De Heer maakt het juiste zoeken van God aanschouwelijk

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 98 / 244 »»
[1] Op deze woorden van Mij zei de priester: 'Waarlijk zeer wijze en van God bezielde meester, ik bezit een groot vermogen - is het voldoende als ik driekwart daarvan besteed voor weldaden aan degenen die door mij enige schade hebben geleden volgens de wetten van Mozes, die ik van nu af aan allemaal op wil en zal volgen, en als ik met dat ene kwart tot aan het einde van mijn leven andere werken van naastenliefde beoefen?'
[2] Ik zei: 'Vriend, dat is meer dan voldoende; want kijk, God is in Zichzelf de eeuwig zuiverste en puurste liefde!
[3] Als iemand een vrouw zou willen nemen omdat hij een vrouw nodig heeft, maar geen liefde heeft en de vrouw ook niet met liefde zoekt, maar alleen met zijn droge wereldse verstand - denk je dat zo iemand ooit een goede vrouw vol liefde voor hem zal vinden? Een dwaze vrouw zal hij vinden, jawel, één die niet met die man maar alleen met zijn goud trouwt, om het daarna met anderen te verbrassen, maar geen vrouw volliefde voor hem! Wie derhalve een vrouw volliefde wil vinden, moet haar ook met liefde zoeken.
[4] Wie derhalve God, die de zuiverste liefde is, wil zoeken en vinden, moet Hem ook zoeken met de zuiverste liefde in zijn eigen hart, waaraan geen enkele nog zo onbeduidend schijnende liefde voor de vuile wereld kleeft; en als hij Hem zo zoekt, zal hij Hem ook zeer zeker vinden.
[5] Toen je nog een jonge man was, had je het geluk een heel mooie en zeer rijke dochter van een patriciër te behagen; jij had ook een grote liefde voor haar en je zou haar ook tot vrouw hebben gekregen, als jouw grote liefde voor haar helemaal zuiver geweest zou zijn. Maar terwijl die dochter, die men destijds een parel van Rome noemde,jou erg liefhad, zonder dat jij daar meer van kon merken dan nodig was, was het haar bedoeling om zich langs geheime,jou onbekende wegen nauwkeurig op de hoogte te stellen van jouw liefde voor haar, en ze ontdekte al gauw dat jij ook nog andere vriendinnen had, voor wie jij ook je hart openhield.
[6] Toen die parel van Rome dat te weten kwam, keerde ze zich al snel van jou af en gaf je geen teken meer dat ze jou liefhad, en zo keerde ze dan ook haar aangezicht van je af.
[7] Toen werd jij natuurlijk heel verdrietig en je deed nog enkele vergeefse pogingen om haar jou weer toegenegen te maken, en dat had je ook wel kunnen lukken; maar jij kon jezelf niet verloochenen en je vrijmaken van je hartstocht voor die anderen, waardoor je de parel helemaal verloor.
[8] En kijk, ongeveer zo is het ook met God, die de eeuwig zuiverste liefde is! Alleen met de zuiverste en geheel vlekkeloze liefde kun en zul je Hem vinden, zien en prijzen en van Hem het eeuwige leven ontvangen.
[9] Voor iemand wiens hart vol van allerlei wereldse dingen is, is het natuurlijk wel moeilijk om zich daarvan te reinigen; maar een vaste wil is een flinke arbeider en maakt datgene waarvan je vandaag nog denkt dat het onmogelijk is, voor morgen gemakkelijk en voor nog verder in de toekomst steeds gemakkelijker uitvoerbaar.
[10] Maar vraag jezelf nu in je gemoed af, of je datgene wat Ik je nu verklaard heb, ook begrepen hebt zoals het behoort!'
«« 98 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.