De liefde als de ware godsdienst en als het ware offer. De Heer wordt weer onzichtbaar

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 169 / 280 »»
[1] En onmiddellijk kwamen allen toesnellen, niet alleen het viertal, maar allen die zich op dat tijdstip op de hoogte bevonden en omarmden Abba, met tranen van vreugde en liefde; allen prezen en loofden Hem en in hun hart gaven zij Hem de eer.
[2] Hij zegende hen allemaal en zei tenslotte tegen hen: 'Kindertjes, jullie allen hebben nu in Mij de ware Vader en God aanschouwd; jullie hebben Mij met liefde omringd, omdat Ik uit liefde naar jullie toekwam. Geloof nu vast in jullie hart, dat Ik alleen de ware, goede, heilige Vader ben en de enige Heer van hemel en aarde, God van alle macht, kracht en gezag, Schepper, Bestuurder en Instandhouder van alle dingen en het enige, volkomen leven Zelf, omdat Ik de eeuwige en eindeloze Liefde en Wijsheid Zelf ben!
[3] Geloof dat dus vast in jullie harten en voel werkelijk dat door Mijn liefde het eeuwige leven volkomen in jullie is, dan zullen jullie altijd gelukkig zijn hier en aan gene zijde in het eeuwige huis van Mijn liefde en Mijn wijsheid! Hier zullen jullie gelukkig zijn, omdat jullie de dood nooit zullen zien en ondergaan, en aan gene zijde door de steeds grotere innerlijke gewaarwording van de eindeloze overvloed van de wonderen van Mijn leven in jullie geest!
[4] Als ware Vader heb Ik jullie nu gezegend; maar zegenen jullie ook Mij in je hart door trouwe, bestendige liefde, dan zullen jullie door jullie levende werken tonen, dat jullie geloven dat Ik de enige, goede Vader ben, die jullie eeuwigheden lang reeds bemind heeft, nog voor er ook maar één zon aan het firmament brandde!
[5] Wie Mij eren zal met zijn hand, diens hand zal gezegend zijn voor ieder werk; wie Mij eren zal met zijn voeten, zal op de wegen die hij gaat geen stenen vinden; wie Mij eren zal met zijn lichaam, die zal ook een gezegend lichaam hebben, en geen pijn zal ooit een vezel van zijn vlees beroeren; wie Mij eren zal met zijn mond, diens mond zal gezegend zijn, opdat alle volkeren hem zullen loven; wie Mij eren zal met zijn ogen, zal de dood nooit zien; wie Mij eren zal met zijn oren, tot diens oor zal nooit een kwade stem doordringen, maar harmonische klanken zullen het bekoren; wie Mij eren zal met zijn hele hoofd en met de kracht daarvan, die zal Ik zegenen met grote wijsheid; maar wie Mij in zijn hart eert als de enige goede Vader, die is het die Mij eert met zijn gehele leven, omdat hij Mij eert met zijn liefde, die zijn gehele leven uitmaakt; en wie Mij eert met zijn gehele leven, die zal ook geheel gezegend zijn met het eeuwige leven vanuit Mij, de heilige, liefdevolle, goede Vader!
[6] Eren jullie allen Mij daarom altijd met je hart, dan zal het eeuwige leven in jullie zijn, omdat je hart vervuld is met wat het eeuwige leven is, namelijk met Mijn heilige, almachtige liefde!
[7] Niemand kan Mij zegenen met zijn hand noch met zijn voeten, met zijn lichaam noch met zijn mond, met zijn ogen noch met zijn oren, maar alleen met een zuiver, van Mijn heilige liefde vervuld hart.
[8] En wie Mij zegent met zo'n hart, die zegent Mij ook met zijn handen, voeten, met zijn mond, met zijn ogen, oren en met zijn hele hoofd en met zijn hele lichaam, ja met al zijn krachten, en Ik zal daarom ook de gehele mens volkomen zegenen tot het eeuwige leven.
[9] Maar wie Mij gedeeltelijk wil zegenen, zal ook Ik, zoals gezegd, slechts gedeeltelijk zegenen!
[10] Blijf daarom alleen bij de liefde, dan zullen jullie steeds de volheid van Mijn zegeningen ontvangen; maar als jullie je niet alleen aan de liefde houden, dan zullen Mijn zegeningen ook zijn gelijk jullie liefde!
[11] Waarlijk, Ik zeg jullie, Mijn kinderkens: Ik, jullie Vader, heb geen offers nodig en ook geen zogenaamde godsdienst die Mij extra zou moeten eren; want Ik ben almachtig genoeg om eeuwig iedere dienst te verrichten zoals Ik dat reeds sinds eeuwigheden heb gedaan zonder jullie offers en zonder jullie godsdienst.
[12] Wil je Mij echter dienen, dien dan elkaar wederzijds in Mijn vaderliefde, dan zullen jullie waarachtige dienaren Gods zijn!
[13] Wie wil offeren, laat die in zijn hart offeren! Laat hij Mij Mijn vaderliefde in zijn hart ten offer brengen; zo'n otter zal Ik altijd met welgevallen aanzien!
[14] Nu weten jullie alles levend in je; neem het altijd werkelijk in acht en handel ernaar, dan zal de volheid van het eeuwige leven uit jullie lendenen stromen en zal daar de woning van de dood vernietigen voor eeuwig, eeuwig, eeuwig! Amen.
[15] Henoch is Mijn mond bij jullie; luister naar hem, en zijn woord zal jullie zegenen of richten al naar de hoedanigheid van je hart! Amen. Amen, Amen.'
[16] Hier werd Abba weer onzichtbaar en verdween voor de laatste maal voor de ogen van de wenende kinderen, dat wil zeggen gedurende de tijd dat Adam nog leefde, en werd nadien in het openbaar niet meer in het vlees gezien tot aan de grote tijd der tijden als Zoon der mensen.
«« 169 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.