Een wenk ter beoordeling van tijdvermeldingen bij de geestelijke vertelwijze. De ontvangst van de tien boden in Hanoch.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 146 / 366 »»
[1] Vanaf de tijd dat de beide zonen van Uraniël terugkeerden naar de hoogte tot aan de tijd dat de tien vuurboden werden uitgezonden, zijn ongeveer twee jaar verstreken, ofschoon het er in de vertelling uitziet als dat in enkele dagen heeft afgespeeld.
[2] Dit is gezegd om het geheel makkelijker te begrijpen, omdat bij een geestelijke vertelwijze wel vaker daden worden vermeld alsof ze zich in één dag afspelen, terwijl daartussen in aardse tijd gerekend vaak meerdere jaren verstrijken.
[3] Zo staat er zelfs ook regelmatig in de heilige Schrift: 'En op dezelfde dag', terwijl zo'n gebeurtenis die wordt beschreven alsof hij op één dag plaatsvond, in de werkelijkheid van de uiterlijke wereld vaak jaren in beslag nam.
[4] Dit dus om zulke wijzen van vertellen beter te begrijpen! -
[5] Maar hoe werden onze tien boden in Hanoch ontvangen en hoe troffen zij na die korte tijd deze stad en dit volk aan?
[6] Toen zij bij de poorten aankwamen, werden zij meteen aangehouden en streng gerechtelijk verhoord ten einde hun herkomst vast te stellen en of zij wel een schriftelijke reispas hadden. (Want in die tijd was er in Hanoch ook reeds een strenge politie opgericht.)
[7] Maar de boden zeiden: 'Wij zijn tot jullie heil uitgezonden van boven, en God, de Heer van de hemel en de aarde, is onze reispas!
[8] Wij zijn naar jullie toegestuurd om ernstige, strenge boetedoening te prediken - of, indien jullie je daar niets van aantrekken, het onvermijdelijke gericht van God dat jullie geheel en al zal vernietigen met de volheid van Gods toornvloed!'
[9] Toen de boden zulke `onbetamelijke' woorden tegen het lovenswaardige politiegerecht van de poort hadden uitgesproken, was het geheel en al met hen gedaan; zij werden onmiddellijk voor beledigers van de hoge majesteitelijke raad verklaard en als geslepen partijgangers van andere, vreemde vorsten gearresteerd.
[10] Maar hier kwam de macht over het vuur hen goed van pas, want op het moment dat de poortwacht van de politie hen vastpakte, sloegen er vlammen uit de aarde die de wacht op een schandelijke vlucht naar de stad toe dreven, en onze boden gingen daarop ongehinderd de stad binnen.
[11] Maar vanaf deze poort was het nog een kleine dagreis tot aan de gouden residentie van de duizend raden, die nu reeds uit hun midden een schijnkoning hadden gekozen, die echter geen andere macht had dan altijd te bevestigen wat de duizend raadsheren hadden besloten.
[12] Aangezien nu onze boden de gouden burcht niet op dezelfde dag konden bereiken, waren zij genoodzaakt in een van de vele nieuw gevestigde logementen te overnachten en zich pas de volgende dag naar de gouden burcht te begeven.
[13] Maar die overnachting was reeds het begin van de gunstige ontvangst die onze boden later in heel Hanoch hebben genoten; want ten eerste waren zij in dit gedeelte van de stad door de vluchtende wachten al berucht geworden door een precieze beschrijving van hun persoon, en ten tweede is het niet zo moeilijk om je voor te stellen met welke voorkomendheid zij daarom in hun logement werden opgenomen.
[14] Als zij om een verfrissing vroegen, vluchtten de waard en zijn vrouw, en toen zij een nachtverblijf zochten, vonden zij alle deuren vergrendeld, want men vreesde dat zij het hele huis in brand zouden steken. Daarom liet men hen alleen in de gelagkamer rusten waarin zij het eerste binnen gekomen waren.
[15] Dat was dus de eerste ontvangst in de stad; het vervolg zal tonen hoe het er verder uitzag.
«« 146 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.