De krijgsraad van de tien leiders in het hoogland over Hanoch. De goede woorden van de bode van de Heer. Duizend spionnen van Hanoch bij de hooglanders.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 228 / 366 »»
[1] De ene bode van Noach verbleef nog bij de tien in het hoogland en diende hen steeds als goede raadgever.
[2] Zo werd ook Gurat, de voormalige onderpriester, voor bepaalde dingen door de tien geraadpleegd.
[3] En de tien riepen een raadsvergadering bijeen en overlegden wat zij nu tegen Hanoch moesten ondernemen.
[4] En de bode van Noach gaf de volgende raad: 'Laat Hanoch nu voor wat het is, want van nu af aan zal het je niet meer lastigvallen omdat het door jullie tegenstand de totale onmogelijkheid heeft leren kennen jullie ooit te kunnen overweldigen! Maar de Heer God Zebaoth zal deze stad wel zonder jullie toedoen op een manier weten te straffen dat zij zal vallen als een vermolmde boom in het bos!
[5] Blijf zoals je nu bent, dan zal de Heer je in de toekomst zegenen en jullie heerlijke land uitbreiden en zo vruchtbaar maken dat het voor honderd miljoen mensen voedsel in overvloed zal voortbrengen! En als Hij ook de boosdoeners op de hele aarde zou willen berechten en doden, dan zal Hij jullie evenwel sparen als je overeenkomstig mijn raad in Zijn orde zult blijven.
[6] Maar als je erop uittrekt en oorlog voert met de volkeren van Hanoch en met de volkeren van de vele andere steden en landen, dan zal het jullie samen met hen zeer slecht vergaan wanneer God vanuit Zijn oude toorn de hele slechte wereld zal berechten!
[7] Dit was echter mijn laatste raad aan jullie, want mijn tijd is verstreken en ik moet weer teruggaan naar waar ik vandaan ben gekomen. Denk steeds aan deze raad, dan zul je genade vinden voor God; maar als jullie anders handelen, dan zul je ook in het gericht inzien dat ik een ware bode van de eeuwige Heer voor jullie was!
[8] Jullie vrije wil zal daardoor niet de minste beperking opgelegd worden, want niemand heeft het recht de vrije wil van zijn broeders in wat voor opzicht dan ook te beperken, maar dit recht heeft de Heer aan ieder mens voor zichzelf alleen gegeven. En zo kan wel ieder mens voor zichzelf zijn wil inperken zoveel hij wil; hoe meer hij dat zal doen, des te beter het voor hem zal zijn! Om die reden gaf ik jullie dan ook alleen deze raad, maar jullie kunnen doen wat jullie willen!'
[9] Na deze woorden werd de bode door de kracht van God gegrepen en snel op de oude hoogte naar Noach weggevoerd.
[10] Dat plotselinge verdwijnen van deze door het tiental alsmede door het hele volk van het hoogland buitengewoon geachte bode, maakte op de tien een machtige indruk en zij erkenden in hem een waarachtig goddelijke gezant.
[11] Al zijn woorden die hij in de loop van ettelijke jaren tot hen had gesproken, werden weldra op goed gepolijste gouden platen geschreven en kregen toen ook kracht van wet voor het hele hoogland.
[12] Vijf jaar ging het goed; maar daarna wilde de Heer hen sterken in hun vertrouwen tot Hem door een kleine beproeving, en die was voldoende om een groot aantal ontrouw te maken aan hun vroegere deugd.
[13] De proef bestond uit niets anders dan dat de hooglandbewoners een aantal van duizend spionnen die door Hanoch naar het hoogland waren gezonden, te pakken kregen en dat nog wel aan de hoofdpoort.
[14] Deze spionnen moesten namelijk met het tiental vrije onderhandelingen aanknopen en verkeer tussen Hanoch en het hoogland mogelijk maken. Dat moesten zij openlijk in hun schild voeren; maar in het geheim moesten zij de machtspositie van het hoogland onderzoeken, en of de hooglanders voor een deel schuld hadden aan het geheel ontrouw worden van de afgelegen provincies en het daarheen gestuurde leger.
[15] Maar aangezien de tien geraffineerde slimmeriken waren, hadden zij de geheime reden van deze spionnen spoedig door en wel op de eenvoudigste manier van de wereld.
[16] Want zij zeiden tegen de duizend: 'Jullie zijn allang aan ons verraden; verberg daarom maar niets voor ons van wat je heimelijk in je schild voert! Wie van jullie zich op een onwaarheid laat betrappen, wordt onmiddellijk over deze hoge rots naar beneden gegooid en zal zijn graf vinden in het aangrenzende bodemloze meer daar beneden aan de voet van de rots!'
[17] (Want de grote rots waarop de burcht van het tiental was gebouwd, grensde in het laagste deel van de vlakte van het hoogland aan een zeer diep meer, dat een omvang had van bijna drie uur gaans.)
[18] Tien van de voornaamste spionnen gaven als getrouw en waar aan dat zij niets heimelijks in hun schild voerden. Zij werden driemaal ondervraagd en aangezien zij in hun eerste verklaring bleven volharden werden zij meteen naar de rots die zich boven het meer bevond gebracht en nog eenmaal ondervraagd en ten sterkste bedreigd.
[19] Maar daar zij hun eerste verklaring bevestigden in de vaste overtuiging dat deze bedreiging slechts een politieke kunstgreep van het tiental was, werd de eerste onmiddellijk naar beneden gegooid.
[20] Dat vervulde de andere negen met doodsangst en zij begonnen de waarheid op te biechten.
[21] Toen zij klaar waren, werden zij weer teruggebracht en moesten nu heel Hanoch tot in detail verraden.
[22] Sommigen waren wat terughoudend, maar van hen werd er dadelijk weer een naar de rots gebracht en naar beneden gegooid. Dat opende onmiddellijk de mond van allen.
[23] Pas toen op deze wijze Hanoch geheel en al was verraden, werden alle anderen op tien na van de rots geworpen; die tien werden met het bericht daarover naar Hanoch gestuurd en moesten aan de opperpriesters duidelijk maken hoe in het hoogland spionnen uit Hanoch werden beloond.
[24] Wat er verder gebeurde zal het vervolg tonen.
«« 228 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.