De drie zonen van Adam geven gehoor aan Henochs roep

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 1)

«« 127 / 187 »»
[1] En Henoch ging ijlings op weg en deed wat Asmahaël hem had aangeraden.
[2] Toen hij voor de eerste maal riep, verscheen al spoedig een oude zoon van Adam, die ergens uit een verborgen plekje in de aarde tevoorschijn kroop, en hij vroeg: "Henoch, zoon van Jared, als ik je goed heb begrepen, dan zal ik je ook volgen!"
[3] En Henoch antwoordde hem: "Zo wil het degene die verlangend op jou en al je kinderen wacht en je hebt het dan ook goed begrepen!
[4] Maar ik moet nog tweemaal roepen en daarbij zul je je heel goed van de onmiskenbaarheid van de eerste roep kunnen overtuigen!"
[5] En dus riep Henoch voor de tweede maal. Ook na deze roep verscheen slechts één oude zoon van Adam en vroeg aan Henoch hetzelfde als de eerste en hij kreeg een gelijkluidend antwoord, net als de eerste.
[6] En spoedig daarna uitte Henoch de derde roep. Maar ook op deze laatste en meest luide roep verscheen ook maar één oude zoon van Adam en stelde dezelfde vraag aan Henoch net als de beide eersten.
[7] Maar Henoch antwoordde hem: "Volg mijn roep en je zult je er spoedig van kunnen overtuigen vanwaar de roep en de stem tot je oren zijn doorgedrongen!
[8] De stem is weliswaar de stem van Henoch; maar de roep komt van boven!
[9] En vraag nu niet verder, maar volg mij snel en vertel mij ook niet waar jullie kinderen en vrouwen zijn; want na mij zal dadelijk een andere Roepende komen, wiens stem al je kinderen en vrouwen als de enig ware zullen herkennen.
[10] Hoewel ook mijn roep een ware roep van boven was, was het echter toch een vreemde stem die hen riep; daarom hebben ook slechts weinigen daaraan gehoor gegeven. Maar wanneer er één roep en een en dezelfde stem van de grote Roepende zal weerklinken dan zal de stem van deze ware roep in de diepten der aarde doordringen; en er zullen nergens meer doden of levenden zijn die niet dadelijk de ware stem van de enig ware Roepende als volledig waar zullen herkennen en ook niemand zal Hem vragen, zoals jullie mij vroegen, maar iedereen zal hoe dan ook Zijn stem volgen.
[11] En laten wij ons nu haasten, want jullie vader ziet verlangend naar je uit! Amen."
«« 127 / 187 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.