Mahals verzoek om opheldering en Agla's antwoord. Mahals besef van de helse toestanden in Hanoch.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 278 / 366 »»
[1] Maar ook de oude Mahal hoorde veel van hetgeen er werd afgesproken, en zo ook dat zijn beide dochters aan Fungar-Hellan als echtgenotes aan één man waren gegeven. Daarom ging hij naar Agla en wilde daarover een nadere opheldering van haan
[2] Maar Agla zei: 'Luister, lieve vader! Op de barre hoogte had het je natuurlijk moeten worden gevraagd of je dochters een man, en ook wat voor een man zij mochten nemen; maar hier is de orde van de dingen een geheel andere, en krachtens deze moet je alles goed- vinden wat de eerste machthebbers van het grote rijk willen en bepalen.
[3] En de machthebbers zijn de man die je twee dochters tot vrouw neemt - hetgeen voor jou en voor hen een onuitsprekelijk geluk is -, dan ik, je dochter Agla als koningin van deze stad en van het hele, eindeloos grote rijk, en tenslotte Drohuit, die jonge, stevig gebouwde man die nu met opperpriestergeneraal Fungar-Hellan overlegt.
[4] Je moet proberen om een blijvend goede vriendschap met deze drie machthebbers te onderhouden, dan zul je onder hen het zorgelooste, beste leven hebben; maar in het tegenovergestelde geval zou je wel eens, ofschoon je mijn vader bent, grote onaangenaamheden en noodlottigheden te verduren kunnen krijgen! Wees daarom maar stil en toon Fungar-Hellan grote vreugde dat hij je dochters tot vrouw heeft gekozen, want door die keus ben ook jij groot geworden!'
[5] Toen Mahal dat van Agla had vernomen, begon hij al een beetje te merken waar hij zich eigenlijk bevond en daarom begon hij zich ook achter zijn oren te krabben en hij zei op zachte toon tegen Agla:
[6] 'Ik zie wel dat het hier zo gaat, en ik wil ter wille van jou bij alles wel doen of er niets aan de hand is, maar zeg me: wat is dan de koning als jij, Fungar-Hellan en Drohuit de hoogste personen in het rijk zijn? En wat zal er hier van mijn zoon Kisarell worden?'
[7] En Agla zei: 'Koning Gurat is een zwakke vriend van Fungar-Hellan en is dom! Om die reden heeft hij wel de kleren van de koning aan en treedt als zodanig op, - maar hij heeft geen macht! Drohuit is de eigenlijke koning, en ik ben zijn vrouw; jij moet dus naar hem luisteren en alles opvolgen wat hij hier zal voorschrijven!'
[8] En Mahal vroeg verder aan Agla: 'Als het hier met alles zo is geregeld, wat is dan de macht van God bij jullie? Wordt God door jullie nooit geraadpleegd?'
[9] Toen wees Agla met haar hand naar haar voorhoofd en sprak: 'Zie, daar zit de raad van God! Dat moet de mens ontwikkelen en er vervolgens naar handelen, dan handelt hij zeker volgens de raad die God hem voor alle tijden der tijden heeft gegeven! Of weet jij een betere?'
[10] Hierop zweeg Mahal, want hij besefte nu duidelijk dat in de laagte de hel haar regiment had opgericht.
[11] Agla echter ging naar Fungar-Hellan om in het geheim iets met hem te bespreken.
«« 278 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.