Het verschil tussen de schranderheid van het verstand en de wijsheid van het hart

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 166 / 280 »»
[1] En Abba zei daarop tegen de spreker en ook tegen zijn broeders: 'Ik zeg je, je hebt Mij een geheel juist antwoord gegeven, en het is zoals jij het nu hebt belicht!
[2] Maar dit alles is uitje denken door het verstand en je wereldse schranderheid voortgesproten, op grond waarvan je ook een volkomen rechtschapen man bent.
[3] Maar daar je dat allemaal langs de weg van het rijpe denken en overwegen hebt gevonden, heb je daardoor wel de zintuigen van je ziel een tijdlang doen opleven; maar je geest is daarmee nog in het geheel niet gewekt, die is zelfs nog nagenoeg dood gebleven! Dat dat zo is zullen jullie allen door middel van enkele kleine gelijkenissen duidelijk inzien!
[4] De ziel en haar zintuigen zijn de bloesem van de geest. Wanneer je een lelie die nog niet geheel opengegaan is, van haar stengel afbreekt en je zet haar vervolgens in het water, dan zal zij daar ook wel opengaan en haar uiterlijke vorm en haar geur zullen dan geheel gelijken op die, welke zich aan de stengel heeft ontplooid. Maar wanneer het dan later om het rijpen van het levende zaad gaat, zie, dat zal te gronde gaan samen met de verdorde en ten dele vergane bloem; want het leven van het zaad stamt niet van de bloem, maar alleen van de wortel, die in de van leven verzadigde aarde schuilt. De bloem is alleen bestemd om de vormen van het zaad te ontwikkelen ofwel het lichaam van het zaad.
[5] Nu zie, precies zo is het met de mens wanneer hij slechts naar de zuivere wijsheid grijpt; want de wijsheid op zichzelf is dan niets anders dan een lege ontplooiing van de bloem van een of andere plant, die van de wortelstok genomen of ervan gescheiden is en geen leven tot stand kan brengen omdat zij geen wortel heeft en geen aarde, maar alleen puur water, dat op zichzelf geen leven heeft, maar alleen het vermogen om het leven vrij te maken uit de aarde en de wortel in staat te stellen aldoor het leven uit de aarde op te nemen.
[6] De liefde echter is de wortel van de boom des levens. Het hart of het gemoed, dat zich in het gevoel uitspreekt, is de aarde. Wie dus vruchten van het leven wil oogsten, moet de aarde bemesten en voedsel aan de wortel geven; dan zal aan de stengel, die op de gezonde wortel leeft, niet alleen de bloem, maar ook tegelijkertijd het levende zaad zeer goed gedijen.
[7] Je hebt Abedam en Henoch volkomen waarheidsgetrouw opgevat overeenkomstig de van de stengel gescheiden en vervolgens in het water opengegane bloem van de lelie ten opzichte van de bloem die zich aan de stengel ontplooit. Maar als je het zaad begint te zoeken, waarlijk, dan zul je geen zaad vinden, omdat er geen wortel en geen aarde aanwezig zijn! - Begrijp je dat?
[8] Luister naar nog een gelijkenis! Zie, in de zomer prijken veel planten in de bodem van de aarde; maar wanneer de winter als de sterke beproever van het leven komt, richt hij alle scheppingen van het licht te gronde, - alleen de wortel en het geheel rijp geworden zaad is hij niet in staat te doden!
[9] Zie, zo is het ook met jouw inzicht over Abedam en Henoch! Het verstand zal Abedam en Henoch zo lang vasthouden als zij tastbaar voor je verstand aanwezig zijn en het zal ook over hen nadenken zolang het niet tot een bevredigend eindresultaat is gekomen; maar heeft het dat gevonden, dan is voor het verstand de zon ondergegaan en heeft de winter zijn intrede gedaan.
[10] De inzichten zullen beginnen af te sterven en over te gaan in de dood, die louter valsheid en verdorvenheid is en op schimmels en zwammen lijkt, die geen wortel en geen zaad hebben.
[11] Maar zijn Abedam en Henoch door de liefde in het hart opgenomen, dan zal dat tot een boom worden onder welks takken zelfs de geesten van de hemel zullen schuilen.
[12] Want dan zal Abedam de wortel zijn, en Zijn woord het aardrijk waaruit dan allerwegen een Henoch als rijp zaad vol leven voort zal komen; en de bloem van de stam zal rechtschapen zijn en zal het zaad zelfde juiste vorm en een juiste, vaste bekleding geven waarin het leven eeuwig zal kunnen blijven! - Begrijp je dat?
[13] Ja, je begrijpt het nu zoals die waterbloem op een volkomen bloem gelijkt; maar als je alleen maar in het water van je verstand zult blijven, dan zal er voor jou uit dit begrijpen geen levend zaad groeien, zoals ook uit de waterbloem geen zaad opgroeit!
[14] Maar Ik zeg je: Omgeef jouw van de wortel gescheiden bloemstengel met de goede levende aarde van je hart, en begiet haar dan onafgebroken met dit levende water dat nu uit Mijn mond gevloeid is, dan kun je tenminste nog het zaad tot rijpheid brengen, dat dan opnieuw in jouw aardrijk uitzaaien, opdat voor jou dan ook een nieuwe wortel van het leven ontstaat, welke door geen winter meer te beschadigen zal zijn; want zonder wortel is er geen leven mogelijk!
[15] Je verbaast je nu wel over Mijn wijsheid; maar Ik zeg je: Zoek, opdat je je in de eerste plaats over Mijn liefde zult verwonderen, dan zal Mijn wijsheid je niet meer zo erg verbazen, maar wel het eeuwige leven, dat de liefde is en de oorsprong van alle wijsheid!
[16] Als iemand jou een mooie bloem schenkt die je nog nooit gezien hebt, dan geeft je dat een grote vreugde; maar Ik geef je de hele plant! Zet die in het aardrijk en je zult dan de wortel, de bloemen en tenslotte zelfs het zaad des levens oogsten!
[17] Begrijp dat! Is er nog iets vreemd voor je, - zie, hier ben Ik en daar staat Henoch; vraag, en wij willen jou en iedereen vanuit de wortel antwoorden! Amen.'
«« 166 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.