Het woord van God als het levende water. De gelijkenis van het regenwater, dat beter is om planten te begieten dan bronwater

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 167 / 280 »»
[1] En hoogst verwonderd over de grote wijsheid van de vreemdeling zei de eerste van de vier daarop: 'Luister, goede man, vriend en broeder, niets in jouw woorden is onbegrijpelijk voor mij; wantje hebt je duidelijk uitgedrukt, en het beeld van de afgeplukte lelie, waarvan de bloem zonder zaad in een bekken met water opengaat, was uitermate treffend, en wij hebben precies begrepen watje ons daarmee hebt willen zeggen.
[2] En ik zie ook volkomen in, dat dat allemaal volmaakt in de hele natuur en des te meer in die van de mens, onfeilbaar is gegrondvest; maar tegen het einde van je toespraak heb je je iets laten ontvallen, omdat je enigszins in een gemoedsbeweging geraakte, - en daarover moet ik wel opmerken, lieve, goede man, vriend en broeder, dat ik dat niet zo goed kan plaatsen!
[3] Want je sprak over je woorden alsof zij levend water zouden zijn, waarmee ik de afgebroken bloemstengel vlijtig moest begieten, waardoor ik dan tenminste een zaadje - hoewel niet meteen de wortel - kreeg, dat ik dan om te beginnen in mijn aarde zou kunnen strooien om opnieuw een wortel, stengel met bloem en daaruit dan ook het nieuwe zaad voor het eeuwige leven te kunnen verwerven!
[4] Dat is allemaal juist, ontstellend wijs en helder; alleen hoe jij je woord tot levend water maakt, of liever hoe ik dat moet doen, - zie, goede man, vriend en broeder, dat is wel een beetje gewaagd, althans dat is mijn voorlopige mening, omdat ik het nog niet begrijp!
[5] Maar wil je de broederlijke voorkomendheid hebben om je daar nog iets duidelijker over uit te spreken, dan kun je er ook volledig van verzekerd zijn, dat ik en wij allen elk woord van jou inderdaad zullen eren en zullen proberen het in onze harten tot een levende wortel en tot levend zaad te verheffen!
[6] Wij verzoeken je daarom dat te doen, als je wilt!'
[7] En de allerheiligste Abba opende daarop Zijn mond en zei: 'Je hebt waarlijk de beste vraag gesteld; want Ik zeg je: Alles hangt ervan af of jullie dat juist opvatten !
[8] Wie niet begrijpt waarom Mijn woord levend water is, die begrijpt ook geenszins wat God is, wat Abedam en wat Henoch is; want alleen het levende water kan hem dat volledig onthullen!
[9] Daar dus de ware, innerlijke kennismaking met het meest levende water de voorwaarde daarvoor is, kan men zich afvragen: waarom is het woord uit Mijn mond levend water?
[10] Dat zullen jullie ook door een getrouw beeld inzien; luister dus:
[11] Je hebt thuis een tuin. Daar heb je verschillende goede planten in gezet. En als het 's zomers af en toe zeer droog is geweest, dan begiet je de planten met goed water, opdat zij niet verdrogen en afsterven in de droge aarde van je tuin. Maar ondanks je vlijtige gieten worden de planten maar miezerig en je oogst is dan even schraal als de bodem is, die behoefte heeft aan levend voedsel dat alleen maar bestaat uit een gezegende regenbui uit de wolken aan de hemel.
[12] Vanuit jouw wijsheid zeg je zelf: `Een droog jaar is een gesel zowel voor de planten, als voor onze maag en onze huid!'
[13] Waarom beschouw je eigenlijk het regenwater als beter en voedzamer dan wat je uit je kruik over de planten giet? - Antwoord Mij daarop vanuit je wijsheid!'
[14] En de spreker antwoordde: 'Dat is heel natuurlijk; omdat het bronwater uit de aarde reeds zijn levende kracht aan de aarde heeft afgegeven, voordat het krachteloos aan het oppervlak van de aarde komt; het regenwater valt met de nog onverzwakte overvloed aan levende kracht op de aarde, waar dan een enkele regendruppel voor de plantenwereld kostelijker is dan een hele kruik gevuld met het zuiverste bronwater! - Ik denk dat dit antwoord juist is!'
[15] En de heilige Abba antwoordde hem: 'Geheel juist; beschouw nu ook Mijn woord als regen uit de hemel van alle leven, dan zal het leven van Mijn levende woordenwater helemaal geen raadsel meer voor je zijn en Abedam zal samen met Henoch heel duidelijk voor je staan in de volheid van Zijn goddelijkheid! Begrijp dat! Amen!'
«« 167 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.