Leopold Engel - Leopold Engel: Het Grote Johannes Evangelie (deel 11)

1. De Heer bij de waard Mucius
2. De bedoeling van de Farizeeën
3. De mens als heerser over de natuur
4. De Farizeeën bij de Heer
5. De Heer veroordeelt de achterbaksheid van de Farizeeën
6. De blindheid van de Farizeeën
7. De koopman zoekt de Heer
8. De Heer vertelt het levensverhaal van de koopman
9. Drie belangrijke vragen van Mucius en de beantwoording daarvan door de Heer
10. De ontwikkeling van de vorm van de ziel tot aan de mens
11. Over de innerlijke opwekking en over het voortleven na de dood
12. De innerlijke belevenis van Phoikas
13. De Heer zegent het dorp
14. De Heer neemt afscheid van de herberg
15. De Heer bereidt Zijn leerlingen voor op de toekomst
16. De Heer en Lucifer
17. De onthulling van het scheppings en verlossingsplan
18. Het visoen van Ebal
19. De Heer neemt Zijn intrek bij Raël
20. Raël vertelt zijn levensverhaal
21. De Heer herinnert Raël aan het verleden
22. De Heer spreekt over verdienste
23. Het bezit van Raël
24. Een uiteenzetting van de Heer over kunst
25. De menselijke vorm en de verlossing ervan
26. De macht van de liefde
27. Over geestelijke en wereldse mensen
28. De ontwikkeling van het joodse volk
29. Het volk van de toekomst
30. Over het sterven
31. Een rustdag
32. Over de dood van Lazarus
33. De oorzaak van de dood van Lazarus
34. De aankomst in Bethanië
35. De Heer en Maria
36. De opwekking van Lazarus
37. De bekering van veeljoden
38. Het plan van de Farizeeën
39. De Farizeeën worden weggejaagd
40. De toekomstige missie van Lazarus
41. De tempeldienaren smeden boze plannen
42. Het vertrek uit Bethanië
43. De betekenis van de opwekking van Lazarus
44. De Heer in Efraïm (Joh. 11 :54)
45. De onderhandelingen met de stadsoudste van Efraïm
46. De Heer geeft de reden voor Zijn sterven aan
47. De bezigheden van de Heer en Zijn leerlingen in Efraïm
48. De zielstoestand van de leerlingen
49. De zorg van de leerlingen om de Heer
50. De wedergeboorte van de ziel
51. Wenken voor het veredelen van de ziel
52. De wedergeboorte van de geest
53. Geestelijk schouwen
54. Over de heiligheid van God
55. De weg tot innerlijke voleinding
56. Over het vermogen om te voelen
57. De Heer en Efraïm
58. Het afscheid van Efraïm. Vertrek naar Bethanië
59. Over het toelaten van oorlog
60. Barabbas
61. De aankomst in Bethanië. Het verblijf bij Lazarus De terugkeer van judas. Zijn gesprek met de Heer
62. Jezus wordt door Maria gezalfd (Joh. 12:1-8)
63. Het eerste verraad van Judas
64. De belevenissen van Lazarus aan gene zijde
65. De Heer begeeft Zich alleen naar de top van de Olijfberg Het gesprek tussen de Godheid en de Mensenzoon Jezus
66. De intocht in Jeruzalem
67. Jezus in de tempel
68. Nicodemus en de oversten bij de Heer
69. Het gesprek tussen judas en Thomas. Het afscheid van Bethanië Verblijf aan de Jordaan
70. Judas voor de Hoge Raad
71. Het paaslam. De voetwassing. Judas verraadt de Heer. Het avondmaal van de Heer
72. Jezus in Gethsemané. De gevangenneming van Jezus
73. Het verhoor en de veroordeling van Jezus
74. Kruisiging, dood en begrafenis van Jezus
75. Over de dood van de Heer
76. De opstanding en hemelvaart van Jezus
77. Slotwoord