Abba's waarschuwing voor de boosheid en sluwheid van de satan. Satans onmacht. Hoeden jullie je voor jezelf!

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 158 / 280 »»
[1] Nadat de grote vijand van het leven was verdwenen, zei Abba tegen de kinderen die Hem omarmden:
[2] 'Kinderen, hebben jullie gehoord wat de aartsleugenaar Mij in Mijn gezicht durfde te zeggen?!
[3] Neem je daarom goed in acht voor hem, opdat hij jullie niet ompraat en ten val brengt; want groot is zijn boosaardigheid!
[4] En zo groot als zijn boosheid is, zo groot zijn ook zijn sluwheid en list; wees daarom driemaal ernstig op je hoede voor hem!
[5] Hij is een verworpen geest die zich nooit wil bekeren. Hij wil Mij niet erkennen als de enige God van alle heiligheid, macht en kracht. Maar het is hem om de alleenheerschappij te doen, en daardoor is hij er steeds op uit om Mij te verzwakken en tenslotte geheel te vernietigen, om zo alle gezag over de hemel en alle werelden naar zich toe te trekken.
[6] Mocht hem dat lukken dan zou hij alles wat nu bestaat vernielen uit bovenmatige haat jegens Mij.
[7] En zou dat gelukt zijn, dan zou hij daarna ook naar eigen believen een nieuwe schepping tot stand willen brengen.
[8] En in die nieuwe schepping zou niets mogen voorkomen dat voor eeuwig kan bestaan, maar alles zou slechts een van zijn eigen vrije willekeur afhangend bestaan mogen hebben en slechts zolang bestaan, als het hem een zinnelijk genoegen zou verschaffen.
[9] En als hij zich daaraan geheel verzadigd zou hebben, zou er onmiddellijk weer een hele schepping in het niets verzinken en er weer een andere, alleen maar voor zijn eigen genoegen, ontstaan!
[10] Wezens die volledig op hem zouden lijken, zou hij nooit scheppen - zoals bij voorbeeld de man - maar wel de vrouw, voor zijn eigen zinnelijke behoeften; en deze zou bijzonder gevoelig moeten zijn, opdat zij voor allerlei hem verlustigende martelingen zeer ontvankelijk zou zijn!
[11] Kort en goed, zijn idee├źn zijn zo afschuwelijk, dat zelfs een hoogste engel niet in staat is deze ten volle te begrijpen; neem je daarom in acht voor hem!
[12] Weliswaar vragen jullie je nu in je hart af: `Waarom wordt een dergelijk wezen dat zo vervuld is van het dodelijkste kwaad dan niet vernietigd?!'
[13] Maar Ik vraag aan ieder van jullie: `Wie van jullie zou dan wel in de diepte afdalen en Lamech doden, die geen haar beter is dan deze vijand van het leven?'
[14] En als Ik jullie nog eens tegenover de vijand van het leven zou stellen en jullie zo zou voorbereiden, dat jullie hem in ernst zouden kunnen doden, - zouden jullie dat wel doen, al stond hij nog zo grimmig voor je?
[15] Waarlijk, jullie zouden allemaal geweldig aarzelen!
[16] Zie, als jullie al zouden aarzelen en je mogelijkerwijs terugtrekken, terwijl jullie liefde toch nog uiterst klein is ten opzichte van de Mijne, hoeveel minder zal Ik dat dan doen, omdat Ik de oneindig eeuwige liefde Zelf hen en Ik bovendien even goed zijn Schepper ben als die van jullie. Ook ben Ik zijn God, evenals Ik jullie God ben en zijn Heer, evenals die van jullie, en Zijn nog steeds vaderlijke rechter, zoals Ik jullie goede Vader Zelf ben!
[17] Voor zover het maar mogelijk was, werd hem de macht van zijn wil wel ontnomen. Daarom hoef je ook niet in het minst meer voor hem te vrezen, maar je moet je alleen in acht nemen voor zijn sluwheid; deze heeft echter geen macht, en is op zichzelf zo machteloos, dat jullie die altijd gemakkelijker dan een vlieg met jullie adem kunnen verjagen, als je dat maar wilt!
[18] Daarom kan hij ook best bestaan en eeuwig vergeefse pogingen ondernemen om ons te vernietigen; dat zal hem evenmin ooit lukken als het een mug lukt, een overwinning op een mammoet te behalen!
[19] Maar in jullie harten vraag je alweer: `Waaruit bestaat dan die list van de vijand van het leven, opdat wij die herkennen en ons daarvoor in acht kunnen nemen?
[20] Want wie kan voor iets op zijn hoede zijn dat hij niet kent?'
[21] Kinderen, jullie hebben gelijk, dat jullie je dat in je hart afvragen; maar in de grond van de zaak is deze vraag overbodig! Want de vijand van het leven kan en mag immers niemand benaderen; dus kan hij ook met zijn arglistigheid niemand in de val lokken!
[22] Maar wanneer een mens zich door zijn eigen hart om de tuin laat leiden en hij wordt hoogmoedig, heerszuchtig, wellustig en vol liefde voor de wereld en zichzelf, dan nadert deze mens zelf immers vrijwillig de vijand van het leven, wordt zelf een vijand van het leven en vaak nog slechter dan de eigenlijke vijand in eigen persoon, voor wiens sluwheid jullie op je hoede moeten zijn.
[23] Als dan de eigenlijke vijand van het leven merkt, dat iemand die zozeer op hem lijkt, zich in zijn buurt bevindt, dan spaart hij natuurlijk geen enkele moeite meer om hem aan zich te binden, daar hij overwegend aan hem gelijk is en hem vrijwillig heeft opgezocht!
[24] Zie, dan begint de sluwheid van de vijand pas te werken om zulk een vriend voor eeuwig voor zich te winnen!
[25] Wie dus de sluwheid van de vijand wil ontlopen, moet een getrouwe en bedachtzame herder van zijn eigen hart zijn, en zijn hart zorgvuldig tot Mij wenden! Wanneer jullie dat altijd in acht nemen, zal het voor jullie gemakkelijker zijn om de zon van het firmament naar beneden te halen, dan het voor de vijand van het leven is, met zijn sluwheid jullie te benaderen! Waarlijk, dat kunnen jullie van Mij aannemen.
[26] Daarom moeten jullie ook niet bang zijn, - want zonder Mijn toelating kan er niets gebeuren; maar als ik iets toelaat, heb Ik daar altijd Mijn beste redenen voor!
[27] Neem je echter vooral in acht voor jezelf; want waarlijk, er is nergens buiten Mij iets dat vrijer is dan jullie eigen hart!
[28] Zorg dus voor je hart overeenkomstig Mijn wil, dan zullen jullie eeuwig veilig zijn voor de sluwheid van de vijand!
[29] Begrijp dat goed; want de bescherming tegen zijn sluwheid is, dat jullie je hart tot Mij wenden, en niet uit eigen wil tot hem! - Hebben jullie dat begrepen?'
«« 158 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.