Jozef maakt zich zorgen over problemen, die zich ter plaatse zouden kunnen voordoen in verband met de verplichte viering van het Paasfeest. De engelen stellen hem echter gerust. Nieuwe zorgen van Jozef door het grote aantal aanwezige heidenen. Heerlijk antwoord van het Kindje

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 120 / 302 »»
[1] Na beëindiging van het koste­lijke eetfestijn, dat ongeveer een uur duurde, bad Jozef opnieuw de tafellofzang, waarna iedereen van tafel opstond.
[2] Nu was het die dag een voor­-sabbath­ een vrijdag dus­ met name die voor de Sabbath, waar­op het joodse Paasfeest viel! Jozef zat er min of meer over in, hoe hij die komende feestdagen hier, te­midden van de Romeinen, zou kunnen vieren.
[3] Hij kon er namelijk wel op rekenen, dat die hem ook op Pa­sen zouden komen bezoeken, zo­als zij dat immers dagelijks plach­ten te doen!
[4] Hij was bang dat hij, zoals gezegd, deze bijzonder hoge feestdagen misschien niet passend zou kunnen vieren en heiligen.
[5] Maar nu kwamen opeens de jongelingen om hem heen staan en zeiden: 'Luister naar ons, brave man, ge maakt u onnodig van streek!
[6] Ge weet, dat tegen deze tijd ook de engelen Gods, de engelen en aartsengelen, de cherubijnen en serafijnen, te Jeruzalem bijeen plachten te komen.
[7] Het Allerheiligste werd dan -zoals u weet en zoals uw vrouw weet­ door hen steeds bewoond.
[8] Maar u weet ook, dat wij wel altijd in het gevolg van de Heer verblijven, maar dat dat niet perse in de Tempel behoeft te zijn, en dus zijn wij ook nu niet in de Tempel!
[9] Toen de Heer nog in de Tempel te Jeruzalem woonde, woonden en waren ook wij in de tempel.
[10] Maar nu Hij hier woont, zijn ook wij hier teneinde met u de Paasdagen te vieren! Geen onzer is momenteel in de Tempel, die nu dus volledig verlaten is!
[11] Hoe kunt u dus beter Pasen vieren dan door te doen zoals wij?!
[12] Morgen doen wij hetzelfde als wat we vandaag hebben ge­daan, en zullen blijven doen. .. en zo zal het goed zijn!
[13] U doet maar net als wij, dan zult u het Paasfeest op de ideale manier vieren, namelijk in de meest nabije tegenwoordig­heid van de Heer van de Sabbath en van alle feesten Zelf!
[14] Vraagt u het maar bij het Kindje na; Hij zal u precies het­zelfde antwoord geven. ,
[15] Nu zei Jozef echter: 'Dat moge allemaal juist en waar zijn, maar hoe zit het dan met de wet van Mozes? Geldt die soms niet meer?'
[16] Nu zeiden de jongelingen: 'U vergist zich brave man! Zegt u nu zelf eens, heeft Mozes dan ooit voorgeschreven dat het Paasfeest te Jeruzalem moet worden gevierd?. ...
[17] Heeft hij dan niet alleen be­paald dat het Paasfeest daar moet worden herdacht waar de Heer is met de Verbondsark? !
[18] Maar nu is het zo, dat de Heer niet meer bij de Verbonds­ark is, maar bij u. Hij is thans lijfelijk bij u en uw huisgezin!
[19] En zegt u nu maar zelf waar, naar de rechtsnormen van Mozes, het Paasfeest behoort te worden gevierd!'
[20] Jozef nu: ' Als het dan zo zit, dan moet het Feest inderdaad hier worden gevierd! Maar wat doen we dan intussen met al die heidenen hier?'
[21] De jongelingen spraken: 'Hebt u daarover nu maar geen zorgen, brave zoon van David; als u net doet zoals wij, dan zal alles goed komen!'
[22] Op dit moment gaf het Kindje te kennen, dat Het Jozef iets te zeggen had (bij welke gele­genheid de jongelingen op hun knieën vielen). Het Kindje zei:
[23] ' Jozef, zoals het vandaag gegaan is, zo moet het ook mor­gen gaan en overmorgen. Over die onbesnedenen moet je je geen zorgen maken, want die zijn nu zelfs beter dan de besnedenen!
[24] Besnijdenis van de voor­huid is op zich van geen belang; waar het echt op aan komt, dat is de besnijdenis des harten!
[25] Deze Romeinen hier, heb­ben een edel, wélbesneden hart, daarom vier Ik het Paasfeest nu met hen, en niet met de joden!'
[26] Door deze woorden werd Jozefs geestelijk evenwicht her­steld. Van vreugde vervuld liet hij alle zorgen over het Paasfeest aan de jongelingen over.
«« 120 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.