar jullie kamers en neem voedsel en wat wijn tot je en versterk je leden! Alles wat jullie verder van Mij moeten geloven en denken zal jullie morgen verkondigd worden!'
[7] Daarop begaven de genezenen zich onmiddellijk naar hun kamers, en sommigen liepen naar enkele priesters, die in een andere zaal van deze herberg bij elkaar zaten en nog steeds met elkaar beraadslaagden hoe ze het volk nog grotere offers konden afpersen, en ze vertelden hun hoe ze op wonderbaarlijke wijze genezen waren door een man, die naar zijn kleding te oordelen een Jood was maar door zijn woord en wil gewerkt had als een ware, levende God.
[8] Toen de priesters dat over Mij hadden gehoord en zagen dat de hun welbekende zieken nu volkomen genezen voor hen stonden, wisten ze niet wat ze moesten doen.
[9] Een van de priesters zei: 'Laten we zelf naar die wonderbaarlijke man toegaan, dan zal wel blijken wat er achter hem schuilgaat; want het domme volk kan niet over dergelijke dingen oordelen! Maar laat eerst een van ons erheen gaan, die wonderman aan de tand voelen en ons dan vertellen wat voor iemand het is! Waarschijnlijk is het een van de Essenen, die geweldig goed thuis zijn in alle soorten toverij!'
[10] Daarop ging een van hen, een Romein die goed thuis was in veel kunsten en wetenschappen, naar ons toe in de eetzaal, begroette de commandant en vroeg toen direct naar Mij.
[11] De commandant zei heel bars tegen hem: 'Hier rechts van mij zit Degene wiens naam wij niet waardig zijn uit te spreken!'
[12] Toen de priester dat hoorde werd hij minder brutaal, wendde zich tot Mij en zei: 'Vergeef mij dat ik de vrijheid neem u met alle eerbied en bescheidenheid te vragen hoe u zonder enig hulpmiddel de zieken hebt kunnen genezen! Ik begrijp veel dingen en heb veel ervaring, en weet dan ook te beoordelen wat iemand die heel vertrouwd is met de geheime krachten van de natuur, tot stand kan brengen. Zonder bepaalde geheime middelen heeft voorzover ik weet nog geen enkele magiër of priester ooit een wonder gedaan dat alleen de goden zouden kunnen doen - als ze naar waarheid en in werkelijkheid zouden bestaan; maar bij u lijkt het toch zo te zijn, dat u enkel door uw woord en uw wil daden kunt volbrengen, en u hebt daar geen hulpmiddel bij nodig?
[13] Hoe hebt u zo'n wilskracht verkregen, en hoe zou een ander mens die kunnen verkrijgen? Want dat er bij de mensen in de macht van hun wil grote verschillen bestaan is zeker, en daaruit valt te concluderen dat iemand die reeds van nature een sterke wil bezit het met de juiste ontwikkeling van zijn wil uiteindelijk tot een verbazingwekkende kracht zou moeten brengen, vooral als hij ook volkomen vertrouwd zou zijn met de geheime krachten, machten en vermogens van de grote natuur.
[14] Maar waar en hoe kan men zo'n ontwikkeling van zijn wil bereiken? Waar en hoe hebt u zo'n macht van uw wil verkregen, zoals er nog bijna nooit bestaan heeft?'
«« 94 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.