Voorbereidingen voor Cyrenius' bruiloftsmaal. De hoogachting van de engelen voor het badende Kindje. De lijken der moor­denaars met het badwater van het Kind je tot nieuw leven gewekt

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 116 / 302 »»
[1] De volgende morgen was in Jozefs huis iedereen al voor het opgaan van de zon aan de slag.
[2] De jongelingen beredder­den samen met de zonen van Jozef de stal en maakten in de keuken alles klaar om het bruiloftsmaal voor Cyrenius te kunnen berei­den.
[3] Jozef zelf ging met een paar jongelingen, namelijk Zuriël en Gabriël, naar buiten om naar de lijken te kijken, en zei vervolgens tot die twee :
[4] 'Wat moeten we met hen aan? Zouden we ze niet moeten begraven voordat Cyrenius uit de stad komt?'
[5] De jongelingen zeiden: 'Hebt u daar maar geen zorg over Jozef; het is juist nodig dat de landvoogd eens ziet, welke macht er in uw huis woont!
[6] Deze lijken moeten daarom blijven liggen tot Cyrenius komt, dan kan hij ze zelf doen wegrui­men.'
[7] Jozef was met deze beslis­sing tevreden en ging met het tweetal naar binnen.
[8] Op het moment dat zij de kamer binnenkwamen, was Maria juist bezig met het in bad doen van het Kindje, waarbij Eudokia haar, waar mogelijk, hielp.
[9] Uit eerbied bleef het tweetal - de armen kruiselings voor de borst -staan, zolang het Kindje gebaad werd!
[10] Toen het Kindje dan ge­baad was en in schone kleertjes gestoken, riep Het met een be­paalde bedoeling Jozef direct bij Zich. Het zei:
[11] ' Jozef, op het grondgebied, dat bij dit huis behoort mag nie­mand omkomen!
[12] De reden, waarom Ik jou riep is deze: dit badwater moet je bewaren,
[13] als Cyrenius uit de stad komt en die gewurgden ziet lig­gen, dan moet jij het water nemen en hen ermee besprenkelen. Ze zullen dan opnieuw tot leven ko­men, en voor een officiële recht­bank van de staat terecht moeten staan.
[14] Maar tevoren moeten jullie van elk lijk de handen op de rug binden, zodat ze zich niet, als ze tot leven komen, gewapender­hand kunnen verdedigen!'
[15] Toen Jozef dit gehoord had, deed hij met behulp van de twee jongelingen direct wat het Kindje hem gezegd had.
[16] Zodra hij van het laatste lijk de handen gebonden had, kwam Cyrenius in groot tenue en met flink gevolg uit de stad.
[17] Toen die nu de gebonden lijken in het oog kreeg, schrok hij geweldig en vroeg dadelijk wat er gebeurd was.
[18] Nadat Jozef hem alles uit­voerig verteld had, liet hij zich het water brengen en begon vervol­gens direct de lijken ermee te be­sproeien. Als uit een diepe slaap gewekt, kwamen die overeind.
[19] Cyrenius, die dus nu volle­dig van de situatie op de hoogte was gesteld, liet de ten leven ge­wekten afvoeren naar de gevan­genis.
[20] En toen die nu allemaal, in­clusief degene, wiens leven aan­vankelijk gespaard was, onder zware bewaking waren wegge­voerd, ging Cyrenius samen met zijn bruid de kamer binnen, waar hi j de God van Israël loofde en prees zoveel hij kon!
«« 116 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.