De Heer begeeft Zich alleen naar de top van de Olijfberg Het gesprek tussen de Godheid en de Mensenzoon Jezus

Leopold Engel - Leopold Engel: Het Grote Johannes Evangelie (deel 11)

«« 65 / 77 »»
[1] Maar Ik verliet het huis en begaf Mij alleen de Olijfberg op, van waaruit men een wijds uitzicht heeft over Jeruzalem en de hele omgeving.
[2] Daar scheidde de Godheid in Mij Zich van de Mensenzoon Jezus en sprak tegen Hem: 'Kijk, vóór je ligt de stad van je lijden, dat in de komende dagen zal beginnen, als je vrijwillig het juk op je zult nemen dat tot verlossing van de gehele mensheid zal dienen!
[3] In je aardse lichaam, gescheiden van Mij, ben je een mens als ieder ander. je hebt ernaar gestreefd de geest in je te wekken, die de volheid van de Godheid Zelf is. je hebt met opoffering van je eigen wil de wil van de Almacht in je laten groeien. Maar nu hangt het van jouw wil als mens zelf af, of je het laatste en zwaarste werk op je wilt nemen. Daarom vraag Ik je: 'Wil je als Mijn Zoon opgaan in de Vader, door alles uit te voeren wat Hij jou beveelt te doen? Of wil je als Zoon des mensen alleen bij deze mensheid horen en alleen van deze wereld blijven?
[4] Je kunt een heerser zijn over de wereld en een verlosser van de wereld blijven; maar je kunt ook een wegwijzer naar Mij zijn, die naar het centrum van Gods hart leidt, door volledig in Mij op te gaan en daardoor een heerser over het leven te worden in alle eeuwigheden. je kunt een voorspreker van de mensheid zijn - van de wezens die zijn uitgegaan, geschapen door Mijn macht en die zullen terugkeren naar het hart van de Vader; maar je kunt ook een voorspreker van de liefde zijn, die de wijsheid gebiedt om haar rechtvaardigheid in barmhartigheid te veranderen. Kies dan nu, terwijl je voor ogen staat wat er met je lichaam zal gebeuren, of je de weg náást Mij of de weg in Mij wilt bewandelen; want nu valt de laatste beslissing!'
[5] Toen sprak de ziel van Jezus, de Mensenzoon: 'Vader, Uw wil is altijd de mijne, en alleen wat U wilt geschiede! Want wat de aarde mij kan geven, is eerst door U van de aarde geworden. Ik wil echter de rechte weg gaan en alleen uit Uw hand ontvangen wat mij ten deel zal vallen, en zodoende wil ik steeds alleen aan Uw wil gehoorzamen!'
[6] Daarop zei de Godheid in het hart van de Mensenzoon: 'Nog één keer zal Ik je vragen zoals vandaag, en dan zal gebeuren wat jij wilt, als je nog hetzelfde antwoord geeft! Maar zie nu, wat de wereld je zal bieden!'
[7] In stil gebed bleef de Mensenzoon nu op de berg, en begaf zich vervolgens voor zonsopgang naar beneden naar het huis van Lazarus, zonder dat iemand het had gemerkt.
«« 65 / 77 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.