De voorbereidingen voor het feestmaal. Het overbrengen van de heilige tafel naar de troonzaal van Lamech. Kisehels woorden over de waarheid als bevrijding

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 196 / 280 »»
[1] Toen zij in Lamechs residentie waren aangekomen, kwamen alle vrouwen en meisjes hen tegemoet, vielen voor hen op hun knieën neer en loofden met bedekt gelaat de naam die gegrift was op de stenen tafel, die Lamech droeg.
[2] Kisehel zei nu tegen Sethlahem: 'Broeder, zie deze vrouwen! Behandel hen volgens het woord dat in jou is!'
[3] En Sethlahem liet de vrouwen en de meisjes opstaan en zei vervolgens tegen hen:
[4] 'Ga en bereid een goed maal, laat vandaag een lam slachten en het goed klaarmaken voor de nieuwe koning, en een gemest kalf moet worden bereid voor de nieuwe bruidegom en zijn bruid!
[5] Zorg ook voor brood en voor edele vruchten, en het zal niet ontbreken aan goede, zuivere dranken!
[6] Ga dus naar de keukenmeester, en zorg dat alles er mooi en goed uitziet! Amen.'
[7] De vrouwen en meisjes gingen meteen en verzorgden nauwgezet alles wat hun was opgedragen.
[8] Toen het hele gezelschap daarna de grote koningszaal betrad, bleef Lamech staan en zei tegen Kisehel: 'Grote, machtige vriend en volkomen ware en gerechte bode van de almachtige grote God, zie, ik huiver nu bij de aanblik van mijn vroegere troon, toen ik een gruwelijk heerser was, en al mijn gruwelijkheden duiken weer in mijn ziel op, zoals zware onweerswolken uit de grote wateren opduiken in een zwoele nacht!
[9] Vind je het goed om dit vertrek te vermijden en een andere grote ruimte te betrekken, die mij vriendelijker voorkomt dan juist deze, waar ik mij regelrecht als een god heb laten aanbidden.
[10] En vanaf diezelfde troon, die door de bloedige tranen van de arme mensheid is opgericht, heb ik bovendien nog de wreedste heimelijke en algemene geboden gegeven!
[11] O vriend, als je het goed zou vinden, dan wil ik je uit al je macht verzoeken, zoals ik al heb gezegd, om naar een ander vertrek te gaan.'
[12] Maar Kisehel antwoordde Lamech: 'Broeder, dit is nu juist het meest passende vertrek van je hele grote paleis!
[13] Want als je in je hart en je geest geheel wilt genezen, dan moet je je hart ook volledig reinigen van alle oude onzuiverheden; maar dat gaat alleen doordat je geest hoe langer hoe meer ontbrandt en in zijn vuur al het vuil in je hart verteert.
[14] Hoe kan echter die geest beter tot ontbranding worden gebracht dan juist door de druk die van alle kanten ontstaat doordat je je bewust wordt van je begane gruweldaden?!
[15] In deze zaal voel je die hinderlijke druk juist heel sterk, maar dat is immers ook watje je het liefste zou moeten wensen! Die vreselijke herinneringen bedrukken je, en dat is goed; want juist die druk zal je vrijmaken.
[16] Zie, wat wil je dan doen? Kun je het gebeurde ongedaan maken? Kun je je ooit bevrijden van je daden? - Ik zeg je, lieve broeder, dat is eeuwig onmogelijk voor je zolang je de herinnering van die gevoelens ontvlucht!
[17] Slechts één ding kan je hart en vervolgens je geest vrij maken, en dat ene is de waarheid!
[18] Die moet je in alles zoeken, dan zal het vuur van de waarheid het vuil in je verteren, en je geest zal vrij worden en in deze vrije geest zul je pas volledig weten wat eigenlijk de zonde is, en hoe het voor de Heer geen probleem is je tenslotte van al je zonden vrij te maken, ook al zou hun aantal groter zijn dan al het gras op aarde en het zand in de zee.
[19] Daarom zullen wij in deze zaal blijven en deze tafel voorlopig op de feestelijk versierde troon opstellen als getuigenis voor Degene van wie in de toekomst de eigenlijke heerserstroon zal zijn.
[20] Draag daarom de tafel naar de troon en plaats haar daarop; daar zal zij tot aan de voltooiing van de tempel blijven! Amen.'
[21] Dat stelde Lamech tevreden en hij deed wat Kisehel hem had opgedragen, en loofde en prees daarop de heilige naam op de tafel.
«« 196 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.